slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dinsdag 6 maart - Lamot Mechelen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dinsdag 6 maart - Lamot Mechelen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28
carney

Dinsdag 6 maart - Lamot Mechelen - PowerPoint PPT Presentation

174 Views
Download Presentation
Dinsdag 6 maart - Lamot Mechelen
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dinsdag 6 maart - Lamot Mechelen

 2. Workshop 3: Rendement van Talent Erna Sterckx, business manager van Acerta Consult gaat in dialoog met San Cooreman, Manager VTO van vzw Familiehulp over de organisatorische uitdagingen en de ruime mogelijkheden van talentontwikkeling op de werkplek of in een eigen vormingsinstituut.

 3. Feiten Vlaamse Werkbaarheidsbarometer (STV): 22,6% van de werknemers spreekt over ‘gebrekkige leermogelijkheden’

 4. Feiten Vlaamse Werkbaarheidsbarometer (STV): 22,6% van de werknemers spreekt over ‘gebrekkige leermogelijkheden’

 5. Workshop “Rendement van talent” Dag van de Social Profit (ACERTA) San Cooreman – Manager VTO

 6. Onze werking

 7. Onze doelgroep

 8. Onze medewerkers

 9. Leertraject verzorgende werkzoekende opleiding polyvalent verzorgende module zorgkundige opleiding verpleegkunde

 10. Onze opleidingscentra opleiding polyvalent verzorgende: • 600 u theorie + 600 u stage • 11 maanden • getuigschrift voor de thuiszorg

 11. Onze opleidingscentra module zorgkundige: • 70 u theorie + 50 u stage • 1 maand • getuigschrift voor de residentiële zorg

 12. Leertraject huishoudhulp huishoudhulp met behoud van loon opleiding polyvalent verzorgende module zorgkundige

 13. Doorstroming bedienden

 14. Een lerende organisatie • recht op vorming • jaarlijks VTO-plan voor vzw • sleutelcompetenties vergroten • kunnen inspelen op verandering Vormingsinstituut

 15. Vormingsinstituut

 16. Van onthaal tot herbron • onthaalmoment • meeloopstage • introductiereeks • meter- en peterschap • jaarlijkse bijscholing • herbronreeks

 17. Mijn actieplan • belangrijke punten verwoorden • minstens 1 actiepunt formuleren • nagaan wie hierbij kan helpen • eventuele moeilijkheden inschatten • Nagaan mogelijke bijkomende vorming

 18. Onze troeven • zelf opleiden van basiswerkers • duurzame tewerkstelling garanderen • competenties en talent ontwikkelen • doorgroeimogelijkheden bieden

 19. Onze uitdagingen complexiteit van zorg leerinhoud anderstalige cursisten methodiek ! investeren in talent €

 20. Meer weten? Familiehulp vzw San Cooreman Koningsstraat 294 B – 1210 Brussel +32 2 227 40 10 san.cooreman@familiehulp.be

 21. Stelling Organisaties moeten meer aandacht besteden aan het rendement (Return On Investment) van opleidingen

 22. Stelling De leidinggevende/HR beslist nog tè vaak welke opleidingen een medewerker zal volgen. Dit druist in tegen het principe ‘medewerker aan het stuur van zijn ontwikkeling’.

 23. Stelling De verwachtingen in de thuiszorg worden steeds groter. Daar tegenover staat dat we bij starters aan de ‘opleiding tot verzorgende’ vaststellen dat de eerder verworven competenties rond zorg- en huishoudelijke taken afnemen. We moeten dus noodgedwongen de lat lager leggen.

 24. Stelling De organisatie moet zo ver gaan dat ze opleidingen aanbiedt die de persoonlijke ontwikkelingstimuleren, zelfs als deze opleidingen niet rechtstreeks aan de huidige of een toekomstige functie gelieerd zijn

 25. Stelling Mijn organisatie investeert, op een gestructureerde wijze in opleiding en vorming van alle medewerkers: jong en oud, hoog- en laaggeschoold en dit vanuit een duidelijke visie op talentmanagement Enquête: 25 akkoord – 11 niet akkoord

 26. Stelling Elke medewerker in mijn organisatie krijgt de kans om op geregelde tijdstippen (onder begeleiding) stil te staan bij zijn talenten en interesses om vervolgens zijn interne loopbaan verder vorm te geven Enquête: 22 akkoord – 14 niet akkoord

 27. Take away • Organisatie stimuleert de medewerker, biedt kader voor ontwikkeling • Medewerker neemt verantwoordelijkheid op voor eigen ontwikkeling • Niet enkel vanuit aandachtspunten, ook vanuit sterkten en talenten! • Startpunt voor ontwikkeling = zelfinzicht!

 28. Together we run faster!