slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cnota jako sprawność duchowa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cnota jako sprawność duchowa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Cnota jako sprawność duchowa - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Cnota jako sprawność duchowa. Cnota to włączenie się w realizację powołania człowieka do wyższych celów, inaczej mówiąc do świętości. Cnota z łac. virtus = grec. arete : To dobro moralne zakorzenione i ugruntowane w osobie;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cnota jako sprawność duchowa' - calum


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Cnota jako

sprawność duchowa

cnota to w czenie si w realizacj powo ania cz owieka do wy szych cel w inaczej m wi c do wi to ci

Cnota to włączenie się w realizację powołania człowieka do wyższych celów, inaczej mówiąc do świętości.

Cnota z łac. virtus = grec. arete:

To dobro moralne zakorzenione i ugruntowane w osobie;

To stała dyspozycja wewnętrzna usprawniająca do moralnie dobrego działania

(KKK 1803).

cnota w pi mie wi tym stary testament
Cnota w Piśmie świętym – Stary Testament
 • „Zachowywanie słów Bożych”, „przyjaźń z Bogiem, czy „służenie Bogu”. Człowiek cnotliwy był nazywany człowiekiem mądrym, który nie chodził za radą występnych

(por. Ps 1, 8).

w nowym testamencie
W Nowym Testamencie
 • Postępowanie w Bożej światłości

i mądrości (por. J 8, 12);

 • Życie „według ducha” (1 Kor 2, 13);
 • Potrzeba dążenia do doskonałości na wzór Ojca (por. Mt 10, 38);
 • Talenty wymagające rozwoju;
 • Realizacja konkretnych postaw – Kazanie na górze (por. Mt 5-7), 1 P 1,5-7)
tradycja aretologiczna staro ytno i redniowiecze
Tradycja aretologicznaStarożytność i Średniowiecze
 • Platon (+ 347) – teoria czterech cnót: mądrość, męstwo, panowanie nad sobą, sprawiedliwość;
 • Stoicy - niepodzielność cnoty i różne formy jej przejawiania się

Stoicy greccy (Zenon z Kition, Chryzyp) –(mądrość→) roztropność, męstwo, panowanie nad sobą, sprawiedliwość

 • Stoicy rzymscy mądrość → religijność
tradycja aretologiczna
Tradycja aretologiczna
 • Św. Klemens Aleksandryjski (+212): sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo i pobożność (roztropność);
 • Św. Ambroży (+397) – „cnoty kardynalne”;
 • Św. Augustyn (+430):
 • Cnoty boskie: wiara, nadzieja i miłość;
 • Cnoty kardynalne;
 • Cnota, jako „habitus” duszy;
 • Zasada „Ordo amoris”.
tradycja aretologiczna1
Tradycja aretologiczna
 • Św. Tomasz z Akwinu (+1274)
 • Szczęście, jako cel życia człowieka;
 • Cnota, jako droga do celu;
 • Naczelne miejsce cnót boskich teologicznych);
 • Cnoty kardynalne uszczegóławiają sposób dążenia do celu ostatecznego (roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie;
rodzaje cn t cnoty teologiczne
Rodzaje cnót - cnoty teologiczne
 • Mają Boga za swój przedmiot materialny i formalny;
 • Pochodzą bezpośrednio od Boga;
 • Wiara Nadzieja i Miłość – skutecznie prowadzą do zjednoczenia z Bogiem.
rodzaje cn t cnoty ludzkie
Rodzaje cnót - cnoty ludzkie
 • Ich przedmiotem są środki prowadzące do tego celu;
 • Udoskonalają władze moralne człowieka;
 • Są efektem pracy samego człowieka
 • Roztropność, umiarkowanie, sprawiedliwość i męstwo (KKK 18004-1805).
rodzaje cn t cnoty nabyte
Rodzaje cnót – cnoty nabyte
 • Zdobywane własnym wisiłkiem;
 • Cechy charakterystyczne:
 • Umiar;
 • Integralność;
 • Zróżnicowanie zależne od zdolności człowieka.
rodzaje cn t cnoty wlane
Rodzaje cnót – cnoty wlane
 • Są związane z łaską uświęcającą, która je doskonali;
 • Różnią się od łaski uświęcającej;
 • Różnią cię od cnót nabytych czynnikiem kierowniczym;
 • Cnoty wlane dają możliwość a nabyte usuwają przeszkody w ich realizacji;
 • Cnoty wlane, oprócz wiary i nadziei, zanikają wraz z utratą łaski uświęcającej.
integralna rola mi o ci jako cnoty
Integralna rola miłości, jako cnoty
 • Miłość (grec. Agape, łać. Caritas) jest cnotą nadprzyrodzoną (por. 1 Kor 13, 4-7);
 • M. jako dar i zadanie (największe przykazanie Mk 12, 29-31);
 • M. jako zasada integrująca cnoty i charyzmaty (por. 1 Kor 13)
dynamiczny charakter cn t
Dynamiczny charakter cnót
 • Cnoty dane i zadane:
 • Cnota, jako dar zaszczepiony w duszy;
 • Genetyczny związek cnoty z tajemnicą Trójcy Świętej;
 • Nowość życia w Chrystusie jako warunek konieczny dynamizmu cnoty: „Kto trwa we mnie, a ja w nim ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nie możecie uczynić” (J 15, 5).
slide14
Miłość wprowadza w życie Boga (por. 1 J 4, 8);
 • Wiara, jako droga do łaski (por. Rz 1, 16);
 • Nadzieja, jako moc pokonywania trudności.
dynamiczny charakter cn t1
Dynamiczny charakter cnót
 • Dynamizm rozwoju cnót:
 • Współpraca z łaską uświęcającą;
 • Praca nad usprawnieniem cnót;
 • Znaczenie kontekstu życia i uwarunkowań psychologicznych.
dary ducha wi tego iz 11 2n
Dary Ducha Świętego (Iz 11,2n)
 • To trwałe nadprzyrodzone dyspozycje, które czynią człowieka podatnymi na działanie Ducha Świętego.
 • Dary:
 • mądrości i rozumu;
 • rady i umiejętności;
 • Pobożności i bojaźni Bożej
 • męstwa
slide17

Prezentację przygotowała

Patrycja Kałamała Kl. III d

L.O. im. St. Konarskiego w Oświęcimiu

Katecheta: ks. Wacław Pelczar

Rok szkolny 2008/2009