neumann j nos n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Neumann János PowerPoint Presentation
Download Presentation
Neumann János

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Neumann János - PowerPoint PPT Presentation


 • 288 Views
 • Uploaded on

Neumann János. Érdekességek Iskolái Ténykedése Amerikában 2/1 Ténykedése Amerikában 2/2 Munkássága Kvantummechanika A számítógép tervezése 2/1 A számítógép tervezése 2/2 Numerikus analízis Halála Emlékezete. Érdekességek. 1903. dec. 28-án született Budapesten édesanyja: Kann Margit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Neumann János


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
neumann j nos
Neumann János
 • Érdekességek
 • Iskolái
 • Ténykedése Amerikában 2/1
 • Ténykedése Amerikában 2/2
 • Munkássága
 • Kvantummechanika
 • A számítógép tervezése 2/1
 • A számítógép tervezése 2/2
 • Numerikus analízis
 • Halála
 • Emlékezete
rdekess gek
Érdekességek
 • 1903. dec. 28-án született Budapesten
 • édesanyja: Kann Margit
 • édesapja: Neumann Miksa
 • 2 öccse volt: Mihály és Miklós
 • János már korán kortársait jóval meghaladó képességekről tett tanúbizonyságot
 • beszélt magyarul, németül, franciául, latinul, ógörögül
 • kitűnően számolt fejben
iskol i
Iskolái
 • Ágostai Hitvallású Evangélikus Főgimnázium
 • Budapesti Tudományegyetem – matematika szak

(Egyetemi évei alatt sokat tartózkodott Berlinben, ahol Fritz Habertnél kémiát, Albert Einsteinnél statisztikus mechanikát és Erhardt Schmidtnél matematikát hallgatott.)

 • Szövetségi Műszaki Egyetem (Zürich)
t nyked se amerik ban 2 1
Ténykedése Amerikában 2/1
 • 1930 – vendégprofesszor az Egyesült Államokban, Princeton –ban
 • 1931 – az ottani egyetem professzora
 • 1933-1955 – a princetoni Institute for Advanced Studies professzora (John von Neumann néven)
 • A II. világháború idején részt vett az első atombomba megépítésével kapcsolatos titkos programban (az előállítással kapcsolatos elméleti munkában).
 • 1930-as évek végétől – érdeklődött az alkalmazott matematikai problémák iránt
 • 1951-1954 – az Amerikai társaság elnöke
t nyked se amerik ban 2 2
Ténykedése Amerikában 2/2
 • 1954 – megkapta az Egyesült Államok Érdemérmét (útjára indította a 20. század második felének informatikai forradalmát)
 • 1955 – az öttagú Atomenergia Bizottság (AEC) tagjává nevezték ki
 • érdeklődése a nagysebességű elektronikus számítások lehetősége felé fordult
 • Szerkesztője volt a Princeton-ban megjelenő Annals of Mathematics és az Amsterdam-ban kiadott Compositio Mathematica című tudományos folyóiratoknak.
 • Számos tudományos akadémia és társaság választotta tagjának, illetve díszdoktorának.
munk ss ga
Munkássága
 • foglalkozott kvantumelmélettel és a matematika alapjaival
 • foglalkozott ahalmazelmélettel és matematikai logikával - halmazelmélet egzakt megalapozása
 • jelentős eredményeket ért el az ergódelelméletben
 • kifejlesztette a „folytonos geometria” elméletét
 • Morgensternnel elkészítette a„játékelméletet” – minimax elv, 1928 (Az elméletet az USA nemzeti kártyajátéka, a póker elsajátítása, a játék általános elmélete alapján fogalmazták meg. A koreai háború idején például ennek az elméletnek a kiértékelése volt az oka, hogy az USA nem támadta meg Kínát!)
kvantummechanika
Kvantummechanika
 • a kvantumrendszer állapotát egy úgynevezett Hilbert-tér egy pontjának kell tekinteni
 • a kvantummechanika fizikája a Hilbert-tér lineáris Hermitikus operátorainak matematikájára egyszerűsödik
 • a kvantummechanika nem származtatható egy a klasszikus mechanikához hasonló determinisztikus elmélet statisztikai megközelítéséből
 • a kvantumos diszjunkció – ellentétben a klasszikussal – akkor is lehet igaz, ha a két tag hamis, és ennek tulajdonítható az a gyakori tény, hogy a kvantummechanikában, egy alternatívapár szemantikailag determinált, míg a tagjai nem determináltak
a sz m t g p tervez se 2 1
A számítógép tervezése 2/1

,,A munka oroszlánrészét akkor kell majd elvégezni, ha a gép már elkészült, és használható lesz. Ekkor magát a gépet kell majd kisérleti eszközként fölhasználni.”

(Neumann János)

a sz m t g p tervez se 2 2
A számítógép tervezése 2/2
 • az elektronikus számítógépek logikai tervezésében kiemelkedő érdemeket szerzett
 • Neumann-elvek: kettes számrendszer alkalmazása, memória, programtárolás, utasítás rendszer
 • 1944 – EDVAC megépítése (az első olyan számítógép, amely a memóriában tárolja a programot is)
 • együtt dolgozott: Kemény Jánossan, Szilárd Leóval, és Gróf Andrással (Andrew Grove)
numerikus anal zis
Numerikus analízis
 • a numerikus analízis kezdete az ókori egyiptomi kultúráig nyúlik vissza
 • komolyabb fejlődésnek csak Isaac Newton és Gottfried Leibniz munkásságának köszönhetően indult
 • a 20. század elejére kialakultak a kis lineáris egyenletrendszerek megoldására, kis mátrixok invertálására, a közönséges differenciálegyenletek megoldására és az integrálok közelítésére használható gyakorlati módszerek
 • Neumann János felismerte, hogy kihasználva a számítógépek képességét hosszú számítási sorok emberi beavatkozás nélküli elvégzésére, kiterjesztheti a numerikus módszerek hatókörét az összetettebb lineáris egyenletrendszerekre és a parciális differenciálegyenletekre is
 • Neumann arra is rájött, hogy a fejlettebb módszerek alkalmazásának kulcsa a számítógépek memóriakapacitásának növelése
hal la
Halála
 • 1955. augusztus 15-én csontrákra utaló elváltozást találtak a nyakában, amely feltehetőleg a korábban diagnosztizált prosztatarák áttéte volt
 • a következő év elején állapota tovább romlott, és tolószékbe kényszerült
 • 1956 áprilisában kórházba került, melyet korai haláláig már nem hagyhatott el
 • Neumann János 1957. február 8-án halt meg Washingtonban, nyughelye Princetonban van
eml kezete
Emlékezete
 • nevét holdkráter őrzi
 • Budapesten és Székesfehérváron utcát, Budapesten főiskolai kart és szakközépiskolát, Egerben pedig gimnáziumot neveztek el róla
 • a Financial Times 2000-ben a 20. század emberének nevezte őt

Forrás: internet (www.wikipedia.hu)