dental germ n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dental germ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dental germ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 57
cara-thomas

Dental germ - PowerPoint PPT Presentation

160 Views
Download Presentation
Dental germ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dental germ

 2. Инициация в зъбното развитие

 3. Контрол на растежните фактори върху развитието на зъбния зародиш

 4. Етапи на междутъканна стимулация • А. Мезенхимът стимулира епитела; • В. Активираният епител на свой ред стимулира мезенхима; • С. Зъбна пъпка – епителът стимулира мезенхима; • D.Мезенхимът стимулира епитела .

 5. Горночелюстна гредичка Горночелюстен вал Език Долночелюстна гредичка Долночелюстен вал

 6. Челюстни гредички

 7. Челюстни гредички

 8. Горна челюст Челюстна гредичка Ектомезенхим Долна челюст Орален епител Lamina dentis Lamina dentis

 9. Развитие на челюстните гредички в зъбни пластинки Горночелюстна гредичка Долночелюстна гредичка

 10. Пролиферация на ектодрма от челюстна гредичка в зъбна пластинка

 11. Начало на развитието на зъбната пластинка – L. dentis Изява на костен морфогенетичен протеин (BMP-2) на местата на бъдещите зъбни пластинки.

 12. Образуване на вестибулума от развитието на L. vestibularis

 13. Lamina dentis , Lamina vestibularis • Вестибуларна пролиферация-lamina vestibularis; • Орална пролиферация- lamina dentis. Lamina dentis Lamina vestibularis

 14. език Lamina vestibularis Lamina dentis

 15. Плоски и цилиндрични ектодермални клетки Плоски клетки Цилиндрички клетки

 16. Инициация

 17. Изява на костния морфогенетичен протеин (BMP-7) на мястото на задебеления епител

 18. Lamina dentis и Lamina vestibularis

 19. Етапи на развитие на зъбния зародиш

 20. Пъпковиден стадий

 21. Образуване и нарастване на зъбната пъпка – активиране на мезодерма

 22. Зъбна пъпка • Характеристика • Клетъчно деление: • Митози; • Еднакви клетки по форма и големина; • Липса на диференциация.

 23. Lamina dentis и зъбна пъпка

 24. Зъбна пъпка • Кълбо от клетки в края на lamina dentis; • Липсва клетъчна специализация; • Наличие на митози; • Започва бурно клетъчно деление; • Нарастване на пъпката по обем.

 25. Изтегляне на пъпката в мезенхима изтегляне

 26. Екстензията продължава и се наблюдава кондензация на мезенхима ектомезенхим

 27. Преход от пъпковиден към шапковиден стадий; Наблюдава се агрегиран ектомезенхим.

 28. Зъбна шапка • Начало на диференциация; • Формиране на три ектодермални слоя: • Външен кубичен епител; • Вътрешен емайлов епител; • Звездовиден ретикулум.

 29. Вдлъбване на върха на зъбната пъпка под контрила на мезенхимните фактори

 30. Шапковиден стадий

 31. Преход от пъпка в шапка

 32. Инвагиниране на емайловия орган;Формиране на слоеве. Емайлов орган ектомезенхим

 33. Формирането на емайловия възел

 34. Lamina vestibularis Външен емайлов епител Кост Вътрешен емайлов епител

 35. Сформиране на елементите • 1. Зъбна пластинка • 2. Зъбен фоликул • 3. Външен емайлов епител • 4. Звездовиден ретикулум • 5. Вътрешен емайлов епител • 6. Зъбна папила • 7. Емайлова корда • 8. Емайлов пъп (център) • 9. Кръвоносни съдове • 10. Емайлова ниша; • 11.Вторична зъбна пластинка

 36. Емайлов възел

 37. Емайлови ниши

 38. Сформиране на три нови структури • Емайлов възел – задебеляване на вътрешния емайлов епител в центъра на емайловия орган; • Емайлова корда – епителиалнапролиферация, , която сякаш разделя емайловия орган на две части; • Емалови ниши – резултат от секцията на препарата, тъй като емайловият орган е триизмерен и многослоен.

 39. Камбанковиден стадий • Диференциране на 4 слоя на емайловия орган; • Развитие на зъбната папила; • Развитие на зъбната торбичка.

 40. Lamina vestibularis Вторична зъбна пластинка Външен емайлов епител Звездовиден ретикулум Зъбна папила Вътрешен емайлов епител Алвеоларна кост

 41. Вътрешен емайлов епител

 42. Първичен дентин Звездовиден ретикулум Одонтобласти Амелобласти Базална ламина Зъбна папила

 43. Звездовиден ретикулум Вътрешен емайлов епител Зъбна папила Базална ламина; Бъдещата емайло- дентинова граница Зъбна торбичка

 44. Звездовиден ретикулум

 45. Stratum intermedium

 46. Дезинтегрирани ектодермални елементи

 47. Звездовиден ретикулум мезенхим Междинен слой Външен емайлов епител Бъдеща ЕДГ Зъбна папила Вътрешен Емайлов епител