1 / 11

Can treo dien tu

Can dien tu Thai Binh Duong chuyen mua ban can treo dien tu

Download Presentation

Can treo dien tu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Giới thiệu nhà cung cấp cân treo điện tử CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH DƯƠNG http://muabancan.vn | http://candientutbd.vn

 2. Cân treo điện tử OHAUS có các thông số, tính năng sau:- Trọng lượng cân treo: 2.5 Tấn. - Cân treo điện tử OHAUS có móc treo tiêu chuẩn an toàn trong công nghiệp nặng. - Cân treo điện tử được sơn tĩnh điện, bền. Vỏ cân được làm bằng hợp kim thép vững chắc, chống ẩm.- Cân điện tử có màn hình hiển thị rõ và rộng. - Cân treo điện tử OHAUS vận hành bằng Pin (có tín hiệu báo pin yếu). - Cân treo điện tử OHAUS vận hành bằng Pin (có tín hiệu báo pin yếu).- Các có chức năng cân đơn giản, tính năng On/Off, Zero, trừ bì, hold (tự động hoặc điều khiển).- Cân treo điện tử OHAUS điều khiển từ xa bằng romote, định vị đa hướng: 4 hướng chủ động. - Phụ kiện đi kèm cân treo điện tử OHAUS gồm:      + Pin sạc lại (All) gắn trong 12V-7Ah.     + Bộ Sạc rời một Pin dự trữ + 1 bộ Pin + sạc rời kèm theo. Chi tiết CÂN TREO ĐIỆN TỬhttp://muabancan.vn/can-dien-tu/can-treo | Hotline: 0908 608 666 Cân treo điện tử http://muabancan.vn | http://candientutbd.vn

 3. Cân treo OCS-A Cân treo ACS CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH DƯƠNGhttp://muabancan.vn | Hotline: 0908 608 666 Cân treo OCS-D Cân treo OCS-SZ-AA Cân treo JC Jadever Cân treo OCS-M http://muabancan.vn | http://candientutbd.vn

 4. Cân treo CASTON II CAS Cân treo ACS CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH DƯƠNGhttp://muabancan.vn | Hotline: 0908 608 666 Cân treo OCS-D Cân treo OCS-SZ-AA Cân treo JC Jadever Cân treo OHAUS http://muabancan.vn | http://candientutbd.vn

 5. CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH DƯƠNGhttp://muabancan.vn | Hotline: 0908 608 666 http://muabancan.vn | http://candientutbd.vn

 6. CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH DƯƠNGhttp://muabancan.vn | Hotline: 0908 608 666 http://muabancan.vn | http://candientutbd.vn

 7. CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH DƯƠNGhttp://muabancan.vn | Hotline: 0908 608 666 http://muabancan.vn | http://candientutbd.vn

 8. CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH DƯƠNGhttp://muabancan.vn | Hotline: 0908 608 666 http://muabancan.vn | http://candientutbd.vn

 9. CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH DƯƠNGhttp://muabancan.vn | Hotline: 0908 608 666 http://muabancan.vn | http://candientutbd.vn

 10. CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH DƯƠNGhttp://muabancan.vn | Hotline: 0908 608 666 http://muabancan.vn | http://candientutbd.vn

 11. Liên hệ cân điện tử CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH DƯƠNG - Địa chỉ:      534 Điện Biên Phủ, phường 21, Bình Thạnh, TP.HCM- Điện thoại: 08 35.125.706  |   Fax: 08 35.128.392- Hotline:      0908.608.666- Email:        contact@muabancan.vn | contact@candientutbd.vn- Website:     www.muabancan.vn | www.candientutbd.vn - Web:     www.canthaibinhduong.com | info@canthaibinhduong.com- MST:           0 3 1 0 6 7 5 8 0 6 http://muabancan.vn | http://candientutbd.vn

More Related