Download
asb biblioteket n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ASB Biblioteket PowerPoint Presentation
Download Presentation
ASB Biblioteket

ASB Biblioteket

135 Views Download Presentation
Download Presentation

ASB Biblioteket

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ASB Biblioteket

 2. ASB Biblioteket 20/11 2006

 3. Udviklingsgrupperne U1: Formidling af ressourcer via webben U2: Integration ml. bibliotek og uddannelse samt udvikling af bib.s undervisning U3: Videnskabelig kvalitetsmåling (Bibliometri) U4: Digitale rettigheder (E-kompendier) U5: Institutional repositories – elektronisk forskningsregistrering ASB Biblioteket 20/11 2006

 4. Personalemøder • Januar 2006 – Rapporten udkommer • 27. Januar 2000 – Personalemøde, fremlæggelse af rapport • 2. marts 2006 Personalemøde – Besøg af Niels Ole Pors • 24. marts 2006 Personalemøde – Diskussion af resultater ASB Biblioteket 20/11 2006

 5. Diskussionsgrupper - personalemøde Webgrænsefladen Bibliotekskatalogen Biblioteksmedarbejderen/Synliggørelse af kompetencer Biblioteksmedarbejderen/Undervisning i informationssøgning mv. Det fysiske bibliotek ASB Biblioteket 20/11 2006

 6. ASB Biblioteket 20/11 2006

 7. Gennemslagskraft? • Data fra fire brugere, rige data fra cultural probes og interviews • Data fra 1000 brugere, statistik og kommentarer fra spørgeskema ASB Biblioteket 20/11 2006

 8. ASB Biblioteket 20/11 2006

 9. Bibliotekaren har travlt og vil ikke forstyrres! ASB Biblioteket 20/11 2006

 10. Idéer i de to workshops: ASB Biblioteket 20/11 2006

 11. ASB Biblioteket 20/11 2006

 12. Input fra Workshop: Medarbejdernes faglighed bør være mere synlig ASB Biblioteket 20/11 2006

 13. Input fra Workshop: Et samsøgningssystem skal være simpelt bygget op og nemt at overskue. Samsøgning bør ikke være begrænset til vore egne ressourcer ASB Biblioteket 20/11 2006

 14. ASB Biblioteket 20/11 2006

 15. ASB Biblioteket 20/11 2006

 16. ASB Biblioteket 20/11 2006

 17. ASB Biblioteket 20/11 2006