Les energies
Download
1 / 34

LES ENERGIES - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

LES ENERGIES. Núria Casals Cullell Victor Martinez-Alonso Ruiz Lídia Meléndez Luna Jose Miguel Mora Redondo Cristina Pérez Ballestero Elisabet Prat Terradellas Daniel Vicente de la Puente. ÍNDEX. Introducció Energies renovables 2.1. Energia hidràulica 2.2. Energia biomassa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LES ENERGIES' - carlo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Les energies

LES ENERGIES

Núria Casals Cullell

Victor Martinez-Alonso Ruiz

Lídia Meléndez Luna

Jose Miguel Mora Redondo

Cristina Pérez Ballestero

Elisabet Prat Terradellas

Daniel Vicente de la Puente


Les energies
ÍNDEX

 • Introducció

 • Energies renovables

  2.1. Energia hidràulica

  2.2. Energia biomassa

  2.3. Energia eòlica

  2.4. Energia solar

  3. Energies no renovables

  3.1.Combustibles fòssils:

  3.1.1. Carbó

  3.1.2. Petroli

  3.1.3. Gas natural

  3.2 Energia nuclear

 • Conclusions

 • Bibliografia


Introducci
INTRODUCCIÓ

El nostre treball tracta sobre les diferents energies que els individus utilitzen pel seu consum i producció. Les energies es poden classificar en dos grups:

energies renovables:

- fonts d’energia inesgotables.

- la seva renovació depèn de l’escala de temps que s’utilitzi i del ritme d’ús dels recursos.

energies no renovables:

- quantitat d’energia limitada.

- consum limitat (no substitució de l’energia)


Energies renovables
Energies renovables

Energia hidràulica:

 • S’obté de l’aprofitament de les energies cinètiques i potencials dels corrents dels rius, de les marees i dels salts d’aigua.

 • Les centrals hidroelèctriques són les que més utilitzen aquesta energia.


Energies renovables1
Energies renovables

Els procediments administratius per a la construcció de centrals són extremadament complexes, i el fet de que intervinguin diferents administracions, no sempre degudament coordinades, provoca un endarreriment en els procés de la construcció.Energies renovables3
Energies renovables

Energia biomassa:

 • La seva obtenció es porta a terme pel procés anomenat fotosíntesi vegetal. L’energa enmagatzemada pot ser transformada en energia tèrmica, elèctrica o carburants d’origen vegetal.

 • Possible substitut dels combustibles fòssils.

 • Actualment (2008), la biomassa proporciona combustibles complementaris als fòssils, ajudant al C mundial, sobretot en el sector del transport.Energies renovables5
Energies renovables

Energia eòlica:

 • S’obté mitjançant l’utilizació de l’energia cinètica generada pels corrents d’aire.

 • És abundant, renovable, neta i ajuda a disminuir les emisions de gassos.

 • Genera al voltant de l’1%C d’ electricitat mundial.

 • Crea un elevat número de llocs de treball, arribant als 45000 empleats a Espanya durant el 2007.

 • Permet cobrir la demanda d’energia d’España en un30%.


Energies renovables6
Energies renovables

 • Representa un 9’5-10% del total de la generació de l’ energia elèctrica de la península.

 • Proporciona desenvolupament tecnològic i oportunitats de negoci per a la indústria. (A Espanya s’ha destinat 5000millons d’euros en inversió al 2007).

 • Costos de l’energia eòlica

  Per la seva evaluació s’ha de tenir present diversos factors:

  - El cost inicial o inversió inicial. El CMe d’una central eòlica és de 1.000 Euros per KW de potència instal.lada


Energies renovables7
Energies renovables

- S’ha de considerar la vida útil de la instal·lació (aproximadament 20 anys) i l’amortizació d’aquest cost.

- Els costos financers

- Els costos d’operació i manteniment (variables entre l’1 i el 3% de la inversió)

- L’energia global produïda en un període d’un any.


Energies renovables8
Energies renovables

 • Producció per país

  El 90% dels parcs eòlics es troben a Estats Units i a Europa.


Energies renovables9
Energies renovables

 • Alemania, España, Estados Unidos, India y Dinamarca han realitzat les majors inversions en producció d’energia eòlica.


Energies renovables10
Energies renovables

Energia solar:

 • Mitjançant col·lectors solars, l’energia solar pot transformar-se en energia tèrmica, i utilitzant panells fotovoltaics l’energia lluminosa pot transformar-se en energia elèctrica.

 • Permet la producció d’energia al mateix lloc de consum mitjançant la integració arquitectònica  el·limina casi per complet les pèrdues relacionades amb el transport.


Energies renovables11
Energies renovables

 • Les diferents tecnologies fotovoltaiques s’adapten per aconseguir el màxim rendiment possible de l’energia que rebem del sol.

 • Utilitza la radiació directa amb receptors actius per maximitzar la producció d’energia i aconseguir així un cost menor per kW/h produït.

 • Aquesta tecnologia resulta molt eficient per llocs d’alta radiació solar, però actualment no pot competir en preu en localitzacions de baixa radiació solar com a Centre Europa.
Energies no renovables
Energies no renovables

 • Combustibles fòssils:

  Són recursos generats al passat a través de processos geobiològics i com a conseqüència limitats. Representen el 75% de les energies de caràcter no renovable i són les següents:

  1.1. Carbó

  1.2. Petroli

  1.3. Gas Natural


Energies no renovables1
Energies no renovables

1.1 Carbó

 • Font energètica característica del període industrial.

 • Utilizada en determinats tipus d’indústries i com a font d’alimentació de la calefacció.

 • És la menys consumida a Espanya i a la UE.


Energies no renovables2
Energies no renovables

Evolució del carbó durant el segle XX:

 • Anys 1973-1980:

  C per l’aparició de noves tecnologies (petroli,

  electricitat) i pels alts costos d’extracció, distribució i contaminació.

 • Años 1981-1992:

  C del carbó pel descens a las reserves del petroli.

 • Años 1990-2006:

  C degut a que el gas natural és un substitut perfecte.
Energies no renovables5
Energies no renovables

1.2. Petroli:

 • Font energètica per excel·lència al llarg de tot el segle XX sent actualment la font primària a nivell mundial.

 • L’esgotament de les seves reserves és inevitable.

 • La variació en P i la demanda per part dels països productors genera tensions a nivell mundial que afecten l’economia.

 • Són destacables els seus aspectes contaminants als processos de producció, transport i consum. 


Energies no renovables6
Energies no renovables

Evolució del petroli durant el segle XX:

 • Anys 1973 i 79:

  crisi del sector: ↑p dràstic →↓C

  -Conflicte àrab-israelí

  -Devaluació $

 • Anys 90:

  crisi del sector: ↓Y (irak)→↑p

  -Guerra del Golf Pèrsic

 • Anys 2000-03:

  - Y(opep)  p

  - Política restrictiva contra altres productors de petroli (Rússia)


Energies no renovables7
Energies no renovables

 • Anys 2004-07:

  ↑demanda→↑p

  -Creixent consum d’energia (EE.UU. i Xina)

  - ↑p conflictes geopolítics a Pròxim Orient

  - el preu del cru ha arribat a màxims històrics, ± 100$ el barril

 • Anys 2008-… :

  L’actual crisi financera ha provocat una P


Energies no renovables8
Energies no renovables

No membres de la OPEP:

Rússia, EEUU, Noruega,

Xina, Regne Unit, Mèxic,

Brasil, Oman, Egipte,

Argentina, Kazajistan,

Austràlia, Índia, Malàsia,

Angola, Colòmbia, Síria,

Yemen.


Energies no renovables9
Energies no renovables

Producció diària dels membres de l’OPEP:


Energies no renovables10
Energies no renovables

1.3. Gas Natural:

 • S’obté de jaciments fòssils, el petroli o de dipòsits de carbó, i també per descomposició de restes orgàniques.

 • Dificultats per a poder ser enmagatzemat i transportat.

 • C considerant-se una font no renovable però la més sostenible.

 • Ocupa el segon lloc en el porcentatge de consum després del petroli.

 • Només pot ser consumit en un àmbit comercial o domèstic.


Energies no renovables11
Energies no renovables

DISTRIBUCIÓ DE LES RESERVES MUNDIALS DE GAS NATURAL


Energies no renovables12
Energies no renovables

2. Energia Nuclear:

 • Produïda a les centrals nuclears a partir de l’Urani, mineral radiactiu limitat i escàs.

 • És la font no renovable que genera un major rebuig social tot i que el seu consum és un dels més inferiors, (5% de les fonts no renovables).

 • De l’energia nuclear es pot obtenir energia elèctrica.

 • Externalitat social per la localització de les centrals nuclears pel seu elevat risc.Les energies1
Les energies

Conclusions:

 • Alguns experts sostenen que el món s’encamina cap a una crisis d’energia global degut a la disminució en la disponibilitat de petroli barat i recomana disminuir la dependència del combustible fòssil. Fet que ha provocat un increment en l’interés de la investigació de combustibles i energies alternatives per evitar la dependència.

 • També és important destacar l’impacte medioambiental que suposen les energies No renovables. Encara que les energies renovables suposin un cost molt elevat en la construcció incial, a llarg plaç, suposa un benefici medioambiental.


Energies no renovables14
Energies no renovables

Escenari possible fins el 2050 de l’ús mundial de l’energia primària.


Les energies2
Les energies

Bibliografia:

www.energias-renovables.com

www.wikipedia.es

www.elpetrolio.com

es.encarta.msn.com