Titel - PowerPoint PPT Presentation

titel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Titel PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 3
Titel
131 Views
Download Presentation
carina
Download Presentation

Titel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Titel Kort om læringspunkterne koblet til udviklingen af Fødevarestyrelsens kompetencestrategi SCKK – den 6. februar 2008

  2. Kompetencer i spil - mange medspillere • Medarbejdere • Ledere • Personalegrupper • Eksperter og politikere • Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

  3. Primære læringspunkter for Fødevarestyrelsen • At involvere og forankre – fra topleder til tilsynstekniker • Målrettet og hyppig formidling – fra krus og logo til chefer og intranet • At gøre det svært overskuelige enkelt – kompetencestrategien er lig 6 grundtanker og 1 model • At udfordre organisationen og at sætte dagsordenen med et administrativt projekt i et fagligt miljø - seriøsitet sælger