prof radu jugureanu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prof. Radu Jugureanu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prof. Radu Jugureanu

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

Prof. Radu Jugureanu - PowerPoint PPT Presentation

cargan
100 Views
Download Presentation

Prof. Radu Jugureanu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Investeşte în oameni !FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”Domeniul major de intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”„Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” Contract nr: POSDRU/55/1.1/S/25952 Prof. RaduJugureanu

 2. Ce stim până acum... • Învăţarea este un proces activ. Informaţia poate fi impusă din exterior, dar nu şi înţelegerea; aceasta trebuie să vină din interior. • Învăţarea este determinată de o interacţiune între cunoaşterea existentă a subiecţilor, contextul social şi problema de rezolvat. • Instruirea se referă la asigurarea subiecţilor cu o situaţie de colaborare în care ei să aibă atât mijloacele, cât şi oportunitatea de a continua construireacunoaşterii. Cognitiv= colectare+adaptare+integrarea informaţiei

 3. It’s a lie to think that you’re not good enoughIt’s a lie to think you're not worth anything E o minciuna sa crezi ca nu esti suficient de bun, e o minciuna sa crezi ca nu valorezi nimic ! Nick Vujicic

 4. The best project ever …şi se va recunoaşte ce am realizat şi ni se va ierta ce am lăsat celorlalţi să înfăptuiască... Aristotel 384 BC - 322 BC

 5. Eleviidepindpreamult de hârtie.Ei nu ştiu să scrie pe o tablă fără a se umple peste tot de cretă.Ei nu pot curăţa o tablă în mod corespunzător. Ce vor face când vor rămâne fără hârtie? Din presa vremii... Apare hârtia ... Teacher’s Conference .. 1710

 6. Elevii depind prea mult de cerneală. Ei nu ştiu să folosească o ascuţitoare. Stiloul şi cerneala nu vor înlocui niciodată creionul. Din presa vremii... Apare cerneala... Principal’s Association 1810

 7. Din presa vremii... Students today depend on these expensive fountain pens. They can no longer write with a straight pen and nib. We parents must not allow them to wallow in such luxury to the detriment of learning how to cope in the real business world which is not so extravagant. Apare stiloul... The Rural Teacher’s Union 1928

 8. 1941 – Pixurile vor ruina economia ţării noastre Din presa vremii 1950 – Nu este permisă folosirea calculatoarelor la clasă 1980 – Nu este permisă folosirea calculatoarelor în gimnaziu 1993– La ce ar fi bun Internetul în şcoală? Nu avem suficiente cărţi în bibliotecă?

 9. 1995– Profesorii nu vor folosi niciodată e-mail …in 2005– Închideţi şi băgaţi în bancă toate telefoanele, iPod-urile, şi tot ce mai aveţi electronic la voi.

 10. Începuturi... • Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului • SIVECO România SA • Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” 2008 –Ion Roceanu, Radu Jugureanu, Irina Velter, Cristian Tomescu ... 2009, decembrie – se lansează proiectul Parteneri:

 11. 1985 Primele calculatoare în şcoli 1990 Primele reţele şcolare Comunitate digitală 2003-2010 The Net 1995 eLearning=Learning Societatea bazată pe cunoaştere Cadrul de referinţă Pag. 12/17

 12. Tehnologie experienţă de tip „imersiv” învăţare participativă Modalități și situații didactice ce utilizează tehnologia Multi-touch. 1. Distribuirea informaţiei complementare prin variate modalităţi: vizuale, auditive, narative; designul activităţii de învăţare trebuie să furnizeze o bună ghidare a elevului. 2. Crearea de hărți conceptuale tangibile (Tangible Concept Mapping); 3. Corelarea operaţiilor mentale cu acţiunile fizice, relaţionarea a două ”concepte” digitale;

 13. De la reproducerea cunoaşterii la crearea cunoaşterii "Ideea este de legături, de stabilire de legături între fapte, oameni, culturi, religii, discipline, tot ceea ce uneşte, ceea ce traversează diverse zone ale domeniului cunoaşterii şi ceea ce este dincolo de toate domeniile cunoaşterii. Cu alte cuvinte, finalitatea transdisciplinarităţii este înţelegerea omului în totalitate." Academician Basarab Nicolescu despre Transdisciplinaritatea - o noua viziune asupra lumii.

 14. Învăţare pentru societatea cunoaşterii Dr. Laura Căpiţă Prof. Jeanina Cîrstoiu Prof. Paloma Petrescu Prof. Gabriela Apostolescu Dr. Carol Căpiţă Dr. Simona Velea Prof. Gabriela Streinu – Cercel Prof. Mihaela Garabet Prof. Gina Vasile Prof. Olimpius Istrate Dr. Silvia Făt • Argument • Prezentarea programei şi a sugestiilor de utilizare la clasă • Utilizarea TIC în cadrul situaţiilor educative • Prezentarea detaliată a temelor • Metode, procedee şi strategii de predare-învăţare-evaluare • Bibliografie ,,Descoperirea înseamnă să vezi ce toată lumea a văzut şi să gândeşti ce nimeni nu a gândit” (Albert Szent-Gyorgyi)

 15. Învăţare pentru societatea cunoaşterii • Prezentarea detaliată a temelor • Echilibreşidezechilibrenaturale; fenomenemeteoextreme • Supravieţuirea ca individ, populaţie, specie, biosferă • Nevoişiresurse: utilizare, epuizare, găsire de noiresurse. • Călătorişicălătoriiprincorpuluman • Reacţiişirelaţii; cauzeşiefecte (determinismşipredictibilitate) • Descopeririaccidentale • Potenţialulcreatoruman; descoperirişiinvenţii care au revoluţionatlumea • Siliciu/ carbon – informaţie/ cunoaştere • Tehnologianaturiişinaturatehnologiei • Călătorişicălătoriiprin Univers • Magiaştiinţei • Informaţieşihazard

 16. Conţinut Dr. Carol Căpiţă Prof. Jeanina Cîrstoiu Prof. Mihaela Garabet Prof. Magda Stan Prof. Gina Vasile Prof. Paloma Petrescu Prof. Olimpius Istrate Prof. Silvia Făt

 17. Formare 1500 profesori 59 sesiuni

 18. Concurs liceele câştigătoare vor fi echipate cu un laborator multi-touch, intrând în faza a doua a proiectului. Concurs de proiecte didactice transdisciplinare echipele participante la concurs vor primi o adeverinţă care să ateste participarea lor în cadrul concursului şi implicit în cadrul proiectului finanţat din Fondul Social European, prin Programul Opreaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; echipele câştigătoare vor primi un certificat de excelenţă care va adeveri calitatea de creatori de conţinut educaţional, urmând ca temele transdisciplinare propuse să fie publicate în cadrul proiectului;

 19. Cum arată

 20. De la Informaţie la Cunoaştere: amplificând cunoaşterea umană şi generând noi cunoştinţe dintr-o multitudine de date (informaţii) digitale; • Înţelegerea complexităţii în sistemele Naturale, Artificiale şi Sociale: • dobândirea unei perspective fundamentale asupra sistemelor formate [ prin înţegrarea/ reunirea/ sinteza..] dintr-o multitudine de elemente interactive. • şi • construind Organizaţi Virtuale: Intensificarea cercetării şi inovaţiei aducând la un loc [reunind / concentrând] oameni şi resurse dincolo de barierele instituţionale, geografice şi culturale Ce aşteptăm Reducerea dispersieii Centrarea Procesului

 21. The sky is the limit

 22. Q & A …şi se va recunoaşte ce am realizat şi ni se va ierta ce am lăsat celorlalţi să înfăptuiască... Aristotel 384 BC - 322 BC radu.jugureanu@siveco.ro