Ekonomick informace
Download
1 / 7

- PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

EKONOMICKÉ INFORMACE. pro jednání Předsednictva RVŠ 21. 6. 2012 Lenka Valová. OBSAH. Zásady financování VVŠ – II. Část ukazatel K Rozpočtový okruh III – Rozvoj VŠ Věcný návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti. Zásady financování II. část.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - callum-malone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ekonomick informace

EKONOMICKÉ INFORMACE

pro jednání Předsednictva RVŠ

21.6.2012

Lenka Valová


Obsah
OBSAH

 • Zásady financování VVŠ – II. Část ukazatel K

 • Rozpočtový okruh III – Rozvoj VŠ

 • Věcný návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti


Z sady financov n ii st
Zásady financování II.část

 • Informace podané na Reprekomisi

  5.4.2012:

 • Ukazatel K a další ukazatele 2013

  pro rozpis rozpočtu

  ⇒ 1. verze v 1. polovině května;

  jednání RKdokonce května

  ⇒ 2. verze do konce června;

  jednání RK v září 2012Rekapitulace
Rekapitulace

 • Podpora rozvoje vysokých škol ze státního rozpočtu v kontextu změn financování veřejných vysokých škol po roce 2013 strategický výhled

 • Usnesení P RVŠ z 22.3. 2012 - Rada VŠ vyzývá MŠMT k urychlenému zahájení avizovaných jednání k provedení důkladné analýzy všech rozvojových nástrojů rozpočtu VŠ pro následující roky a ukládá ekonomické komisi a komisi pro strategie a rozvoj se na uvedených analýzách aktivně podílet.

 • Vyhlášeno výběrové řízení FRVŠ na rok 2013

 • Vyhlášeny centralizované RP a IPR pro rok 2013

  v rámci Aktualizace DZ MŠMT 2013

 • Avizovaná jednání dosud nebyla zahájena – zástupci RVŠ v orgánech FRVŠ i v Radě rozvojových programů


V cn n vrh stavn ho z kona o rozpo tov odpov dnosti
Věcný návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti

 • Veřejné instituce zveřejňují v jednotné struktuře údaje o návrhu rozpočtu a střednědobém výhledu každoročně nejpozději do 30. září a nejpozději do 30 dnů od jeho schválení. Skutečnosti rozpočtu po jednotlivých měsících ve shodné struktuře zveřejňují veřejné instituce do 20 dnů po ukončení měsíce.

 • Subjekty sektoru veřejných institucí sestaví svůj rozpočet minimálně na tři roky a tento rozpočet bude obsahovat i údaje o očekávané skutečnosti běžného roku a skutečném plnění za předcházející dva rozpočtové roky.

 • Rozpočet každé veřejné instituce bude přehlednější a bude z něj zřejmý vývoj příjmů a výdajů za období šesti let. S uvedeným také souvisí povinnost, aby jednotlivé subjekty sektoru veřejných institucí zveřejňovaly (resp. reportovaly) údaje o svém rozpočtu ve stanovených lhůtách.

 • Vzhledem k tomu, že veřejné instituce, které doposud nesestavovaly rozpočty a střednědobé výhledy, nebudou mít k dispozici údaje nezbytné k naplnění požadavku daného článkem 12 odst. 2, bylo do ústavního zákona zařazeno přechodné období od 1. ledna 2016.


N vrh usnesen
Návrh usnesení odpovědnosti

P RVŠ vyzývá odbor vysokých škol MŠMT

k zahájení avizovaných jednání

s reprezentacemi VŠ o naplnění

rozpočtového okruhu III – Rozvoj VŠ

pro roky 2014 a následující.