slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Met Recht praten over Zekerheid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Met Recht praten over Zekerheid - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Met Recht praten over Zekerheid. Met Recht praten over Zekerheid. Grondslag problematiek. Iedereen die werkt in Nederland is werknemer. Solidariteitsbeginsel. Ongelijkheidscompensatie. ----------------------------------------- Wij zijn economisch afhankelijk van werkgever en

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Met Recht praten over Zekerheid' - cana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Met Recht praten over Zekerheid

Met Recht praten over Zekerheid

slide2
Grondslag problematiek

Iedereen die werkt in Nederland is werknemer

Solidariteitsbeginsel

Ongelijkheidscompensatie

-----------------------------------------

Wij zijn economisch afhankelijk van werkgever en

dienen beschermd te worden

Transformatie van inkomensbescherming naar arbeidstimulatie

Verzorgingsstaat naar garantiestaat

Criteria

Economische afhankelijkheid

Gezag/gelijkstelling

Rechtsopvolging

Inhoudelijkheid overeenkomst

slide3
Contracten zijn de bevestiging van de relatie tussen u, uw klanten en leveranciers

én definiëren voorwaarden en condities waaronder u producten en diensten levert.

De be- en afhandeling van contracten geschiedt veelal inefficiënt, kostbaar en behoudt veel risico’s.

De meest voorkomende afwijkingen zijn:

Contracten niet getekend

Checklists niet aanwezig/bijgewerkt

Correspondentie ontbreekt

Er wordt gestart voordat dossier op orde is

 • Dossiers zijn incompleet
 • Voorwaarden en afspraken die wettelijk en juridisch niet (meer) kunnen

Hoe kan men jaren met hetzelfde contract werken

(per individu) terwijl regelgeving 2x/jr wijzigt ?!

Arbeidsrecht of verbintenisrecht ?!

 • Aanpassen van bestaande of verlopen contracten gebeurt niet/nauwelijks

Contracten zijn niet aangepast aan eigen laatste

standaard versie

 • Aansprakelijkheid “verdampt” door keten

Des te langer de inhuurketen, des te moeilijker de

verhaalbaarheid

Altijd schade die niet verhaald kan worden

 • Veronderstelde (eigen) waarheden toegekend aan contractomgevingen

Zelfbedrog

Struisvogelpolitiek

Het is vragen om problemen

…………………..

en oplossingen

slide4
Grondslag regelgeving

Definitie van- en misverstanden over VAR

Wet Keten Aansprakelijkheid

Inhoud- en vorm (inleen)overeenkomst

Rechtsopvolging

Onderlinge regionale (Belastinginspectie) afwijkingen

Ontslagrecht (nieuwe KR-formule)

ABU CAO versus algemeen verbindend verklaring

slide5
WKA (Overeenkomst van Opdracht)

Een ondernemer kenmerkt zich door:

 • Een winstoogmerk
 • Ondernemers- en debiteuren risico

Investeringen/reclame/acquisitie

“Resultaatsverplichtingen”/aansprakelijkheid

slide6
Mantel- en Deelovereenkomst

Onderscheid ZZP-ers en ICT-dienstverleners

Inhoud overeenkomst toets inspectie kunnen doorstaan

 • Geen gezagsverhouding
 • Borging premies werknemersverzekeringen
 • Afstorten WKA-depot Belastingdienst
 • G-rekening
 • Accountantsverklaring
 • Verklaring van (goed) Betalingsgedrag
slide7
Ontdek wat juist is

door te vernemen wat onjuist is

slide8
Doel: compliant
 • Verwachte resultaten
 • Afwijkingen aanpakken als problemen
 • Oplossing(en) voor ieder probleem
 • Acties definiëren per oplossing

Proces

WERKENDE OPLOSSINGEN

slide9
VAR = Verklaring ArbeidsRelatie

Doel: vrijwaring risico’s t.g.v. beoordeling (fictief)

dienstverband, hetgeen leidt tot navorderingen en boetes

THEMA: VAR

 • Identificatieplicht conform looninspectie
 • 70%-criterium (= 8 á 9 mnd vd jaaromzet)
 • Meerdere opdrachtgevers
 • Gelijkstelling en/of gezagsverhouding
 • Rechtsopvolgend werkgeversschap
 • Inhoud van de overeenkomst (vervanging, opzegtermijn, detachering,

concurrentiebeding, ter beschikking stellen, CAO, pensioen)

 • Aanvraag versus werkelijkheid (pagina 2 van de VAR !)
 • Strengere controle en minder snel gewenste VAR
slide10
THEMA: RECHTSOPVOLGING

Ex-werknemer aansluitend inhuren als freelancer

 • Tijdelijke arbeidsovereenkomst (niet)
 • Mantel- en deelovereenkomst (wel)

Overname personeel gefailleerde bedrijven

 • Jurisprudentie over doorstart en keten
slide11
Artikel 3 KB

Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking (juni 2006)

Rechtszaken: Linda de Mol BA8945, LJN BI5886, BI0998, BG5857, BF0150.

VAR ONGELDIG

(non-compliancy aanvraag/werkelijkheid)

 • Wat kunt u doen ?
 • Wat kan/moet de zelfstandige ter bescherming van zichzelf doen ?
 • Rechten/plichten voortvloeiend uit (gelijkstelling) arbeidsverhouding
 • CAO en/of bedrijfsreglement
 • Goede tijden versus slechte tijden; vaststellingsverklaring !
slide12
Foutieve behandeling/uitvoering of verwaarlozing leidt tot een verhoogd risico op navorderingen, gebrek aan structuur en een afbraakproces van de continuïteit.

The ComplianceFactory helpt bij het

inregelen en borgen van contract

compliance

 • Contracten en processen transparant (verantwoordelijken, prijzen, routing, etc.)
 • Contracten verbeterd (inhoud, arbeidsverhoudingen bekend)
 • De status en historie van de contracten direct bekend
 • Toekomst preventief en pro-actief benaderd (de juiste versie + juiste moment)
 • Kennis wordt dmv processen en kennismanagement overdraagbaar
 • Organisatie zal in staat zijn om in afzienbare tijd het
   • Contractmanagement zelfstandig uit te voeren en meetbare verbeteringen realiseren
slide13
Moeten we dan blij zijn met het automatisch verlengen van de VAR door de Belastingdienst ?

Is het duidelijk dat de risico’s, in geval van een achteraf bepaalde arbeidsverhouding, NIET alleen bij de Zelfstandige ligt ?!

Wat gaat 2012 ons bieden ? Of …. kosten ?

Voorstel om naast Inlenersaansprakelijkheid ook een van

“Inhuurdersaansprakelijkheid” vorm te geven

Strakker beleid/controle mbt pensioensgaranties (ABU, STIPP)

Jurisprudentie over VAR

Meer bewijs van non-compliancy ten gevolge van faillissementen

Hogere kwaliteitsnormen (meer waarde aan certificaten, beroepsethiek)

slide14
Rol van

The ComplianceFactory

Denken

Heroverweging overeenkomsten

Opdrachten met zelfstandigen > 9 mnd

Arbeidsrechtelijke situatie ingehuurde

Doen

Audit

Inrichten Contractadministratie

The Compliance Factory neemt plaats in overeenkomstketen

Doorgaan

The Compliance Factory Helpdesk, seminars, workshops

Ieder half jaar toetsen

Bewaken aantal opdrachtgevers

slide15
Wijdanken u vooruwtijd en aandacht en vertrouwener op

0345-531700

dat u met dezepresentatie de bevestiginggevondenheeftdat:

 • The Compliance Factory u ietstebiedenheeft, wijverkopenniet, wijlevereneenbesparing bij en op de inkoop
 • U met The Compliance Factory een partner in huisheeft die rendeert
 • Uworganisatieerbeter van wordt
slide16
Prijsseweg 23, 4105 LE Culemborg, T: 0345-531700, F: 0345-535511

W: www.compliancefactory.nl , E: [email protected]

Uw contractadministratie geoptimaliseerd

CC : een product van The ComplianceFactory

Contract Compliance

ad