1 / 19

Distanční vzdělávání s e-learningovou podporou a bez ní

Distanční vzdělávání s e-learningovou podporou a bez ní. P očty studentů v distančním vzdělávání ročně. svět: 80 000 000 Evropa: 3 200 000 Francie: 700 000. OPEN UNIVERSITY ( OU ). Největší britská univerzita – 210.000 studentů. 30.000 zaměstnanců 13 regionálních center V UK

Download Presentation

Distanční vzdělávání s e-learningovou podporou a bez ní

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Distanční vzdělávání s e-learningovou podporou a bez

 2. Počty studentů v distančním vzdělávání ročně • svět:80 000 000 • Evropa:3 200 000 • Francie:700 000

 3. OPEN UNIVERSITY(OU) • Největší britská univerzita – 210.000 studentů. • 30.000 zaměstnanců • 13 regionálních center V UK • 70 procent studentů pracuje • 50 000 studentů sponzoruje jejich zaměstnavatel • 100 000 studentů se připojuje prostřednictvím Internetu z domu. • OU vynakládá ročně 1 milión liber na půjčování PC studentům • 11 000 studentů – higher degrees

 4. Fakta o OU • 160 jednoduchých devítiměsíčních kurzů, 30 dvouletých diplomových kurzů, více než 20 postgraduálních kurzů. • Certificates, diplomas, BA, BSc, MA and MSc degrees. • Neexistuje věkový limit nebo potřeba předchozí kvalifikace. • Každý kurz má různé úrovně – od CŽV až po postgraduál. • Kurzy můžete libovolně kombinovat a získat akademickou kvalifikaci.

 5. Fakta o OU • Výběr z více než 600 kurzů. • Využití vlastních textů, učebnic, CD-ROMů, TV a audio programů, e-learningu. • Státní podpora – občané UK platí cca polovinu ceny kurzů, než cizinci. • Od května 2004 možnost studovat i z ČR. • V Praze – regionální středisko OU. • Studium ekonomických předmětů. V češtině – certifikát, v angličtině MBA. • http://www.open.ac.uk/

 6. Příklady využití e-L. v CŽV v USA 1/2 • Vládní instituce • US Army, US Air Force, US Marines, US Navy, US Postal Services, NASA, Ministerstvo obrany US, Ministerstvo soudnictví US • Vzdělávání • University of Massachusetts, Yale University, Washington State University, University of Texas, Penn State University • Telekomunikace • AT&T, GTE, MCI, Sprint, Comcast …

 7. Příklady využití e-L. v CŽV v USA 2/2 • Finančnictví • Bankers Trust, MFS, Merrill Linch, Firt Union, Fidelity Investments… • Výroba • Boeing, Duracell, Honda, Nissan, Raytheon, Paccar • Technologie • Compaq, Fujitsu, HP, Lotus, Microsoft, Motorola, Xerox

 8. Celoživotní vzdělávání zdarma pro studenty z celého světa • Massachusetts Institute of Technology - Mit OpenCourseWare • to advance knowledge and educate students in science, technology, and other areas of scholarship that will best serve the nation and the world in the 21st century • Projekt zahájen 2002-v HTML,editor DreamWeaver, 2003 v Microsoft Content Management System (CMS). • Do r. 2008 budou takto zveřejněny všechny kurzy MIT.

 9. Mit OpenCourseWare – Massachusetts Institute of Technology • Publikace kurzů MIT na webu. • OCW nevyžaduje žádnou registraci. • Neposkytuje certifikáty ani degree. • Nenahrazuje vstup na MIT fakulty. • 700 kurzů, 33 akademických disciplín. • Není běžným distančním vzděláváním, ale zveřejněním materiálů MIT na webu – CŽV.

 10. MIT OpenCourseWare • Výsledek - obrovský úspěch a popularita projektu - tisíce internetových studentů, vznikají online diskusní fóra a znalosti se šíří dále: • http://ocw.mit.edu/index.html http://www.wired.com/wired/archive/11.09/mit.html http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Global/AboutOCW/medicoverage.htm

 11. Distanční vzdělávání ve Francii - počátky • Reorganizace velkých profesních asociací a vymezení profesního vzdělávání, které je v konečné fázi uznáno za a “národní povinnost” a definováno zákonem. • 1949 - vytvoření Národní meziprofesní asociace pro racionální vzdělávání dělníků,ze které se stává v roce 1966 AFPA -Asociace pro profesní vzdělávání dospělých(Association pour la Formation Professionnelle des Adultes ).

 12. Distanční vzdělávání ve Francii – 70. A 80. léta • Od 70. let se distanční vzdělávání institucionalizuje • Zakládání univerzit distančního nebo otevřeného vzdělávání • Od 80. let využívání nové ICT- NTIC • Minitel

 13. NUMERICKÉ KAMPUSY • Elektronický kampus - otevřená platforma distančních vzdělávacích služeb (kombinace informačních, telefonických sítí a televize). • Národní nabídka otevřeného a distančního vzdělávání FOAD - v mezinárodně srovnatelné kvalitě. • Modulární způsob uspořádání studia a propojování školního, profesního a celoživotního vzdělávání. • Důraz na vztah mezi učícím se a vyučujícím, na lidské zdroje.

 14. FOAD – Otevřené a distanční vzdělání • Individualizované vzdělávání (místo, čas, rytmus, obsah…). • Přístup k lokálním nebo distančním zdrojům a kompetencím. • Založeno na potřebách učících se. • Propojení a kombinace obsahů vzdělávání s různými typy služeb (tutoriál, forum, cvičení,simulace…). • Bez permanentní kontroly vzdělavatele. • Kombinace prezenčního a distančního vzdělávání. • Odehrává se zcela nebo částečně distančně.

 15. CNED - Národní centrum distančního vzdělávání - • 1939 -900 zapsaných osob = náhrada povinné školní docházky • 1949 - 8 000 zapsaných • 1959 - 38 000 zapsaných • 1969 - 135 000 zapsaných • 1979 - 200 000 zapsaných • 1989 - 285 000 zapsaných • 1994 - Přemístění multimediálního parku Futuroscop v Poitiers. • 1999 - 400 000 zapsaných osob

 16. Zákonná podpora profesního CŽV ve Francii • V zákoně je permanentní profesní vzdělávání definováno jako „národní povinnost“. • Celoživotní profesní vzdělávání = vzdělávání osob aktivních na trhu práce. • Zápis ve veřejném zařízení distančního vzdělávání - status studenta nebo žáka (sociální dávky, zvláštní daňový režim, sociální ochrana).

 17. Fr. vzdělávací portály – zdroje informací o CŽV • www.cned.fr • www.cnam.fr • www.educplanet.com • http://telesup.univ-mrs.fr/php3/portail0.php • http://thot.cursus.edu/ • www.onlineformapro.com

 18. Závěr „Skutečná síla e-learningu není v poskytování informací kdykoliv,odkudkoliv a komukoliv, ale v jeho možnostech poskytovat správnéinformace správným lidem ve správném čase a na správném místě.“ (B. W. Ruttenbur)

 19. Děkuji za pozornost Jana Habustová VIK42A02 E-learning

More Related