Initiativ fra norsk bibliotekforening og lo oppf lging av bibliotekmeldinga og spr kmeldinga
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Initiativ fra Norsk Bibliotekforening og LO Oppfølging av Bibliotekmeldinga og Språkmeldinga = HELHETLIG LESEPOLITIKK? Kulturdepartementet ”avsender”; 6 mill + 8 mill Hovedmålgruppe: Voksne som leser lite Hovedarena: Arbeidslivet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - candid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Initiativ fra norsk bibliotekforening og lo oppf lging av bibliotekmeldinga og spr kmeldinga

Initiativ fra Norsk Bibliotekforening og LO

Oppfølging av Bibliotekmeldinga og Språkmeldinga

=HELHETLIG LESEPOLITIKK?

Kulturdepartementet ”avsender”; 6 mill + 8 mill

Hovedmålgruppe: Voksne som leser lite

Hovedarena: Arbeidslivet

Sentrale aktører: Foreningen !les, Norsk Forfattersentrum, Leser søker bok, arbeidslivsorganisasjonene


Hva svarer jeg p sp rsm let hva er det viktigste vi kan gj re i lese ret

Hva svarer jeg på spørsmålet:

”Hva er det viktigste vi kan gjøre i Leseåret?”Initiativ fra norsk bibliotekforening og lo oppf lging av bibliotekmeldinga og spr kmeldinga

Noen tanker om Leseåret fra !les:

Gjøre mer av det vi er best på; leselyst og skape engasjement for lesing

”Voksne som leser lite” er en mangfoldig målgruppe

Unngå stigma; tenk bredt og mangfoldig; inkluder hele befolkningen!

En betydelig del av de som leser lite trenger lesemotivasjon gjennom positive møter med litteraturen

Mange måter å nå målgruppa på; nås både gjennom jobb, familie og fritid

”Familielæring” vil være viktig i vårt arbeid

Gjøre litteraturen mer tilgjengelig

Aktiv formidling av litteraturen

Gjøre noe med leserens og bibliotekarens image

Biblioteket er Leseårets viktigste ressurs, det må ut til folket!

Vil bidra til å skape en mer ”helhetlig” lesepolitikk, blant annet gjennom samarbeid og nettverksarbeid.

Skal videreformidle de gode erfaringene fra lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå


Les for meg pappa signalprosjekt for lese ret 2010

Les for meg, pappa!&Signalprosjekt for Leseåret 2010


2009 2011 st ttet av

2009 – 2011støttet av


Initiativ fra norsk bibliotekforening og lo oppf lging av bibliotekmeldinga og spr kmeldinga

BAKGRUNN

- Resultater fra PISA/PIRLS

Leseferdigheter og – holdninger, spesielt blant gutter

Lesende forbilder

Lesing i skolen ikke nok

Litteraturjungel/nostalgiske foreldre

Høytlesing


Initiativ fra norsk bibliotekforening og lo oppf lging av bibliotekmeldinga og spr kmeldinga

MÅL

Bevisstgjøre og motivere fedre til høytlesing

Øke menns engasjement for lesing

Profilere menn som lesende forbilder

- Formidle litteratur for barn og for menn

Drive oppsøkende virksomhet via foreldremøter, arbeidsplasser og fritidsarena

Skape kultur for lesing


Initiativ fra norsk bibliotekforening og lo oppf lging av bibliotekmeldinga og spr kmeldinga

MÅLGRUPPER

Menn (småbarnsfedre)

Barn (gutter)

Bibliotekarer, lærere, formidlere

Øvrige/Opinionen

OBS: DETTE EKSKLUDERER IKKE KVINNER:HOVEDMÅLET ER AT FLERE BARN SKAL BLI LEST HØYT FOR!!


Tiltak
Tiltak:

 • Leseagenter (bibliotekarer) som formidlere

 • Møte menn på ulike arenaer

 • Synliggjøre lesende menn i ulike yrker og posisjoner

 • Antologi med tekster både for høytlesning og for egen nytelse

 • Annet materiell

 • ”Menn i uniform leser”

 • Delta på ulike seminarer, arrangement, festivaler, messer osv.

 • Bokpallen.no + andre nettsteder

 • Informasjonsarbeid og synliggjøring, media

 • Samarbeid med ulike aktører


Initiativ fra norsk bibliotekforening og lo oppf lging av bibliotekmeldinga og spr kmeldinga

Signalprosjekt Leseår 2010

Samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Forfattersentrum, ABM-u- Et formidlingsprosjekt

 • Voksne som leser lite målgruppe

 • Arbeidslivet arena for formidling


Initiativ fra norsk bibliotekforening og lo oppf lging av bibliotekmeldinga og spr kmeldinga

Signalprosjekt Leseår 2010

Bedriftsbesøk av leseagent & forfatter

Hva skal formidles?

ENGASJEMENT for lesing og litteratur

Biblioteket og dets muligheter

Materiell fra !les; antologier (Les for meg, pappa!, rein tekst), brosjyrer mm

Leser søker boks liste med 100 titler og nye ”litt å lese”-serie

Dine egne beste bokanbefalninger!


Les kan tilby
!les kan tilby:

- Skolering, seminarer (et sentralt i mars, regionale samlinger i mai/juni)

- Bistand ved oppsøking av arbeidsplasser og foreldremøter

 • Materiell

 • Honorar til leseagent etter Forfattersentrums minstesatser for oppdrag på egen fritid

 • Bibliotek gis anledning til å søke om støtte til vikar for bedriftsbesøk i ordinær arbeidstid

 • Forventer likevel at bibliotek setter av tid og ressurser til prosjektet innenfor ordinær drift

  !les har midler til 170 besøk på arbeidsplasser og 70 besøk til

  foreldremøter i barnehager og skoler


Andre tiltak i lese ret 2010
Andre tiltak i Leseåret 2010

Leselystaksjon for voksne/rein tekst

Tilbud til videregående skoler og bedrifter

Spesielt yrkesfag og lærlinger

Antologi

Intervjuer m/ 12 ”arbeidslivskjendiser”

Opplegg for gjennomføring på arbeidsplass


Andre tiltak i lese ret 20101
Andre tiltak i Leseåret 2010

Flerkultur

 • Ungdom og unge voksne

 • Bygge videre på lesesirkler for flerkulturelle og”Lost in translation?”-seminarer

 • ”Storby-prosjekt” i samarbeid med bibliotekene

 • Spre engasjement for lesing, men også presentere produksjon og formidling av litteratur som mulig karrierevei


Andre tiltak i lese ret 20102
Andre tiltak i Leseåret 2010

Verdens Bokdag/!leseløype

Den store bokbytteuka/bokbyttestasjoner

Pilotprosjekt: Littera-turer


Nye tiltak uavhengig av lese ret
Nye tiltak – uavhengig av Leseåret

Leselystaksjonen i barneskolen, samarbeid Norsk Bokhandlerforening, forlagene og !les

Ungdom anmelder for ungdom- ny nominasjonsordning


Takk for meg
Takk for meg!

www.foreningenles.no

www.bokpallen.noles@foreningenles.notelefon 22 400 600