slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
364. Inima e plină, plină de avânt PowerPoint Presentation
Download Presentation
364. Inima e plină, plină de avânt

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

364. Inima e plină, plină de avânt - PowerPoint PPT Presentation

carney
157 Views
Download Presentation

364. Inima e plină, plină de avânt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 364. Inima e plină, plină de avânt

  2. 1. Inima e plină, plină de avânt Căci ne cheamă munţii să pornim cântând! Către zări senine vulturi suie-n zbor, Hai şi noi pe urma lor!

  3. Ref: Dealuri şi câmpii, Flori şi păsări mii, Toate ne aduc în cale bucurii; Iar deasupra lor Bun şi iubitor Este-al nostru Creator.

  4. 2. O, ce fericire, vesel să priveşti, De pe-un vârf de munte, slăvile cereşti! Farmecul naturii nu te va-nşela, Când te prinde-n “vraja” sa!

  5. Ref: Dealuri şi câmpii, Flori şi păsări mii, Toate ne aduc în cale bucurii; Iar deasupra lor Bun şi iubitor Este-al nostru Creator.

  6. 3. Şoapte de iubire se aud în flori, Ca să ne-nsoţească paşii călători; Prin păduri înalte, iată, s-au deschis Drumuri către Paradis!...

  7. Ref: Dealuri şi câmpii, Flori şi păsări mii, Toate ne aduc în cale bucurii; Iar deasupra lor Bun şi iubitor Este-al nostru Creator.