Download
naar ambitie met focus goed werkgeverschap n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naar ambitie met focus Goed Werkgeverschap PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naar ambitie met focus Goed Werkgeverschap

Naar ambitie met focus Goed Werkgeverschap

160 Views Download Presentation
Download Presentation

Naar ambitie met focus Goed Werkgeverschap

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Naar ambitie met focusGoed Werkgeverschap 18 april 2011 Werner van der Linden Pieter Vermaas

 2. Personeelstekorten, bezuinigingen, netwerksamenleving en slimmer werken.... .... Doorbreken van de Pavlov-reactie en gebruik maken van innovaties Wat te doen: verschillende toekomstscenario’s? Aanleiding

 3. DYNAMISCHE DELTA 2020 – 2040 Havensamenwerking Achterland knooppunten Glastuinbouw Verstedelijking waaraan deelnemen de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert PSM: Personeel, Salaris en Managementsysteem 12 gemeenten hebben hetzelfde salarissysteem sinds 2009. Onderliggende werkprocessen worden nu gestroomlijnd en onderlinge vervanging is georganiseerd. Strategische Regionale HRM visie Halverwege 2009 is het regionaal actieplan Bruggen Bouwen voor de Jeugd opgesteld waarin drie heldere actielijnen zijn benoemd: Actielijn 1: Jongeren langer op school houden en voorkomen van voortijdige schooluitval Actielijn 2: Kwalificeren van jongeren en toeleiden naar werk Actielijn 3: Investeren in kwetsbare jongeren (jongeren die door uiteenlopende redenen een extra grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt) Mobiliteitscentrum Het Loopbaancentrum West-Brabant is vanaf begin 2009 operationeel. Producten en diensten voldoen aan de verwachtingen het gebruik neemt steeds meer toe. Mobiliteit en Loopbaanadvies worden vanaf 2011 meer uit elkaar getrokken en beiden professioneel vorm gegeven. Voorgesteld wordt om de Academie West-Brabant vanaf 2011 op te nemen in de Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant, onder het mobiliteitscentrum. Grenzeloos Wandelen, wandelroutenetwerk fase 2

 4. Gaat verder dan PM of HRM! Koppeling: ambities, beleid en organisatie en personeel GWS = concept

 5. GWS: aangrijpingspunten

 6. De scenario’s

 7. Retro in control • Organisatie • Organisatiedesign “alles in eigen huis”. • Samenwerking: beperkt, alleen met mede-overheden • Krachtig leiderschap • In control en in charge • Professionele cultuur, deskundigheid, vakmanschap en trots, hart voor publieke zaak • HRM & Instrumenten • Werving en selectie streng en belangrijk (langdurige contracten) • Vaste contracten • Beoordeling en beloning o.b.v. kwaliteitseisen en POP. • HRM & Individu • Competenties: loyaliteit, integriteit, deskundigheid, politiek bewustzijn. • Uitgebreid opleidingsbeleid t.b.v. professionalisering,interne academie • GOED WERKGEVERSCHAP = GOED OUDERSCHAP

 8. Manoeuvres in de markt • Organisatie • Kernorganisatie van kleine groep topambtenaren en flexibele ‘schil’ • Uitbesteding aan marktpartijen. • Leiderschap: gerelateerd aan opdrachtgeverrol, balanceren tussen publiek en privaat. • Ondernemende cultuur: zakelijkheid, resultaatgerichtheid, risicobereidheid • HRM & Instrumenten • Werving, selectie en imago: strenge selectie topambtenaren en externe bureaus • Contractering: opdrachtovereenkomsten. • Beoordeling en beloning: behaald resultaat, prestatiebeloning. • HRM & Individu • Competenties: topambtenaren – regie voeren, ondernemend, marktkenni • Loopbaan- en talentontwikkeling: verantwoordelijkheid talentontwikkeling bij de opdrachtnemers(organisatie). • GOED WERKGEVERSCHAP = VERSCHOVEN EN GOED OPDRACHTGEVERSCHAP

 9. De kleine slimme uitbesteder met de regie • “Het is de uitdaging van ‘t mobiliteitscentrum in een regio om niet alleen te bemiddelen maar om op het juiste moment capaciteit te kunnen terugtrekken, zonder achterblijvende kosten. Daar hebben gemeenten behoefte aan, flexibel inspelen op de wisselende vraag naar arbeid en kennis”. • (Jos Poiesz) • - Klussen en projectenpool/ inhuur derden • GOED WERKGEVERSCHAP = VERSCHOVEN EN GOED OPDRACHTGEVERSCHAP

 10. Maatschappelijke carrousel • HRM & Organisatie • Samenwerkingsstructuur van publieke en private organisaties; PPS-constructies, maatschappelijke coalities, etc. • Functieontwerp: algemene functies, breed en integraal • Leiderschap: netwerker, relatiemanager, omgaan met tegenstrijdige doelen en belangen. • Cultuur: netwerkdenken, regionale identiteit, samenwerkingsgericht • HRM & Instrumenten • Werving, selectie op regionaal niveau • Contractering: vast dienstverband organisaties, roulatie/uitruil onderlinge detachering. • Beoordeling en beloning: obv. functioneren in netwerk en persoonlijke bijdrage • HRM & Individu • Competenties: duurzaam samenwerken, netwerkmanagement • Loopbaan- en talentontwikkeling: talentontwikkeling in netwerk: opleidingsprogramma’s, kennisuitwisseling en jobroulatie (mobiliteitsbureau, arbeidspool of jobhopping). • GOED WERKGEVERSCHAP =GEDEELD WERKGEVERSCHAP

 11. Maatschappelijke carrousel (Jos Poiesz) - Pools van deskundigen om de regio heen Brand in Moerdijk: veiligheidsketen GOED WERKGEVERSCHAP =GEDEELD WERKGEVERSCHAP

 12. Dynamiek in de flashmob • HRM & Organisatie • Organisatiedesign: romporganisatie, tijdelijke arrangementen, arbeidspool is regionale arbeidsmarkt. • Functieontwerp: geen functies, individuele (tijdelijke) werknemers. • Samenwerking: individuen in netwerken, kennisuitwisseling en belangenbehartiging. • Leiderschap: verbindingen mogelijk maken, faciliteren ontmoeting en aanjagen diversiteit • Organisatiecultuur: regionaal gericht, vertrouwen kracht individu, ondernemerschap. • HRM & Instrumenten • Werving, selectie en imago: selectie voor opdrachten op individueel niveau o.b.v track record. • Contractering: tijdelijke contracten/ opdrachten. • Beoordeling en beloning: volgens individueel gemaakte afspraken. • HRM & Individu • Competenties: kennis van de markt, personal brand, ondernemerschap. • Loopbaan- en talentontwikkeling: verantwoordelijkheid individuele werknemers • GOED WERKGEVERSCHAP = INDIVIDUEEL WERKGEVERSCHAP

 13. Dynamiek in de flashmob • “Het concept werkgevers - werknemers is ouderwets; wees blij als een hoogopgeleide kenniswerker zich een tijdje aan je organisatie verbindt” • “Neem (je eigen) senioren voor een paar dagen per week in huis; organiseer alumni- netwerken om kennis aan je organisatie te binden, niet via ict” • “Een flexibele schil, die zelf ook groter en kleiner kan worden, is een vereiste. Mensen en kennis via netwerken.” • Rob Vinke • GOED WERKGEVERSCHAP = INDIVIDUEEL WERKGEVERSCHAP

 14. De scenario’s: zijn strategische keuzepatronen; zijn geen ‘blauwdruk’, maar maatwerk; kunnen op elk niveau worden toegepast; gaan uit van diversiteit: binnen het lokaal bestuur en binnen de organisatie; bieden praktische handvatten en voorbeelden. Bruikbaarheid scenario’s

 15. Traject reflectie en visieontwikkeling: ijkpunt voor verandering Strategische personeelsplanning Verandermanagement organisatiedesign en (her)ontwerp beleidsprocessen Verbreding instrumentenkist: spelen met scenario’s: “meer wegen naar Rome” Uitwerking business cases Wat kunnen we ermee?

 16. Het scenario