slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
N. meningitidis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

N. meningitidis - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Ciprofloxacin resistens hos Neisseria Magnus Unemo RAF-M, Nation ella r ef l ab f ö r p atoge na Neisseria Klin mikrobiol kliniken Universitetssjukhuset Örebro. N. meningitidis.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'N. meningitidis' - carrie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ciprofloxacin resistens hos NeisseriaMagnus UnemoRAF-M, Nationellaref labför patogena NeisseriaKlin mikrobiol klinikenUniversitetssjukhusetÖrebro

slide2

N. meningitidis

 • Antibiotikakänslighets undersökning: internationellt stora variationer mellan använda metoder, speciellt gällande medium. Agarspädnings metod och Etest i hög grad överensstämmande för flesta antibiotika (Vázquez et al. 2003. Antimicrob Agents Chemother. 47:3430-3434).
 • Hög känslighet för ciprofloxacin som så gott som uteslutande används för profylax.
 • Endast enstaka isolat med nedsatt känslighet för ciprofloxacin (ingen resistens) har identifierats (Alcalá et al. 2004. J of Antimicrob Chemother. 53:409).
slide4

N. gonorrhoeae

 • Antibiotikakänslighets undersökning: internationellt stora variationer mellan använda metoder. Agarspädnings metod och Etest liksom SIR-indelningen ändå i hög grad överensstämmande mellan olika N. gonorrhoeae referenslaboratorier (Ison et al. För ESSTI [European Surveillance of Sexually Transmitted Infections]. I manuskript).
 • Sedan mitten av 1990-talet har resistensen mot ciprofloxacin ökat hastigt och är numera hög i många länder. Ej längre rekommenderat förstahandsmedel mot gonorré i flera länder.
slide5

Nedsatt känslighet eller resistens i WHO

Western Pacific Region 2000 (Tapsall, WHO)

slide7

R S

Screening för resistens mot ciprofloxacin

I överensstämmelse med data från Svenska ref. lab. för

patogena Neisseria och från Trevor Winstanley, Sheffield, England!

slide8

Vildtyp population (EUCAST)

S

I

R

CiprofloxacinSvenskaN. gonorrhoeae isolat 1998, 2000-2004 (tom. 1 juni)

slide9

(Ison et al. För ESSTI [European Surveillance of Sexually Transmitted Infections]. I manuskript)

slide10

SI R

 • Referenslaboratorier (n=14) för N. gonorrhoeae i Europa analyserade en identisk panel av N. gonorrhoeae stammar.
 • Stora variationer mellan använda metoder för antibiotikakänslighets undersökning. Agarspädnings metod och Etest (högst konkordans) liksom SIR-indelningen ändå i hög grad överensstämmande.
 • Ciprofloxacin brytpunkter för 13 europeiska GC-referenslaboratorier
slide12

Slutsatser:

 • Ciprofloxacin bör ej längre användas som förstahandsmedel mot gonorré om känsligheten ej analyserats!
 • Nalidixinsyra disk (30 g) på NAD-medium fungerar utmärkt som screening för att identifiera resistens mot ciprofloxacin.
 • SIR-brytpunkterna bör harmoniseras internationellt i samarbete med N. gonorrhoeae referenslaboratorierna!En N. gonorrhoeae stam bör tillhöra samma SIR-kategori oberoende av var den analyseras!
slide13

Förstahandsmedel mot gonorréOral behandlingCiprofloxacin? Ej till ”Asien infekterade”!Azitromycin? Biverkningar!Resistens?Cefixim? Parenteral behandlingSpectinomycinCeftriaxonCefotaxim

ad