Download
normal birth n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Normal birth: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Normal birth:

Normal birth:

144 Views Download Presentation
Download Presentation

Normal birth:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Normal birth: what’s the question?

 2. Start van onderzoek Een idee of probleem uit de dagelijkse praktijk: • zouden zwangeren meer tevreden zijn met een doula? • de gynaecoloog zegt inleiden bij 41 weken, de verloskundige denkt afwachten: wat is nu het beste beleid voor vrouwen in de eerste lijn? • wat moet ik met zwangeren met een hoge BMI?

 3. Inhoud van de workshop Theoretisch deel • ledenraadpleging • onderzoekscyclus • formuleren van een onderzoeksvraag • elementen in de onderzoeksvraag Praktisch deel • oefenen met de resultaten van de ledenraadpleging

 4. Ledenraadpleging Veel suggesties en ideeën voor onderzoek • komen tot een bruikbaar resultaat • wat wordt er precies bedoeld? • welke kennis moet onderzoek opleveren? 1e stap: duidelijke ONDERZOEKSVRAAG

 5. Onderzoekscyclus Een idee of probleem onderzoeken: • 1e stap: onderzoek ontwerpen • een duidelijke onderzoeksvraag formuleren • 2e stap: data verzamelen • 3e stap: data analyseren • 4e stap: conclusies trekken en aanbevelingen voor de praktijk • 5e stap: implementeren en evalueren

 6. Onderzoekscyclus

 7. Een onderzoeksvraag formuleren Een duidelijke onderzoeksvraag • bouwt voort op de kennis die er al is (theoretisch model en hypothese) • bevat een helder omschreven probleem • bevat begrippen die eenduidig begrepen worden en meetbaar zijn • is goed afgebakend, maar niet te specifiek • streeft naar een bruikbaar resultaat

 8. Een onderzoeksvraag formuleren PROBLEEM IDEE voorlopige onderzoeksvraag literatuur onderzoek ONDERZOEKS- VRAAG

 9. Elementen in de onderzoeksvraag: PICO • PPatient populatie zwangeren • IIntervention behandeling, test, advies • CComparison nieuwe behandeling versus bestaande behandeling (usual care) • OOutcome uitkomst, wat wil de onderzoeker weten

 10. Elementen in onderzoeksvraag Voorbeeld op basis van ledenraadpleging: Probleem: Misoprostol (cytotec) bij optreden HPP i.p.v. oxytocine

 11. PICO: Patiënt/populatie Informatie over de patiënt/populatie: • relevante patiëntkenmerken vanuit bestaande kennis • generaliseerbaarheid

 12. PICO: Patiënt/populatie Voorbeeld: • een barende in de eerste lijn met overmatig bloedverlies na de geboorte van de placenta Operationaliseren: • barende in de eerste lijn • overmatig bloedverlies

 13. PICO: Interventie Interventie is niet per definitie therapie: • therapie leidt het steunen van het perineum bij een fysiologische baring tot minder (ernstige) rupturen t.o.v. het niet steunen van het perineum? • diagnostiek • etiologie of prognose

 14. PICO: Interventie Interventie is niet per definitie therapie: • therapie • diagnostiek vermindert continue luisteren naar harttonen tijdens de baring de kans op een asphyxtisch kind bij de geboorte t.o.v. ieder half uur luisteren? • etiologie of prognose

 15. PICO: Interventie Interventie is niet per definitie therapie: • therapie • diagnostiek • etiologie of prognose is de kans op een intra-uterine vruchtdood hoger bij een zwangere met hypertensie (diastol.RR>95) en eiwit in de urine dan bij een zwangere met hypertensie maar zonder eiwit in de urine?

 16. PICO: Interventie Voorbeeld: • misoprostol Operationaliseren: • wijze van toediening • dosis

 17. PICO: Comparison/vergelijking Comparison is niet altijd een omschreven alternatief: • de gouden standaard • de gebruikelijke therapie • niet behandelen

 18. PICO: Comparison/vergelijking Voorbeeld: usual care: oxytocine Operationalisatie: • toedieningswijze • dosis

 19. PICO: Outcome/uitkomst Uitkomst beschrijven: • de verwachte uitkomst van de omschreven interventie • duidelijk, maar niet te specifiek

 20. PICO: Outcome/uitkomst Voorbeeld: • minder dan 1000 cc bloedverlies of • een bloedtransfusie i.v.m. een Hb onder de 5,0 mmol/l op de 2e dag post partum

 21. Uiteindelijke onderzoeksvraag Voorbeeld: Heeft een low-risk barende met overmatig bloedverlies na de geboorte van de placenta minder kans op een ernstige HPP, wanneer zij behandeld wordt met misoprostol t.o.v. oxytocine?