prof dr rajko pirnat n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prof.dr. Rajko Pirnat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Prof.dr. Rajko Pirnat - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Prof.dr. Rajko Pirnat. KONCESIJA ZA GRADNJO ŽIČNIŠKE NAPRAVE. NARAVA KONCESIJE ZA ŽIČNIŠKO NAPRAVO. pravna narava koncesije vrste koncesije (gradenj, storitev; raba javnega dobra) razlog za žičniške naprave – izključna raba naravne dobrine prevoz oseb kot javna služba

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prof.dr. Rajko Pirnat' - belden


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prof dr rajko pirnat

Prof.dr. Rajko Pirnat

KONCESIJA ZA GRADNJO ŽIČNIŠKE NAPRAVE

narava koncesije za i ni ko napravo
NARAVA KONCESIJE ZA ŽIČNIŠKO NAPRAVO
 • pravna narava koncesije
 • vrste koncesije (gradenj, storitev; raba javnega dobra)
 • razlog za žičniške naprave – izključna raba naravne dobrine
 • prevoz oseb kot javna služba
 • subsidiarna uporaba ZGJS
 • koncedent (pristojnost) in koncesionar; problem identitete (delovanje na podlagi koncesijskega akta in odločbe o podelitvi)
evropsko pravo in koncesije
EVROPSKO PRAVO IN KONCESIJE
 • povezanost z javnimi naročili
 • prenos pravice gospodarske uporabe
 • prenos poslovnega tveganja
 • koncesije gradenj
  • posebne določbe o objavi in podizvajalcih
 • koncesije storitev
  • splošna zahteva po spoštovanju načel
postopek podelitve
POSTOPEK PODELITVE
 • predhodni postopek
 • koncesijski akt
 • postopek izbire
 • akt izbire
 • pravno varstvo
 • koncesijska pogodba
predhodni postopek
PREDHODNI POSTOPEK
 • pred izdajo koncesijskega akta
 • vloga zainteresiranosti
 • presoja utemeljenosti graditve
 • odločba o potrebi graditve žičniške naprave
 • ugotoviti, ali gre za žičniško napravo, ki bo opravljala javno službo
koncesijski akt
KONCESIJSKI AKT
 • po sprejemu prostorskega akta
 • predpis občinskega sveta ali Vlade RS
 • vsebina koncesijskega akta
  • ureditev vsebine koncesijskega razmerja (lokacija, trajanje, določitev naprave, smučišče,…)
  • način in postopek podelitve koncesije
 • po potrebi obveznost pridobiti koncesijo javne službe
postopek podelitve1
POSTOPEK PODELITVE
 • neposredna podelitev
 • javni razpis - problem kombinacije ZGJS in ZJN-1 ter prava ES
 • izbira postopka glede na vrsto koncesije (gradnje, storitve)
 • objava
 • določbe 133. člena ZJN-1
 • kombinacija z upravnim postopkom
 • hkratna podelitev koncesije gradnje in javne službe
akt izbire in pravno varstvo
AKT IZBIRE IN PRAVNO VARSTVO
 • vloga strokovne komisije in organa koncedenta
 • posebnosti upr. postopka: stranke, seznanitev s postopkom, prepoved vpogleda
 • upravna odločba
 • sodno varstvo - upravni spor
koncesijska pogodba
KONCESIJSKA POGODBA
 • sklenjena na podlagi odločbe o izbiri
 • vsebina: zlasti trajanje koncesije in podaljšanje, predmet koncesije, pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, prenos, podizvajalci,
 • spremenjene okoliščine
 • določbe o posledicah prenehanja (odstranitev, BOT, odkupna pravica)
oblike prenehanja
OBLIKE PRENEHANJA
 • pogodbene in javnopravne
 • prenehanje pogodbe: praviloma razlogi pogodbenega prava, nekatere posebnosti
 • javnopravne oblike: prenehanje na podlagi zakona ali z oblastnim aktom koncedenta
 • odstranitev žičniške naprave, če ni v koncesijskem aktu ali pogodbi drugače določeno (BOT, odkupna pravica)
prenehanje pogodbe
PRENEHANJE POGODBE
 • potek roka, možnost podaljšanja
 • razdrtje zaradi kršitev koncesionarja
 • razdrtje zaradi kršitev koncedenta - le, če to onemogoča koncesionarju izvajanje koncesije
 • ničnost pogodbe
prenehanje koncesionarja
PRENEHANJE KONCESIONARJA
 • gre za razmerje intuitu personae - prenos koncesije
 • za statusne spremembe je potrebno soglasje koncedenta
 • vstop pravnih naslednikov ali tretjih oseb
 • prenos koncesije na drugega
 • prenos objektov in naprav koncesije
ste aj
STEČAJ
 • prenehanje z uvedbo stečaja
 • žičniška naprava ne postane del stečajne mase
 • plačilo objektov in naprav v stečajno maso – problem BOT razmerja
 • prenos koncesije na drugega koncesionarja
odvzem koncesije
ODVZEM KONCESIJE
 • zaradi kršitev - gre za kršitve koncesijskega akta ali predpisov, oziroma kršitve odločb v zvezi z enostransko spremembo pogodbe ali nadzorom
 • v javnem interesu - le v javnem interesu po kriterijih sorazmernosti; odškodnina
 • posebne določbe za žičniške naprave – potreba po zmogljivejši žičniški napravi
gradnja i ni ke naprave na leasing
GRADNJA ŽIČNIŠKE NAPRAVE NA LEASING
 • leasingodajalec ne želi obratovati naprave in nositi tveganj v zvezi s tem
 • gradbeno dovoljenje lahko pridobi le koncesionar; koncesionar za gradnjo ni nujno upravljalec naprave, za GJS pa mora biti (42. člen ZŽNPO)
 • lastnino zemljišč in druge stvarne pravice pridobi lesingodajalec
 • koncesijo in gradbeno dovoljenje pridobi leasingojemalec; izkazati mora, da ima od leasingodajalca podeljeno vsaj obligacijsko pravico gradnje