„ JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM - - POTRAFIĘ ŚPIEWAĆ, TAŃCZYĆ I WSZYSTKO CO CHCĘ MOGĘ NARYSOWAĆ” - PowerPoint PPT Presentation

callum-shelton
jestem przedszkolakiem potrafi piewa ta czy i wszystko co chc mog narysowa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„ JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM - - POTRAFIĘ ŚPIEWAĆ, TAŃCZYĆ I WSZYSTKO CO CHCĘ MOGĘ NARYSOWAĆ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„ JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM - - POTRAFIĘ ŚPIEWAĆ, TAŃCZYĆ I WSZYSTKO CO CHCĘ MOGĘ NARYSOWAĆ”

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
„ JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM - - POTRAFIĘ ŚPIEWAĆ, TAŃCZYĆ I WSZYSTKO CO CHCĘ MOGĘ NARYSOWAĆ”
127 Views
Download Presentation

„ JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM - - POTRAFIĘ ŚPIEWAĆ, TAŃCZYĆ I WSZYSTKO CO CHCĘ MOGĘ NARYSOWAĆ”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „ JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM -- POTRAFIĘŚPIEWAĆ, TAŃCZYĆI WSZYSTKO CO CHCĘ MOGĘNARYSOWAĆ” Program własny z zakresu edukacji artystycznej przeznaczony do pracy z dziećmi 3,4,5 letnimi Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lubojnie

 2. Dlaczego powstał program ? • spełnienie oczekiwań dzieci i rodziców z zakresu edukacji artystycznej (diagnoza wstępna), • stymulowanie rozwoju dzieci, • indywidualizacja procesu edukacyjnego, • rozwijanie muzyczno-tanecznych i plastycznych pasji nauczyciela.

 3. Cele ogólne • Rozwijanie predyspozycji muzycznych • Doskonalenie aktywności ruchowej • Wzbogacanie doświadczeń z zakresu edukacji plastycznej

 4. Program obejmuje rozdziały: „ Piosenka na każdą chwilę” „Witaj muzyko” „Znam piosenkę na każdą okazję” „Potrafię tańczyć” „Muzyka i zabawa” „Potrafię zatańczyć” „Dziś narysuję…” „ Mój obrazek rysowany, malowany…” „W świecie kształtu i koloru” „Nasze prace” „Prezenty dla bliskich”

 5. Przedstawione rozdziały zawierają: • temat, • treści programowe, • przewidywane umiejętności dzieci, • proponowane działania edukacyjne na każdy miesiąc w ciągu roku szkolnego, • sposoby ewaluacji.

 6. Program jest poszerzeniem i uzupełnieniem treści zawartych w programie wiodącym. Program własny Program wiodący „Od przedszkolaka do pierwszaka” autor Iwona Broda „ JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM - -POTRAFIĘ ŚPIEWAĆ, TAŃCZYĆ  Blok 8.Lubię śpiewać, lubię tańczyć. I WSZYSTKO CO CHCĘ MOGĘ NARYSOWAĆ ” Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne.

 7. Ewaluacja kształtująca programu 2008-2012 „Bajka o tym, jak przedszkolak zostaje uczniem…”. obserwacja diagnoza monitoring INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 8. O czym opowiada nasza „Bajka…” ? • o tym, jak wprowadzić dziecko w świat pisma poprzezzabawę, • o tym, jak przedszkolakpoznając kod literowy nabywa bazę dopodjęcia nauki czytania i pisania, • o tym, jak stosowanie metod motywujących wspomaga proces edukacyjny każdego dziecka.

 9. Konstrukcja innowacji zawiera następujące rozdziały: „Było sobie przedszkole, które odwiedziła Wróżka ” • Przedszkole poszukujące • Zakres innowacji „Wróżka w przedszkolu, czyli o tym jak odczarować świat liter?” • Cele innowacji • Stosowane metody motywujące • Harmonogram działań „I jak tam było, czyli o skuteczności wizyty Wróżki” • Efekty innowacji • Ewaluacja zmiany

 10. Zasady innowacji: • dobrowolność • motywowanie • indywidualizacja Cele ogólne innowacji : • stwarzanie w przedszkolu sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu zainteresowania dzieci światem pisma, • stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych, • rozbudzenie wiary w dziecku we własne możliwości poprzez motywowanie do nauki przez zabawę.

 11. Zabawa „Znajdź swoje imię”

 12. Sprawdzanie listy obecności

 13. Zabawa „Moja litera”

 14. Zabawa „Literowe puzzle”

 15. „Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka” (misja) realizacja poprzez „Jestem Przedszkolakiem – potrafię śpiewać, tańczyć i wszystko co chcę mogę narysować” – program własny „Bajka o tym, jak przedszkolak zostaje uczniem”– innowacja pedagogiczna Opr. mgr Alina Mazoń mgr Małgorzata Janeczek