welkom en l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom en……. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom en…….

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14
caradoc

Welkom en……. - PowerPoint PPT Presentation

130 Views
Download Presentation
Welkom en…….
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom en……. Groeten uit Hillegom ??

 2. Aan de inwoners van Hillegom Hillegom, 22 mei 2008 Burgerinitiatief tegen nieuwbouw ten koste van bollengrond Op het Hillegoms Politiek Café van donderdag 29 mei 2008, zal Frans van Haren, mede-initiatiefnemer van Groei? Doei!, ons op de hoogte brengen van de actie inwoners van Hillegom op te roepen zich hard te maken tegen mogelijke nieuwbouw op bollengrond. Het gemeentebestuur van Hillegom wil binnenkort een principebesluit nemen op welke bollenvelden honderden nieuwe woningen gebouwd kunnen worden om een groei naar 23.000 inwoners te realiseren, aldus Frans van Haren. Dit roept direct de vraag op waarom Hillegom moet groeien naar 23.000 inwoners? En zijn de inwoners van Hillegom hier bij gebaat? De gemeenteraad heeft besloten deze groei door te zetten en zal binnenkort keuzes moeten maken over mogelijke bouwlocaties. Zoals gebruikelijk wordt het Hillegoms Politiek Café gehouden in het Grand Café van Hotel Flora, Hoofdstraat 55 te Hillegom, en begint om 20.30uur. Namens het bestuur en fractie, Herman van der Geest, secretaris www.vvdhillegom.nl

 3. Hallo Herman,Zojuist een gesprek gehad met Wil van Aken. Ik heb mijn lidmaatschap van zijn partij met ingang van heden opgezegd en hem verzocht op zoek te gaan naar een andere voorzitter, voor nu en in de toekomst. Ik meen dat ik daarmee de VVD-suggestie van partijdigheid voldoende heb gepareerd en de stap heb genomen om als inwoner van Hillegom vrij mijn mening te kunnen verkondigen over de groeiproblematiek in Hillegom en specifiek over de wijze waarop de regerende politiek, hier in Hillegom, daarmee omgaat. Ik neem dan ook in deze positie uw uitnodiging aan om een verhaal over de groei te houden op de avond van 29 mei in het politiek café.Met vriendelijke groet,Frans van Haren

 4. ------- De groeiproblematiek in Hillegom ------- Hoe gaat de locale politiek hiermee om? De Gemeente wenst dus: naar behoefte gestuurde groei van 21.000 naar 23.000 inwoners, deze dient stand te komen door: • Groei vanuit dorp • Groei van buiten Daar kunnen we ons een aantal vragen bij stellen: • Wat is het groeiaandeel van beide in haar toekomstvisie? • Wat is samenstelling van beide in haar toekomstvisie? • Wat is de tijdpad waarin beide gaan plaatsvinden? • Naar behoefte? Mag het ook zijn naar wens of naar noodzaak? • Haar wens is bekend. Wat is haar plicht? Keywords: oud onderzoek/nieuwe buurt gemeenten/regionale behoefte/gemeentelijke samenwerking/schaarse ruimte

 5. ------- De groeiproblematiek in Hillegom ------- Hoe gaat de locale politiek hiermee om? A 1,2,3. De Gemeente heeft zich tot op heden niet de taak gesteld een antwoord te geven op de eerste vraag en is daarom ook niet in staat de tweede en derde vraag te beantwoorden. Het resultaat is dat groei het doel wordt en dat zij de behoefte en noodzaak uit het oog heeft verloren.

 6. ------- De groeiproblematiek in Hillegom ------- Hoe gaat de locale politiek hiermee om? A 4. De wens is groeien naar 23.000 inwoners, de plicht is zorgen voor huisvesting van de locale jeugd. Vreemd genoeg worden er thans op inbreilocaties voornamelijk dure woningen neergezet. Als die ontwikkeling zo doorgaat zijn de inbreilocaties gebruikt voor groei van buiten, is de jeugd straks onvoldoende bediend en heeft de gemeente zich een argument verschaft om te bouwen op de bollenvelden.

 7. ------- De groeiproblematiek in Hillegom ------- Hoe gaat de locale politiek hiermee om? Welke bollenvelden lagen de afgelopen jaren zoal onder vuur? • tussen Wilhelminalaan en Stationsweg...........(Zanderij) • tussen spoor en Leidsevaart.......(Zanderijgebied West) • tussen Pastoorslaan en Stationsweg... (Zanderij Noord) De Gemeente heeft aangekondigd vóór de zomer te willen besluiten welk zanderijgebied volgebouwd wordt. Weet zij dat nog niet?

 8. A: Zanderij B: Zanderijgebied West C: Zanderij Noord B C A

 9. ------- De groeiproblematiek in Hillegom ------- Hoe gaat de locale politiek hiermee om? Wat staat er in het Coalitieakkoord CDA-PvdA-VVD 2008-2010 ?

 10. ------- De groeiproblematiek in Hillegom ------- Hoe gaat de locale politiek hiermee om? En wat stond er bij collegepartijen ook al weer in de verkiezings- programma’s? • CDA: Voor behoud Zanderijgebieden. Volg Pact v. Teylingen. • PvdA: Eerst bebouwing Zanderij (Pago). Doorgaan andere locaties. • VVD: 1000 huizen erbij op inbreilocaties. Geen reden bollengrond onherstelbaar aan te tasten. Voorzieningen zijn geen dogma. Komt dit overeen met het Coalitieakkoord CDA-PvdA-VVD 2008-10 ? Keywords: geloofwaardigheid/flexibiliteit/coalitie-eis/ontwikkelingsvoorwaarde/kiezersbedrog/

 11. ------- De groeiproblematiek in Hillegom ------- Hoe gaat de locale politiek hiermee om? Hoe treden inwoners met hun mening over deze zaak naar buiten? • Dat doen ze voorlopig althans alleen nog maar via www.groeidoei.nl Kaart van Hillegom De rode ballonnetjes lokaliseren de stemmers op groeidoei

 12. ------- De groeiproblematiek in Hillegom ------- Hoe gaat de locale politiek hiermee om? Hoe reageert de politiek op het verzet tegen volbouw bollenvelden? • CDA: Snapt GroeiDoei, maar GroeiDoei doet te dramatisch. Wij willen binnen contouren blijven! • PvdA: We moeten volbouwen. GroeiDoei? Dat zijn egoïstische NIMBY’s. • VVD: Er zijn geen argumenten tegen GroeiDoei. Ook VVD is voor behoud van bollengronden!

 13. ------- De groeiproblematiek in Hillegom ------- Hoe gaat de locale politiek hiermee om? Tegenaanval op GroeiDoei. De 5 punten van de PvdA • Geen achterhaalde besluitvorming, we evalueren steeds • Geen bevolkingskrimp in onze regio (zie punt 3) • We moeten actief mensen naar onze regio trekken ook al ontvolken andere regio’s in Nederland met 30% • GroeiDoei wil terug naar 15.000 inwoners. (??) • Nimby’s gun anderen mensen een huis in een leuk dorp. Gemakkelijk 15 tot 20% (>25.000) erbij zonder van karakter te veranderen.

 14. Bedankt voor uw aanwezigheid en …. Groeten uit Hillegom ??