mano vaidmenys gyvenime ir mano tapatyb 7 klas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“Mano vaidmenys gyvenime ir mano tapatybė” 7 klasė PowerPoint Presentation
Download Presentation
“Mano vaidmenys gyvenime ir mano tapatybė” 7 klasė

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

“Mano vaidmenys gyvenime ir mano tapatybė” 7 klasė - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

“Mano vaidmenys gyvenime ir mano tapatybė” 7 klasė. Parengta pagal A. Diržytės ir kt. vadovėlį “Paslapties link” Tikybos mokytoja Erika Vitkien ė. Mokymosi uždaviniai. Remdamiesi savo patirtimi įvardinsite ir paaiškinsite dabartinius savo vaidmenis gyvenime, atliksite savityros pratimus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

“Mano vaidmenys gyvenime ir mano tapatybė” 7 klasė


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. “Manovaidmenys gyvenime ir mano tapatybė” 7 klasė Parengta pagal A. Diržytės ir kt. vadovėlį “Paslapties link” Tikybos mokytoja Erika Vitkienė

  2. Mokymosi uždaviniai • Remdamiesi savo patirtimi įvardinsite ir paaiškinsite dabartinius savo vaidmenis gyvenime, atliksite savityros pratimus. • Skaitydami pateiktus tekstus, išvardinsite, kokiomis dvasinėmis galiomis yra apdovanotas žmogus, bei kaip, Dievo malonės padedamas, gali save ugdyti.

  3. 1 Užduotis: • Kas tu esi? • Kiekvienas surašykite po 20 žodžių, kurie nurodytų, kas toks esate.

  4. Asmens tapatumas • Apibūdindamas save, tu surašei savo socialinius vaidmenis. Pagal tai, kokiu eiliškumu juos surašei, galima spėti, ar jie tau svarbūs, ar antraeiliai. Kiekvienas iš jūsų tų socialinių vaidmenų turite ne vieną. Šeimoje - sūnus, dukra, brolis, sesuo; mokykloje - mokinys(-ė), draugas (-ė), galbūt dar - sportininkas, šokėjas ir pan. Kartais sunku suderinti visa tai tarpusavyje ir tuomet tenka atsisakyti vieno ar kito vaidmens. Juk būna kartais nelengva suderinti intensyvias treniruotes ir gerą mokymąsi ar pagalbą sergančiai senelei. Tad kas gi lemia šiuos pasirinkimus?

  5. Juk kartais norisi ir sportuoti, ir su draugais pasivaikščioti ar tiesiog paplepėti... Dažnai, pasirinkdami vieną galimybę, savaime apleidžiame kitas. Sunkiausia apsispręsti, kai tenka atiduoti pirmenybę vienai iš dviejų vertybių, interesų, siekių, kurie mums atrodo vienodai svarbūs, tačiau tuo metu pasirodo nesuderinami.

  6. Apie svarbiausias vertybes ir galutinius gyvenimo tikslus dažnai daugiau pasako intuicija, jausmai negu šaltas protas. Lengviau išvengia abejonių, kankinančio susidvejinimo tie žmonės, kurie išsiugdo Įprotį nuolat gilintis į savo vertybių pasaulį, įsitikinti, kiek jų darbai ir siekiai atitinka jų gyvenimo prasmės suvokimą.

  7. Kas sąlygoja žmogiškumą? Psichologijos požiūriu žmogaus esminiai bruožai yra šie: 1. Sugebėjimas įsisąmoninti save tam tikrą akimirką (ką jaučiu kūne, kokios mano emocijos (jausmai), apie ką galvoju, ko vengiu, ko noriu), t. y. įsisąmoninti tai, ką šiuo metu darau, kaip darau ir kodėl darau - ar noriu tai tęsti, ar kuo greičiau keisti savo pasirinkimą. 2. Sugebėjimas, vadovaujantis savo vertybėmis ir asmeniniais norais, apsispręsti ir laisvai pasirinkti, ką šiuo ar artimiausiu metu darysiu, kaip darysiu, - tai yra vidinio ar išorinio elgesio pasirinkimo laisvė.

  8. Kas sąlygoja žmogiškumą? 3. Atsakomybė už savo būseną, mintis ir norus. Kiekvieną akimirką, laisvai pasirinkdamas savo veiksmus, žmogus parodo savo valią ir kuria savo likimą. Jo atsakomybė už visa tai yra jo, kaip žmogaus, esmė. Tad žmogaus valingumas - labai svarbi vertybė. 4. Gyvenimo prasmės siekimas.

  9. Kaukė ar realybė • Kartais, vertindami kitą žmogų, pasakome: „Jis tikras". Tikras draugas, tikras bičiulis. O tikras lietuvis, tikras savo krašto pilietis, tikras krikščionis, tikras... žmogus? Ką reiškia būti „tikram"? • Štai Ana Frank, penkiolikmetė mergaitė, kurios dienoraščio ištraukas galima rasti „Knygų dienų" antrojoje knygoje, rašo: „Būtų gerai, jei galėčiau paprašyti Dievo mane pakeisti taip, kad nesu-kelčiau kitų žmonių priešiškumo.

  10. Deja, tai neįmanoma. Su tokiu charakteriu gimiau. Vis dėlto jaučiu, jognesu blogas žmogus. Iš visų Jėgų stengiuosi visiems įtikti labiau, negu kas kada galėtų tikėtis." • Mokslininkų tyrimai įrodė, jog šie jos užrašai tikri, autentiški. Paskaitę pamatysime, jog jie labai intymūs, asmeniški. Ana rašė atvirai savo įsivaizduotai susirašinėjimo draugei Kitei, nors šiaip sakosi savo „pažiūrų į gyvenimą" nepatikinti niekam. Taigi, kokia ta Ana? Kada ji tikra, o kada - tarsi su kauke? Ar ji teisi sakydama, jog charakterio pakeisti neįmanoma? Kas žmoguje kinta, o kas pastovu?

  11. 2 užduotis • Parašykite nedidelį (apie 20 sakinių) svarstomojo pobūdžio rašinėlį viena iš čia siūlomų temų: • „Kiekvienas vaikas turi pats save ugdyti", • „Visai nejaučiu gyvenimo baimės", • „Jaunas vienišesnis už seną", • „Kas pats laimingas, gali ir kitam suteikti laimę", • „Žmogaus širdis iš prigimties yra gera", • „Kiekvienas vis kitoks, o visa - vientisa ir nuostabu".

  12. Tapk savimi • Ant senovės graikų šventyklos Delfuose buvęs iškaltas posakis: „Tapk tuo, kuo esi". Kaip čia yra, pasakysite jūs, argi mes nesame tuo, kuo esame? O vis dėlto šis klausimas kamavo žmones nuo neatmenamų laikų: kur žmogaus būties, jo tikrojo buvimo esmė? Kiek mes tikrai esame, o kiek tik atrodome, slepiamės po įvairiausiomis kaukėmis?

  13. Šv. Rašte pasakyta: • Tik Jėzus galėjo tvirtai pasakyti: „Aš esu" (Jn 8, 58), „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas" (Jn 11, 25), „Aš esu vartai". • Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas" (Jn 9, 9), „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane" (Jn 14, b). Jėzaus, kaip tikro žmogaus, AŠ buvo pats stipriausias. O mes? Mes esame tiek, kiek ieškome tiesos ir kiek ją liudijame. Dažnai tas ieškojimas tęsiasi visą gyvenimą. O pradėti reikia dabar. Prisimenant Jėzaus pažadą: „Aš esu savo Tėve, ir jūs manyje, ir aš jumyse" (Jn 14, 20).

  14. Bažnyčios mokymas • Kadangi žmogus yra sukurtas panašus į Dievą, jis gali save pažinti, save valdyti, laisvai atsiduoti ir bendrauti su kitais asmenimis, malone jis yra kviečiamas į sandorą su savo Kūrėju, kad tikėjimu ir meile Jam atsilieptų; ir niekas kitas negali už jį to padaryti (KBK357).

  15. Žmogaus asmens kilnumo pagrindas - jo sukūrimas pagal Dievo paveikslą ir panašumą; tą kilnumą vainikuoja žmogaus pašaukimas į dieviškąją palaimą; jos siekti žmogus privalo laisvai. Sąmoningai veikdamas, žmogus arba laikosi Dievo pažadėto ir sąžinės patvirtinto gėrio, arba elgiasi priešingai. Save ugdydami, žmonės auga savo vidum; tai padaryti padeda visas jų juslinis ir dvasinis gyvenimas. Malonės padedami, jie ugdo dorybes, vengia nuodėmės, o nusidėję atsiduoda kaip sūnus palaidūnas dangiškojo Tėvo gailestingumui. Taip jie pasiekia tobulą meilę (KBK 1700).

  16. 3 užduotis • Paaiškinkite citatą: „Norint būti, reikia drąsos". (Aptarkite, kada ir kuo žmonės nori būti panašūs į kitus, kodėl kartais taip baisu išsiskirti iš kitų? Kodėl kartais taip norime būti panašūs į kitus?)

  17. 4 užduotis: (rašyti nieko nereikės) Peržiūrėk savo drabužius ar kitus asmeninius daiktus, kuriuos dažniausiai nešiojiesi su savimi (užrašu, knygutę, plunksninę, rašiklį, papuošalus, piniginę ir kt. Išsirink daiktą, kuris yra neatskiriama tavo įvaizdžio dalis - tai, ką tu dažniausiai dėvi, nešiojiesi, naudoji. Pabūk savaitę be to daikto ir pastebėk savo reakciją į tai. Paskolink tą daiktą draugui. Ką tu jauti matydamas kitą žmogų naudojant tavo daiktą?

  18. 5 užduotis • A) Apmąstyk visas mylimo, mėgstamo žmogaus savybes, sudaryk jų sąrašą. • B) Tada užsirašyk nemėgstamo žmogaus savybes, ypač tas, kurios labiausiai tave erzina.

  19. Truputis psichologijos: • Pirmasis sąrašas - tai teigiamos savybės, kurias tu turi savyje ir gali tobulinti, tuo tarpu antrasis sąrašas apima tavo užslėptas savybes, kurių norėtum atsikratyti.

  20. Refleksija • Ką dalyvaudamas(a) pamokoje supratau? • Kas pamokoje man patiko? • Kaip man sekėsi atlikti užduotis? (Kokie klausimai buvo sunkiausi? Kodėl?