YABANG PINOY - PowerPoint PPT Presentation

carmelaq
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YABANG PINOY PowerPoint Presentation
Download Presentation
YABANG PINOY

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
YABANG PINOY
430 Views
Download Presentation

YABANG PINOY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Disenyo ng “IndieArt” company Gawa sa abaka Tangkilikin ang sariling atin Tulad ng katangian ng abaka, ang Pilipino ay malakas at matatag

  2. Pagbuklurin ang bawat Pilipino. Ipaalala sa bawat Pilipino na ipagmalaki ang kanilang lahi. Proyekto ng Children's Environmental Awareness and Action Foundation (CEAAF).

  3. Php 50.00 Para sa listahan ng mga mabibilhan… www.yabangpinoy.com

  4. Maria Clara Bayongs Php 550-650 Yabang Pinoy Shirts Php 310-320 ladies Php 350-375 men

  5. Yabang Pinay Bikinis Php 1,500 Yamang Pinoy Bakya

  6. I NC O O P E R A T I O NW I T H :