t ja t tasu t turg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Töö ja töötasu. Tööturg. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Töö ja töötasu. Tööturg.

play fullscreen
1 / 19

Töö ja töötasu. Tööturg.

241 Views Download Presentation
Download Presentation

Töö ja töötasu. Tööturg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Töö ja töötasu. Tööturg.

 2. Miks tööl käiakse? • Peamine põhjus on töötasu ehk palk, et tasuda oma esmaste vajaduste rahuldamise eest.

 3. Päris mitmed inimesed on ühendanud kasuliku meeldivaga, nad on leidnud ameti, mis neile meeldib, pakub rahulolu, nii käivad nad tööl, sest töö pakub neile eneseteostust.

 4. Kolmas põhjus, miks tööd tehakse, on sund. • Mäletate, teidki on ema sundinud enda järelt tuba või riideid koristama. • Mida kauem te koristate, seda rohkem te harjute seda tööd tegema. • Varsti ema ei pea teid enam sundima.

 5. Neljas põhjus on harjumus. • Teie vanaemad-vanaisad on palju aastaid tööl käinud, neil on tekkinud harjumus igal hommikul tööle minna ja tööd teha. • Nii nad tihti töötavad harjumusest edasi ka siis, kui on piisavalt vanad, et hoopis teenitud vanaduspuhkusele ehk pensionile jääda.

 6. Kuni laps ei ole mõnd ametit õppinud ega ole piisavalt vana, on taskuraha tema peamisi sissetulekuallikaid. • Kuna laps ei ole täisealine, tal pole haridust ega tööalaseid oskusi, ei tohi ta päris paljudes ametites töötada, et mitte kahjustada oma tervist. • Igas korralikus riigis on vastu võetud tööseadusandlus, mis määrab, kui vanalt tohivad lapsed tööle minna, millist tööd ja kui kaua nad tohivad teha.

 7. Riigi sissetulek tuleb peamiselt maksudest. Üks osa makse tuleb inimese töötasust. • Kui sa töötad kellegi alluvuses, võetakse maksud enne maha, kui palk sinu taskusse jõuab. Kui sul on oma firma, pead ka maksud ise ära maksma, nii on tööseadusandluseskirjas. • Seda tehakse sellepärast nii, et inimestele meeldib küll osa saada hüvedest, mida riik pakub, aga makse ei taha keegi eriti maksta…

 8. Lapsed ei tööta täistööajaga, nende palk jääb alla tulumaksuvaba miinimumi ja nemad ei maksa oma töötasult riigile maksu. • Tööseadusandluseson kõik väga täpselt kirja pandud, et kellelegi liiga ei tehtaks ja kõik teeksid seda tööd, mis neile jõukohane on.

 9. Tee tööd töö ajal, aja juttu jutu ajal. • Igaks asjaks oma aeg. • Õpi toime tulema sellega, mis sul on ja kasutama neid võimalusi, mis sulle parajasti on antud.

 10. Täiskasvanud teevad tööd, sest neil on vajadus elatusvahendite järele. • Töö tegemise eest saavad täiskasvanud töötasu ehk palka. • Palk on tasu tehtud töö eest.

 11. Tavaliselt makstakse palka siis, kui töö on tehtud, seda päeva, kui palka makstakse, nimetataksegi palgapäevaks. Vahel jagatakse palk osadeks ja üks osa makstakse välja varem, seda nimetatakse avansiks ehk ettemaksuks. • Vahel, kui täiskasvanud on teinud head tööd, makstakse neile preemiat. Vahel jälle makstakse rahapalga asemel naturaalpalka ehk loonustasu.

 12. Kui inimene töötab riigile kuuluvas ettevõttes, on ta riigitöötaja ja saab riigilt palka. • Kui ta aga on ise loonud mõne ettevõtte, on ta eraettevõtja ja töötab enda jaoks ja maksab endale ise palka.

 13. Turg on koht, kus toimub ostmine, müümine või vahetamine • Tööjõuturul kaubeldakse oma oskuste ehk tööjõuga ja ostja (ettevõte) maksab selle eest tasu ehk palka.

 14. Nõudmine mingi ameti järele on suurem kui pakkuminesiistööturul tekibtööjõupuudus.

 15. Kui nõudminemingi ameti järele oli väiksem,kui töötada soovijate hulk, siis tööturul tekibtööjõu ülejääk. • Kõik inimesed ei leia tööd sellel alal, mida nad tahavad ja oskavad teha. Inimene, kes tööturul tööd ei leia, ontöötu.

 16. See, mida me saame osta või käega katsuda, on kaup. • Kui keegi teeb midagi sinu heaks, siis on ta teenuse osutaja. • See, mida ta teeb sinu heaks, on teenus.

 17. Mida tehakse tööturul? • Mida tähendab „müüma tööjõudu“? • Missuguseid oskusi oled Sina nõus müüma? • Missugust kaupa, teenust oled Sina valmis pakkuma oma klassikaaslastele, pereliikmetele?

 18. Millised on sinu lemmikõppeained koolis? • Mõtle, missugused ametid vajaksid teadmisi, mida sinu lemmikõppeaine sulle annab? • Missugused nendest ametitest võiksid sulle sobida? • Tead sa mõnda vahvat hobi? Mis sa arvad, kas hobi võiks saada ametiks, mida terve elu pidada? • Missugune on sinu hobi?

 19. Ülesanne • Mõtle, milline on see töö, mida Sina soovid tulevikus teha! • Uuri, milline on nõudlus selle ameti puhul!