Download
p m e n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PŘÍMÁ ŘEČ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PŘÍMÁ ŘEČ

PŘÍMÁ ŘEČ

413 Views Download Presentation
Download Presentation

PŘÍMÁ ŘEČ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PŘÍMÁ ŘEČ Mgr. Michal Oblouk

  2. PŘÍMÁ ŘEČ • bývá často součástí vypravování • projev každé osoby tak, jak byl pronesen • dáváme ji do uvozovek „“ • na konci děláme tečku, čárku (podle postavení uvozovací věty), otazník nebo vykřičník • uvozovací věta uvozuje přímou řeč – dovídáme se z ní, kdo mluví a jakým způsobem • uvozovací věta může stát před přímou řečí, za ní nebo bývá do přímé řeči vložena • uvozovací věta a přímá řeč netvoří souvětí, jde pouze o volné spojení vět

  3. PŘÍMÁ ŘEČ Jana řekla: „Vašku, pojď domů. (!?)“ „Vašku, pojď domů,(!?)“ řekla Jana. „Vašku,“ řekla Jana, „pojď domů.(!?)“