t ng c c m i tr ng c c b o t n a d ng sinh h c n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TỔNG CỤC MÔI TR ƯỜNG CỤC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC PowerPoint Presentation
Download Presentation
TỔNG CỤC MÔI TR ƯỜNG CỤC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

TỔNG CỤC MÔI TR ƯỜNG CỤC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC - PowerPoint PPT Presentation


 • 336 Views
 • Uploaded on

DỰ ÁN Lồng ghép phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu vào công tác quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam. TỔNG CỤC MÔI TR ƯỜNG CỤC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC. Hà Nội , 15 tháng 10 n ă m 2013. Nội dung chính. Bối cảnh

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TỔNG CỤC MÔI TR ƯỜNG CỤC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC' - carlos-jimenez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t ng c c m i tr ng c c b o t n a d ng sinh h c

DỰ ÁNLồng ghép phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu vào công tác quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

CỤC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

 • HàNội, 15 tháng 10 năm 2013
n i dung ch nh
Nội dung chính
 • Bốicảnh
 • Thông tin cơbản
 • Mụctiêu
 • Kếtquả
 • Quảnlýdựán
b i c nh x y d ng d n
Bối cảnh xây dựng Dự án
 • Quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH của cả nước đến năm 2020vàđịnhhướngđếnnăm 2030 đượcgiaocho BCA/VEA/MONRE xây dựng (Luật Đa dạng sinh học của Việt Nam, Công văn số 3353/VPCP-HTQT ngày 31 tháng 5 năm 2011).
 • Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH yêu cầu lồng ghép yếu tố BĐKH vào các chương trình phát triển tổng thể của các Bộ, ngành và địa phương.
 • CBD khuyến nghị xây dựng và thực hiện các mô hình EBA thích ứng với BĐKH để quản lý hiệu quả tài nguyên đa dạng sinh học ứng phó với những tác động của BĐKH
 • Tiếpcậnvớikinhnghiệmvàchuyêngia QT. Thuỵ Điển đối tác nhiều kinh nghiệm trong quản lý Tài nguyên đa dạng sinh học
th ng tin c b n
Thông tin cơbản
 • Tên dự án: Lồng ghép phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu (EBA) vào công tác quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học (BCP).
 • Nhà tài trợ : Sida,Đạisứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, thông qua Chương trình Hợp tác đốitác (PDC)
 • Phêduyệt: Sida: ngày 4/5/2012; VPCP: 11/6/2012 vàBộ TN&MT: 12/6/2012
 • Chủ dự án: Tổng cục Môi trường
 • Cơ quan thực hiện dự án: BCA, WWF, SRC/SU.
 • Thời gian: 6/2012-11/2013
m c ti u c a d n
Mụctiêucủa dự án

Mục tiêu tổng quát:

Thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược dài hạn giữa BCA, các tổ chức liên quan của VNvới các đối tác của TĐvề việc bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên ĐDSH và các dịch vụ HST trong bối cảnh BĐKH

Mục tiêu cụ thể:

 • Hỗ trợ lồng ghép EBA thích ứng với BĐKH vào quá trình xây dựng BCP của Việt Nam;
 • Hỗtrợlồng ghép EBA thích ứng với BĐKH vàoquy hoạch BT ĐDSH cấp tỉnh;
 • Tăng cường kiến thức và kinh nghiệm về EBA nhằm nâng cao quản lý ĐDSH và dịch vụ HST và tăng cường năng lực về BT ĐDSH trong bối cảnh BĐKH cho các đối tác TĐvà VN.
k t qu d n
Kếtquả Dự án

Ở TW:

Sản phẩm 1:Xây dựngHướng dẫn kỹ thuật lồng ghép EBA thích ứng với BĐKH vào BCP

 • Báocáo mối tương tác giữa ĐDSH và BĐKH ở Việt Nam
 • Báocáo kinh nghiệm khu vực và QT về lồng ghép EBA thích ứng với BĐKH vào BCP
 • Báocáo những thách thức trong việc lồng ghép EBA thích ứng với BĐKH vào BCP cấp tỉnh.
 • Hướngdẫnkỹ thuậtlồngghép EBA vàoquyhoạchbảotồn ĐDSH

Sản phẩm 2: Lồng ghép EBA thích ứng với BĐKH vào BCP của cả nước

 • Báocáo dự báo khuynh hướng tương lai về ĐDSH đến năm 2020 và 2030, xem xét các tác động của BĐKH.
 • Bản đồ mộtsố HST chínhvàcácdịch vụ hệ sinh thái.
 • Bảnđồcác HST dễ bị tổn thương và xác định các khu vực ĐDSH cao dễ bị tổn thương nhất.
k t qu d n1
Kếtquả Dựán

Sản phẩm 3: Tăng cường năng lực và hợp tác về BT ĐDSH giữa các bên tham gia dự án

 • Báocáođánhgiánhu cầu xây dựng năng lực để xác định nhu cầu đào tạo.
 • Tài liệu tập huấntăngcườngnăng lựcvềcáclĩnhvựcliênquan
 • Tập huấn, hội thảo
 • Hộithảoquốctế
k t qu d n2
Kếtquả Dựán

Ở BếnTre:

Sản phẩm 4: Lồng ghép EBA thích ứng với BĐKH vàQuy hoạch BT ĐDSH của tỉnhBếnTre

 • EBA đượclồngghépvàodựthảo QH BT ĐDSH củatỉnh BT
 • Báocáo ĐMC cho QH BT ĐDSH củatỉnhBếnTre
 • Yếutố BĐKH đượclồngghépvàocác kịchbảnpháttriểncủatỉnhtrongtươnglai;
 • Báocáođánhgiásựthayđổicủacácdịchvụ HST theo 03 kịchbảnpháttriển KTXH trongtươnglai so vớihiệntại
 • Tăngcườngnănglựcvề EBA, ĐDSH, BĐKH, v.v… qua cáclớptậphuấn
slide9

CơcấuquảnlýDựán

MONRE/VEA

SwedBio/SRC/SU

VEA

(Ban quản lý dự án)

WWF

Ban Quảnlý:

 • Ban Giám đốc dự án (VEA/BCA)
 • Kế toán (BCA-SRC/SwedBio-WWF)

NhómCôngtác:

- Chuyên gia về hệ sinhtháivà ĐDSH

- Chuyên gia về bảo tồn

 • Chuyên gia về BĐKH
 • Chuyên gia về GIS

- Chuyên gia về BCP

 • Chuyên gia về sinh thái cảnhquan
 • Cán bộ hỗ trợ

- Cán bộ các Sở TN&MT tỉnh

slide10

TRÂN TRỌNG CÁM ƠN !!!Đểcóthêmthông tin xinhãyđếnvớichúngtôi:CụcBảotồnđadạngsinhhọc/TổngcụcMôitrường10 TônThấtThuyết, CầuGiấy, HàNộiTel. 0437956868-3108; Fax. 0439412028Email: maiht2004@yahoo.comWebsite: http://ebaworkshop.org

Xin chân thành cảm ơn!