fi ziologia sistemului cardiovascular scv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FI ZIOLOGIA SISTEMULUI CARDIOVASCULAR (SCV) PowerPoint Presentation
Download Presentation
FI ZIOLOGIA SISTEMULUI CARDIOVASCULAR (SCV)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 78

FI ZIOLOGIA SISTEMULUI CARDIOVASCULAR (SCV) - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

FI ZIOLOGIA SISTEMULUI CARDIOVASCULAR (SCV). Inima dreaptăstângă. Structura sistemului cardiovascular. - pompa. - cameră de admisie - atrii. - cameră de ejec ţie - ven tri culi i. - s istem de tuburi:. - artere, vene, capilare, limfatice. - circulaţia sistemică, pulmonară.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

FI ZIOLOGIA SISTEMULUI CARDIOVASCULAR (SCV)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. FIZIOLOGIA SISTEMULUI CARDIOVASCULAR (SCV)

  2. Inima dreaptăstângă Structura sistemului cardiovascular - pompa - cameră de admisie - atrii - cameră de ejecţie - ventriculii - sistemde tuburi: - artere, vene, capilare, limfatice - circulaţia sistemică, pulmonară - sistem de reglare - autoreglare - reglare, nervoasă, umorală şi locală - sânge

  3. sistemică Structura sistemului cardiovascular - sistem de reglare -nervoasă -umorală -locală Ex. flux sang.musc.-repaus -750ml(4ml/100g)/min flux sang.musc.-efort- 16000ml(80ml/100g/)min rata metabolică musc.-efort-60 x

  4. 2 AD AS VD VS 1 2 1 3 3 Ap.CV A- atriu; V-ventricul; D-drept; S-stâng; 1.Circulaţia sistemică, 2. Circulaţia pulmonară; 3. Circulaţia limfatică

  5. AD VS πΔPr4 F = 8ηl

  6. Funcţiile SCV 1. funcţia de transport 2. funcţia de secreţie

  7. 1. Funcţia de transport - Sânge – debitul cardiac -5L/min 75 ani =400mil L (1000/10/40m) parametrii circulatori - presiune - flux sanguin

  8. Distribuţia fluxului sanguin (% debit cardiac) în repaus şi efort fizic

  9. 1. Semnificaţii funcţionale ale circulaţiei sanguine - Substanţe nutritive ? - Metaboliţi - Substanţe cu rol de semnalizare - Transport termic – termoreglare

  10. 2. Funcţia de secreţie - peptidul natriuretic atrial (PAN) - NO (EDRF) - - vasodilatator - inhibitor al adeziunii şi agregării plachetare - factor de hiperpolarizare derivat din endoteliu (EDHF)

  11. -prostaciclina – PGI2 -endotelina - vasoconstrictor –ETA,ETB2 - vasodilatator – ETB1 -factori implicaţi în EFC

  12. R v.c.s P T v.c.i S Q atriu Fb.A Fb.B Fiziologie integrativă efecte: tahicardie irigaţie renală AVP PAN

  13. Proprietăţile funcţionale ale miocardului - Excitabilitatea (f. batmotropă) - Ritmicitatea (f. cronotropă) - Conductibilitatea (f. dromotropă) - Contractilitatea (f. inotropă) - Relaxarea (f. lusiotropă)

  14. Miocardul - de lucru - sistemul excitoconducător

  15. Excitabilitatea - condiţieesenţială a vieţii - relaţia excitabilitate-metabolism - premise - sistem de transport ionic membranar - permeabilitatea selectivă a membranei - repartiţie intra- extracelulară a ionilor

  16. Canale ionice

  17. STIM situs de ancorare extrcelular membrană celulară intracelular proteină fibrilară poartă

  18. STIM situs de ancorare intracelular membrană celulară proteină fibrilară extrcelular membrană celulară intracelular

  19. Canalopatii cardiace Sindrom QT prelungit -Viskin 1998 - canale de K şi Na Fibrilatia ventriculara idiopatică- Sindr. Brugada 1992 -curenti Ito (K)

  20. Pompe ionice • Na+ /K+ - Jens Skou-1997, PN - Mecanism de acţiune

  21. extracelular citosol ROL

  22. sarcoplasmice -mecanism de acţiune -Fosfolamban-inhibă pompa - fosforilare (Prot.K-A AMPc) a Flb ef. inhibitor ? Pompe ionice - Ca2+- sarcolemale -mecanism de acţiune -complex Ca2+ -calmodulină

  23. Pompa de Ca2+sarcolemală

  24. TransportorNa+/Ca2+ -structură -localizare -mecanism de transport -f(x)? - interelaţii funcţionale

  25. Ca2+ATPază Na+/K+ATPază Canale de Ca2+ Schimbător Na+/Ca2+ Reticul sarcoplasmic Calsequestrin Ca2+ ATPază Ca2+ în fibra miocardică

  26. Concentraţia ionilor (mM) în fibra miocardică Ioni Extracelular Intracelular Na+140 5-34 K+ 5,4 104 -118 Cl- 100 8-79 Ca2+ 2-3 0,0002

  27. 1 2 3 0 4 4

  28. Curenţi membranari -timp dependenţi -controlaţi de voltaj Clsificare 1.Curenţi de Na (INa) 2.Curenţi de Ca (ICa) 3.Curenţi de K (IK) 4.Curenţi de pacemaker

  29. 1.Curenţi de Na (INa) - produşi de influxul de Na prin canale voltaj-dependente (200/µ² ) -activarea - 0,1- 0,2 ms -inactivarea ~ 1ms -subunitatea α conţine situsuri de fosforilare prin intermediulPK AMPc-dependente

  30. 1.Curenţi de Na (INa) - determină depolarizarea (F 0) a PA din miocardul de lucru atrial şi ventricular şi din reţeaua Purkinje • participă la F 1 şi F2 a PA din miocardul atrial si ventricular - activează curenţii de Ca şi K - blocanţi: TTX, anestezice locale (lidocaina - antiaritmic)

  31. 2. Curenţi de Ca (ICa) - produşi de influxul de Ca prin canale voltaj-dependente de tip L - activarea ~ 1ms - inactivarea ~ 10-20 ms - determină depolarizarea (F 0) a PA din NSA şi NAV şi a celulelor invecinate acestor noduli - participă la F2 a PA din miocardul atrial si ventricular

  32. 2. Curenţi de Ca (ICa) - activează deschiderea canalelor din RS (triada, tetrada) şi iniţiază cuplareaexcitaţie-contracţie din miocard. -verapamilul, diltiazemul şi nifedipina -blocanţi ale canalelor de Ca de tip L. -canalele eliberatoare de Ca din RS sunt inhibate de ryanodina şi cafeină

  33. 3. Curenţii de K - curenţi de repolarizare produşi de deschiderea lenta (20-200 ms) a canalelor de KV , indusă de depolarizare (F3) -curenţi de repolarizare iniţială-tip A cu timp de deschidere scurt (F1)

  34. 3. Curenţii de K - Curenţi activaţi de proteina G stimularea vagală a NSA şi NAV - Curenţi controlaţi de ATP/ADP ATP/ADP inhibă canalele K ATP/ADPactivează canlele K - efect cardioprotector ischemic

  35. 4. Curenţi de pacemaker - Curenţi (If) produşi prin activarea lentă (100 ms), în hiperpolarizare a canalelor cationice nespecifice (Na,K) controlate de nucleotide ciclice (AMPc, GMPc)

  36. + 0 re p o l a r i z a r e p oten ţ i a l d e m e m b r a n ă (mV) d e p o l a r i z a r e prag - potenţial de repaus posthiperpolarizare repolarizare overshoot

  37. 10 1.0 0.1 0 -50 -100 Permeabilitate membranară relativă Potenţial membranar (mV) PNa+ PCa2+ PK+ 0 0.15 0.30 Timp (sec.)

  38. 0 -50 -100 0 -50 -100 nsa atriu 0 -50 -100 0 -50 -100 nav 0 -50 -100 ventricul r.Purkinje 300ms PA 2 Potenţial de membrană (mV)

  39. PNa+ 0 -50 -100 PCa2+ Potenţial membranar (mV) PK+ 0 0.15 0.30 Timp (sec.)

  40. 0 -50 -100 PRR PEE PRA Potenţial membranar (mV) 0 50 100 150 200 250 300 ms Perioada refractară

  41. Perioada refractară 0 -50 -100 Potenţial membranar (mV) 0 50 100 150 200 250 300 ms

  42. E Extrasistola ?

  43. R P T Q S 1 2 3 0 4 4 500ms

  44. Conductibilitatea

  45. Un model tridimensional al sinapsei electrice: • Secţiune prin sinapsă. Fiecare din cele două membrane conţine câte o jumătate din canalul sinaptic. B.Conformaţia conexonului variază cu starea închis/deschis.

  46. Sistemul excitoconducător

  47. Conductibilitatea miocardica