html5-img
1 / 1

kệ treo tường giá rẻ

Kệ treo tường Tibo chuyên cung cấp kệ treo tường, kệ gỗ trang trí đa năng. Kệ Treo Tường Giá Rẻ Tibo phù hợp với ngôi nhà nhỏ hẹp, tiết kiệm không gian

Jigizahoa
Download Presentation

kệ treo tường giá rẻ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ChươngtrìnhkhuyếnmãicủacôngtyNộiThấtPmax TIBO cũngápdụnglịchgiaohàngmiễnphívàochiềuthứ 2 vàchiềuthứ 6; lắpđặtmiễnphívớiđơnhàngtrên 3 sảnphẩm * NộiThấtPmaxPMAXLàđơnvịhoạtđộngtrongcáclĩnhvực :1.Thiết kếKiếntrúcđốivớicôngtrìnhxâydựngdândụng, côngnghiệp2.Thiết kếNộithấtketreotuongvàngoạithấtcôngtrìnhdândụng, vănphòng, côngnghiệp3.Thi côngtrọngóinộithấtcôngtrình (từxâydựngphầnthôđếnhoànthiệnvàlắpđặtđồgỗ)4.Sản xuấtđồgỗnộithấtchocôngtrìnhdândụngvàvănphòngtheođơnđặthàng5.Thi công, trangtrínộithấtgỗtạicôngtrình6.Bán sỉ, bánlẻsảnphẩmđồgỗnộithấtvàvậtdụngtrangtrínộithấtMỘT SẢN PHẨM CỦA NỘI THẤT PMAXKệtreotường,kệtrangtrí,kệtreotườnggiárẻ, kệtrangtrígiárẻ, kệtrangtrítibo, kệtibo, kệtreotườngđẹp, kệtrangtríđẹp, mẫukệtrangtrí Kệ Treo TườngTrangTríTibo - MộtsảnphẩmcủacôngtyNộiThấtPmax.Địachỉmuahàng: Số 2 Ngõ 210/2 ĐườngHoàngQuốcViệt - QuậnCầuGiấy - HàNộiXưởngsảnxuất: KhucôngnghiệpChàngSơn - ThạchThất - HàNộiĐT: (04)7 300 6484 - Website: http://tibo.pmax.vn/ Hotline: Mr.Dũng 0983 89 1479 - 0914 923 098 - Email: noithatpmax@gmail.com

More Related