Spillemidler og programsatsing i årene som kommer - PowerPoint PPT Presentation

spillemidler og programsatsing i rene som kommer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spillemidler og programsatsing i årene som kommer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spillemidler og programsatsing i årene som kommer

play fullscreen
1 / 10
Spillemidler og programsatsing i årene som kommer
127 Views
Download Presentation
cana
Download Presentation

Spillemidler og programsatsing i årene som kommer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Spillemidler og programsatsing i årene som kommer Avdelingsdirektør Ole Fredriksen Friidrettshallforum 28. april 2014 - Haugesund Friidrettshallforum 2014 - Haugesund

  2. Meld. st. 26 (2011 – 2012) Melding til Stortinget: - Den norske idrettsmodellen • Lagt fram 8. juni 2012 • Innst. 211 s (2012 – 2013) fra familie og kulturkomiteen 21. februar 2013. • Debatt i stortinget 7. mars 2013. Friidrettshallforum 2014 - Haugesund

  3. Økonomisk grunnlag • Overskuddet fra Norsk Tipping • Spillemidler til idrettsformål • Endring i tippenøkkelen Friidrettshallforum 2014 - Haugesund

  4. En ny tippenøkkel • 64 prosent til idrettsformål • 18 prosent til kulturformål • 18 prosent til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner • Innføres gradvis etter beslutninger i det enkelte budsjettår • 56 prosent til idrettsformål i 2014 Friidrettshallforum 2014 - Haugesund

  5. Hovedfordelingen 2014 – post 1 til 3 Friidrettshallforum 2014 - Haugesund

  6. Hovedfordelingen 2014 – post 4 til 6 Friidrettshallforum 2014 - Haugesund

  7. Hovedfordeling 2014, Post 1.1 Idrettsanlegg i kommuneneKulturdepartementet har fordelt kr 860 725 000 slik: Friidrettshallforum 2014 - Haugesund

  8. Anlegg • Anlegg og tilrettelagte områder • viktig forutsetning for idrett og fysisk aktivitet • Tilskudd til idrettsanlegg • fortsatt statens viktigste virkemiddel på idrettsområdet • Programsatsinger videreføres og utvikles • Universell utforming vektlegges Friidrettshallforum 2014 - Haugesund

  9. Friidrettshaller • Stange • Trondheim • Sandnes • Steinkjer • Haugesund • Bergen • Bærum • Ulsteinvik • Tilsagn Nes • Søknad Grimstad Friidrettshallforum 2014 - Haugesund

  10. Skisse til fordeling av midlene 2014 – 2017(Beløp er oppgitt i mill. kroner) Friidrettshallforum 2014 - Haugesund