slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prof.Dr. Muzaffer Elmas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prof.Dr. Muzaffer Elmas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Prof.Dr. Muzaffer Elmas - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

Prof.Dr. Muzaffer Elmas. 23.06.09. BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU Bologna süreci “Yıllık Eylem Planı Çalışma alanlarında iç ve dış paydaşlara bilgilendirme Kurum sorumlularını seçmek ve eşgüdüm içinde çalışmak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prof.Dr. Muzaffer Elmas' - carnig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU
 • Bologna süreci “Yıllık Eylem Planı
 • Çalışma alanlarında iç ve dış paydaşlara bilgilendirme
  • Kurum sorumlularını seçmek ve eşgüdüm içinde çalışmak
 • Bologna Süreci’yle ilgili kurum ve kuruluşların (EUA, ENQA, ESU, EURASHE gibi) etkinliklerini izlemek
 • Kurum ve birimlerin akademik kurullarında Bologna Süreci uygulamalarının yerleşmesi
slide3

Programların Eğitim Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi

Programların Yeterliklerinin Belirlenmesi

Dış Paydaş

İç Paydaş

Bölüm Misyon ve Vizyonu

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi

Sektörel Yeterlilikler

Program Yeterlikleri

Sürekli İzleme ve İyileştirme

Anketler ve Değerlendirme

Ders Planlarının

Oluşturulması

Ders Başarı Durumunun Değr.

Dersin Genel Değerlendirilmesi

Öğretim Elemanı Değerlendirilmesi

Yeterlik- Öğrenim Çıktısı Değerlen

AKTS İş Yükü Değerlendirilmesi

İdari ve Destek Hizm. Değr.

……

Ders Amaç ve Hedefleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

İş Yükü ve AKTS Kredilerinin Belirlenmesi

PROGRAM İYİLEŞTİRME ADIMLARI

slide4

PROGRAMLARIN EĞİTİM AMAÇ VE

HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ

Dış Paydaş

Mezunlar, İşverenler, Meslek Odası Temsilcileri, Danışma Kurulu

İç Paydaş

Öğretim Üye / Elemanları, Bölüm Personeli, Öğrenciler

Bölüm vizyon ve misyonu

Üniversite vizyon ve misyonu dikkate alınarak

slide5

PROGRAMLARIN YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi

Sektörel Yeterlilikler

Program Yeterlikleri

slide8

DERS PLANLARININ OLUŞTURULMASI

Ders Amaç ve Hedefleri

Öğrenme Sürecinde öğrencinin öğrenme çıktılarına dayalı öğreneceklerini ölçülebilir biçimde ifade eden geniş ve genel beyandır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Öğrenenin ne öğrenmesi gerektiğinin beklentisidir, Çıktı Temelli Öğrenme

İş Yükü ve AKTS Kredilerinin Belirlenmesi

Öğrenci İş Yükü : derse katılım, uygulamalara katılım, seminer, proje hazırlama, sınav, tüm bireysel çalışmalar, staj içn öğrenenin harcadığı zamanı (iş yükünü) temel alarak belirlenen kredi

slide9

DERS PLANLARININ OLUŞTURULMASI

ECTS Kredisi

İş Yükü :

Bir dersin veya modülün içindeki planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zaman düşünülerek verilen yük :

 • Dersin Türü: teorik ders ,seminer, uygulama, tutorial, laboratuvar, rehberli kişisel çalışma, staj, arazi çalışması vs
 • Öğrenme Aktivitelerinin Türü: derslere katılım, ödev yapma, seminer hazırlama, sunum, internet,laboratuvarda çalışma, kitap ve paper okuma, kritik etme vs
 • Değerlendirme Türü: sözlü veya yazılı sınav, sözlü veya yazılı rapor sunumu, test, dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vs
slide13

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME ve KALİTE KÜLTÜRÜ

Ders başarı Durumunun Değerlendirilmesi

Dersin Genel Değerlendirilmesi

Öğretim Elemanı Değerlendirilmesi

Öğrenim Çıktılarının Değerlendirilmesi

AKTS Çalışma Yükü Değerlendirilmesi

İdari Ve Destek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Çalışanların Memnuniyeti ( İdari Ve Akademik)‏

Toplum Memnuniyeti

Mezunlar Memnuniyeti

s re ad mlar

Programların Yeterliklerinin Belirlenmesi

ŞUBAT

Programların Eğitim Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi

OCAK

Ders Planlarının

Oluşturulması

MART-NİSAN-MAYIS

SAÜ Stratejik Plan Eğitim Öğretim Süreçleri Çerçevesinde Sürekli İzleme ve İyileştirme

HAZİRAN

Süreç Adımları
slide19
SONUÇ
 • ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM
 • AKADEMİK ELEMANLARIN EĞİTİMİ
 • DERSLERİN VERİLİŞ ŞEKLİ
 • DERSLERİN DEĞERLENDİRME ŞEKLİ
 • SEÇİMLİ DERS SAYISI SERBEST
 • HAZIRLANAN YETERLİKLERİN VE DERS PLANLARININ
 • UYUMU EN AZ %70 AÇIKLANACAK
 • YURTİÇİ VE YURT DIŞI 2 ÖRNEKLE KIYASLAMA
slide20

27 Aralık 2007 - 03 Temmuz 2008

Yapılan çalışma önlisans 79 program

lisans 58 bölüm

lisansüstü 51 anabilimdalı

Olmak üzere toplam 188 birimde yapıldı

Ortalam %15 dolayında ders ve kredi azaldı

Güncelleme çalışmaları sonunda 12059 adet tanımlanmış ders

5414 ders e indi

slide21

GÜNCELLEME KURULU

 • Prof.Dr.Muzaffer Elmas
 • Prof.Dr.Mehmet Ali Yalçın
 • Prof.Dr.Engin Yıldırım
 • Prof.Dr.Hüseyin Ekiz
 • Prof.Dr.Hüseyin Murat Tütüncü
 • Yrd.Doç.Dr.Türker Eroğlu
 • Yrd.Doç.Dr.Mustafa Turan
 • Yrd.Doç.Dr.Ali Osman Kurt
 • Yrd.Doç.Dr.Özcan Erkan Akgün
 • Dekan ve Yard, Müdür ve Yard, Bölüm Başkanları ve Yard, Kalite Elçileri
 • Öğrenci Temsilcileri
 • Bilgi İşlem ve Öğrenci İşleri