Ikimokyklinio ugdymo krepšelis - PowerPoint PPT Presentation

carlo
ikimokyklinio ugdymo krep elis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ikimokyklinio ugdymo krepšelis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ikimokyklinio ugdymo krepšelis

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
189 Views
Download Presentation

Ikimokyklinio ugdymo krepšelis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ikimokyklinio ugdymo krepšelis 2010 1207 Vilnius

  2. Kodėl reikia įvesti IU krepšelį ? • Didelis nepatenkančių į IU įstaigas vaikų skaičius (apie 15 tūkst.), ugdymo programų ir paslaugų įvairovės stoka • Krizės sąlygomis IU kaip savarankiškai savivaldybių funkcijai nepakanka lėšų (2010 m. trūksta apie 60 mln. Lt), savivaldybių pajamos sumažėjo apie 30% • Vieno vaiko išlaikymo įstaigoje kaina atskirose savivaldybėse 2009 m. skyrėsi kelis kartus (nuo 2 tūk. iki 16 tūkst. Lt) • Ikimokykliniame ugdyme dalyvauja tik56% vaikų, iš jų apie 75% mieste ir 20% kaime • Mes dar atsiliekame nuo kitų ES valstybių pagal 4 - mečių imtį - ES apie 80% pas mus apie 56% • Paskata steigti nevalstybinius darželius (apie 600 vaikų), legalizuosis jau veikiantys, valstybė finansuos naujų grupių steigimą. • Papildomos lėšos iš valstybės biudžeto mokymo priemonėms, PPT, pažintinei veiklai, auklėtojų kvalifikacijai ir kt. • XV LRV programos nuostatos • Profesinės sąjungos pritaria ir reikalauja • Stabilus finansavimas krizės sąlygomis

  3. Dalyvavimas IU 2009-2010 m. • 2009 12 31 IU pagal savivaldybių pateiktus duomenis dalyvavo apie 85,4 tūkst. (93,7tūkst. SD kartu su priešmokykliniu ugdymu) vaikų iš jų apie 19,8 tūkst. (23,2%) specialiųjų poreikių: mieste – 72,6 proc. kaime – 22,8 proc. • ITC duomenimis 2010 09 01 – IU dalyvauja 74987 vaikų ir per 25 tūkst. priešmokykliniame ugdyme (Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas)

  4. 2009 m. IU skirtos lėšos • 2009 m. savivaldybės ikimokykliniam ugdymui skyrė 678 mln. Lt, iš jų - 465 mln. Lt ugdymui ir 213 mln. Lt ūkio išlaidoms • Vieno vaiko išlaikymas su ūkio lėšomis yra apie 7930 Lt, iš jų ugdymui - apie 5440 Lt • Vidutiniškai savivaldybės finansuoja 8-10,5val. IU per dieną Be to: • Apie 81 mln. Lt – tėvų mokestis už maitinimą • Apie 8 mln. Lt – tėvų mokestis už ugdymą (Duomenų šaltinis: Savivaldybių administracija)

  5. 2010 m. priešmokyklinio ugdymo krepšelis (PUK) • PUK įvestas 2003 m., skiriant papildomai apie 24 mln. Lt • 2010 m. PU dalyvaujao per 25 tūkst. vaikų (82%), padidėjo du kartus • 2010 m. PUK skirta apie 100 mln. Lt • Dabar veikiančioje MK metodikoje PU finansuojamas taip: 4 val. per dieną (20 val. per savaitę) 2010 m. PUK kai grupėje yra: 10 vaikų – 4478 Lt; 15 vaikų – 3049 Lt; 20 vaikų – 2287 Lt Jei PU vyksta 6 - 12 val. per dieną,(30 - 60 val./sav.) – už 2- 8 val. per dieną moka savivaldybė PUK turi visas mokinio krepšelio dalis: - mokymo priemonės – 70 Lt., kvalifikacija – 19 Lt, pažintinė veikla konsultavimas – 10,4 Lt, valdymas ir pagalba – 14%, IKT – 20 Lt - Savivaldybė iš 5% skiria PPT, R išlyginimui, gali skirti moduliams, IA ir atsiskaitymui už NŠ, prieinamumui


  6. IU krepšelio įvedimo principai 1. IU krepšelis – MK sudedamoji dalis, galioja ta pati MK metodika ir tos pačios sudėtinės dalys 2. IU krepšelis skiriamas 4 ugdymo val. per dieną (20 val. per savaitę) 3. Likusią ugdymo laiko dalį ir ūkio lėšas skiria steigėjas 4. IU krepšelis skiriamas visoms valstybinėms, savivaldybių ir nevalstybinėms ugdymo įstaigoms 5. Skiriamo IU krepšelio 1 vaikui dydis nepriklauso nuo grupės dydžio ir vietovės 6. Specialiųjų poreikių vaikui skiriamas 35% didesnis IU krepšelis 7. Nevalstybinėms IU įstaigoms IU krepšelis skiriamas per savivaldybę kaip tikslinė dotacija 8. IU krepšelis įvedamas nuo 2011 01 01, pagal 2010 09 01 būklę 9. Naujos grupės, įsteigtos po 2010 09 01 finansuojamos nuo 2011 01 iš VB per ŠMM programą ir ESF rengiamą projektą

  7. IU krepšelio lėšos 2011 m.(1) IU MK = 2555 Lt( SMK = 0.7720, MK = 3310 Lt) • IU krepšeliui suformuoti iš savivaldybių biudžetų išimama 192,8 mln. Lt (apie ½ ugdymo lėšų); • papildomai skiriama 5,4 mln. Lt iš valstybės biudžeto naujai5steigtoms grupėms finasuoti; • Iš viso dotacija savivaldybėms IU – 194,1 mln. Lt

  8. IU krepšelio lėšos 2011 m.(2) IUK skiriamas 4 val. per dieną ugdyti (20 val./ sav.) Jei IU vyksta 6 - 12 val. per dieną,(30 - 60 val./sav.) – už likusias 2- 8 val. per dieną moka savivaldybė ir skiria visas ūkio lėšas IUK turi visas mokinio krepšelio dalis: - mokymo priemonės – 70 Lt., kvalifikacija – 19 Lt, pažintinė veikla konsultavimas – 10,4 Lt, valdymas ir pagalba – 14%, IKT – 20 Lt • Savivaldybė iš 5%(6%) skiria PPT, R išlyginimui, gali skirti prieinamumui Vietoj BE, NŠ, ikiprofesinių modulių, IA savivaldybė skiria IU formų įvairovei įgyvendinti (tokią nuostatą taikyti ir priešmokykliniam ugdymui)

  9. MK 2011 m. – 3310 Lt • 5% padidinti SMK mažoms mokykloms (pradinėms iki 40 mok. ir pagrindinėms iki 80 mok.) • Miesto pagrindinėms 5- 8 kl. SMK didesni 7% • Suaugusiųjų mokyklų SMK sumažinti 17% • Menų mokykloms ir konservatorijoms numatyti SMK • Savarankiškas mokymas skyla į 4 dalis:namuose (padidėjo), savarankiškas, nuotolinis (naujas), ligoninėse ir sanatorijose (toks pat) • Specialiosiose mokyklose sumažintas mokinių vidurkis klasėsė nuo 10 iki 7-8 • Padidinta 5% SUP turintiems mokiniams SMK (30%+5%) • Ikimokyklinio ugdymo krepšelio įvedimas (SMK – 0,7720 arba MK – 2555 LT) • Kaimiškos savivaldybės galės perskirstyti 6% dotacijos, 8 miestai – 5%

  10. Ačiū už dėmesį!