jezus is heer n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jezus is Heer!!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Jezus is Heer!! - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Jezus is Heer!!. Bram Cools, Vineyard Antwerpen, 19/07/2009. I'm giving you my heart And all that is within I'm laying it all down For the sake of you, my King I'm giving you my dreams I'm laying down my rights I'm giving up my For the promise of new live And I surrender all to you .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jezus is Heer!!' - jeslyn


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jezus is heer

Jezus is Heer!!

Bram Cools, Vineyard Antwerpen,19/07/2009

wat zingen we eigenlijk allemaal in de kerk
I'm giving you my heartAnd all that is withinI'm laying it all downFor the sake of you, my KingI'm giving you my dreamsI'm laying down my rightsI'm giving up myFor the promise of new liveAnd I surrender

all to you

Heer ik geef U mijn hart

ik geef u mijn ziel

ik leef alleen voor U

leid de weg die ik ga

elk moment dat ik besta

Heer do Uw wil in mij

Wat zingen we eigenlijk allemaal in de kerk???

Ik prijs U Heer, God van t’heelal;

de Vredevorst, Die komen zal.

Ik breng U eer,

want U regeert in mij.

En ik dien geen andere heer;

geen afgod en geen koning.

Ik verlang alleen naar U;

mijn hart is U tot woning.

enkele bijbelverzen als introductie
Enkele bijbelverzen als introductie:
 • 1 Cor 8:6 wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.
 • Rom 10:9 Als u met uw mond belijdt: Jezus is de Heer, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered.
 • 2 Kor 4:5a Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is
 • Fili 2: 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.
jezus is heer1
Jezus is Heer
 • ‘Heer’ is een heel sterk woord, maar niet één dat wij nog gebruiken in spreektaal. Een woord dat dus voor ons in combinatie met de naam van Jezus vooral godsdienstige betekenis heeft.

Mensen die niet gewoon zijn met ons christelijk jargon gaan er niet veel in horen en niet door geshoqueerd zijn. (behalve omdat het vage religieuze taal is voor hen!)

 • Maar er waren andere en meer praktische invullingen in andere tijden. Denk aan een kasteelheer, veldheer. Het was een titel voor mensen met politieke en wereldse macht.

Jezus wordt zelfs ‘Here der heren’ genoemd. Staat dus boven alle mogelijke heren die we in deze wereld kunnen hebben.

Wat betekende die uitspraak in de tijd van Jezus? Jezus als Heer erkennen, en ook andere termen als evangelie (goed nieuws) en redder waren al in gebruik en geclaimd door iemand anders!

er was al een andere heer en een ander evangelie
Er was al een andere Heer en een ander evangelie...

“Heer” was de titel van de keizer; waarover dit soort dingen gezegd werden:

De meest goddelijke keizer…

moeten we beschouwen als gelijkwaardig aan het begin van alle dingen…

want toen alles in chaos en vernietiging verviel, restaureerde hij alles opnieuw en gaf hij de wereld een nieuw aura…

Caesar…

ons aller goed nieuws…

het begin van leven en vitaliteit…

Elke stad neem unaniem zijn verjaardag aan als het begin van het nieuwe jaar…

Want de voorzienigheid die ons hele leven heeft geregeld…

heeft ons leven tot een climax van perfectie gebracht door ons de Keizer Augustus te geven…

Gezonden naar ons en onze afstammelingen als redder; heeft hij een einde aan alle oorlogen gemaakt en de dingen op orde gebracht, en manifest geworden heeft hij alle hoop van vroegere tijden vervuld…

de verjaardag van onze god augustus brengt ons het goede nieuws [EVANGELION] over hem...

(een inscriptie uit asia Minor, 6 VC, geciteerd in ‘Jesus for president’ van Shane Claiborne en Chris Haw, vertaald uit het engels door mezelf..)

jezus vs caesar
Jezusvs. Caesar

‘Jezus is Heer’ was dus niet alleen een puur godsdienstige formule, maar bijvoorbeeld ook een politieke proclamatie:

 • Er was al een ‘evangelie’ (de vrede van keizer augustus)
 • er was al een Heer, die de zoon van God genoemd werd (de keizer)
 • Christenen werden vervolgd voor het niet aanvaarden van de macht en goddelijkheid van de keizer

(vgl. De partij in communistisch China)

Dus ‘Jezus is Heer’ betekent ook dat Jezus onze ultieme trouw heeft, boven onze politieke machten en overheden, en boven de systemen waar we onze hoop in stellen (democratie) en beleiden dat Jezus Heer is is beleiden dat niets of niemand anders Heer is in ons leven

Het is niet zomaar een uitspraak, maar een proclamatie van iets dat op elk vlak in ons leven invloed heeft (of zou moeten hebben!!)

jezus is heer2
Jezus is Heer!!
 • Is dus niet zomaar een toverformule die uitgesproken moet worden om ‘gered’ te zijn en dus niet naar de hel te gaan.
 • Het is een proclamatie van onze belofte van trouw aan Jezus boven alles wat er verder in de wereld is!
 • Het is een overgeven van ons leven in al zijn facetten aan Jezus!
 • Jezus redt ons van onze zonde en van het kwaad, en van hun consequenties (de hel) maar dat is een transformatie, een hele nieuwe realiteit:

We worden wedergeboren als nieuwe mens, en we worden een nieuwe schepping in Christus. Dat is geen mystieke taal, maar het is de bedoeling dat dat alledaagse realiteit is over ons heel leven!

constant leven in de waarheid
Constant leven in de Waarheid...

‘Jezus is Heer’ is geen formule die we 1 keer moeten prevelen, maar een proclamatie van een nieuwe realiteit die we op elk moment in ons leven moeten laten aanwezig zijn:

Vgl huwelijk: eenmalige belofte, maar die moet op elk moment uitgeleefd worden.

 • Het is niet omdat ik 2 jaar geleden trouw heb beloofd aan mijn vrouw dat mijn huwelijk goed gaat, maar omdat ik elke dag kies om naar die belofte te leven en van haar te houden...

Ons leven bestaat uit opeenvolgende momenten die ‘nu’ zijn, en op elk van die momenten moeten we terug Jezus Heer laten zijn in ons leven!

gods reddingsoperatie
Gods reddingsoperatie

Er was een kloof tussen God en mens.

 • Jezus, God zijnde, werd mens om die te overbruggen.
 • Hij predikte het koninkrijk
 • Hij gaf zijn leven aan het kruis als het ultieme offer
 • Hij overwon de dood en het kwaad en kwam terug uit het graf (Christus Victor)
 • Hij ging met hemelvaart terug naar God, maar met Pinksteren rustte Hij ons toe met de Heilige Geest over elk van zijn volgelingen op een nieuwe manier
het koninkrijk
Het Koninkrijk

Jezus predikte dus het evangelie van het koninkrijk van God!

Mar 1: 15 De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.

 • Koninkrijk (basilea)= invloedssfeer van de Koning. Daar waar de Koning zijn invloed geldig is. Werken wij mee aan het koninkrijk? Is ons leven deel van de invloedssfeer van God in deze gebroken wereld?

Dit ‘koninkrijk’ gaat dus zeker niet alleen over leven na de dood, maar over iets dat al hier en nu in deze wereld gebeurt!

 • Het is nabijgekomen: ‘already and not yet’ zoals in vineyard gezegd wordt. Het is aanwezig, maar zal pas volledig zijn bij de ‘voleinding der tijden, maar nu is het onze taak om handen en voeten te geven aan het Koninkrijk.

We zijn dus uitgekozen niet alleen om zelf gered te worden, maar om zelf mee te doen aan Gods reddingsoperatie met de mensheid...

de grondwet van het omgekeerde koninkrijk
De grondwet van het omgekeerde Koninkrijk

Onze grondwet als mensen van het Koninkrijk onder heerschappij is te vinden in de bergrede (Mattheus 5-7)

Samengevat: Bemin God boven alles en je naaste als jezelf

Dus wat zijn de prioriteiten van het Koninkrijk?:

 • Bemin God bovenal: aanbidding, eerbied voor de Schepper (en dus ook voor het werk van Zijn handen) op de eerste plaats.
 • Bemin je naaste als jezelf:

De medemens liefhebben is van alles dat in deze wereld bestaat onze prioriteit. Boven alle bezit, geld en boven onze reputatie.

 • Medemens omvat ook mensen die we minder leuk vinden (bemin uw vijanden!)

Jezus, Koning van het heelal, waste als een onwaardige slaaf de voeten van zijn leerlingen. Dat model moeten wij navolgen!

de boodschapper is de boodschap
Deboodschapper is de boodschap

We zijn allemaal geroepen om het evangelie te brengen, zoals Franciscus van Assisi zei: “verspreid het evangelie, en als het moet gebruik daar woorden bij”

ons leven zelf is de duidelijkste boodschap die we ooit kunnen brengen aan de wereld rond ons

Ook als we niet aan het ‘evangeliseren’ zijn is het de bedoeling dat we op elk moment afgestemd zijn op het Koninkrijk van God!

Het gaat niet alleen om een theorie verspreiden over God, maar het evangelie van het Koninkrijk waarin Jezus Heer is moet in de eerste plaats geleefd worden door ons!!!

is jezus heer
Is Jezus Heer?
 • We (ikzelf ook) moeten het ons elke dag terug afvragen:

IS JEZUS HEER IN ONS LEVEN?

ad