Casuistiekbespreking dementie en palliatieve zorg
Download
1 / 25

Casuistiekbespreking Dementie en Palliatieve zorg - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Casuistiekbespreking Dementie en Palliatieve zorg. De Heul 21 mei 2013 Jessica Ruisbroek en Annette van Maanen, geriatrie/dementieverpleegkundigen bij het GOAC Amnon Weinberg, lid regionaal palliatief Team Waardenland, SCEN arts specialist ouderengeneeskunde Rivas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Casuistiekbespreking Dementie en Palliatieve zorg' - callia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Casuistiekbespreking dementie en palliatieve zorg

Casuistiekbespreking Dementie en Palliatieve zorg

De Heul 21 mei 2013

Jessica Ruisbroek en Annette van Maanen, geriatrie/dementieverpleegkundigen bij het GOAC

Amnon Weinberg, lid regionaal palliatief Team Waardenland, SCEN arts

specialist ouderengeneeskunde Rivas


Casus beginnend in het ziekenhuis
Casus beginnend in het ziekenhuis

 • Man van 88 jaar bekend met mogelijke myocardinfarct, paroxismaal boezemfibrilleren, hypertensie, onwelwording eci, prostaathypertrofie

 • Reden opname op CCU: astma cardiale, collaps defibrillatie door ambulancebroeders

 • Tijdens opname zeer verward en geagiteerd ondanks delier behandeling SO > therapeutisch begeleid ontslag naar huis


Vraagstelling goac
Vraagstelling GOAC

GOAC;

Geriatrisch Onderzoek en Advies Centrum

 • Draaglast / draagkracht stabilisering, coördinatie van zorg en PG diagnostiek


Betrokken hulpverleners
Betrokken hulpverleners

Betrokken hulpverleners:

 • Huisarts

 • Extramurale thuiszorg

 • Cardioloog

  Betrokken mantelzorg:

 • Familie


Casemanagement
Casemanagement

Beloop traject

 • Meerdere ziekenhuisopnames waarbij delier

 • Begeleiding tijdens opname, ontslag en thuis door GOAC

 • Met IBS vanwege uitval echtgenote opgenomen in verpleeghuis en daar al snel overleden

  Wat is meerwaarde van begeleiding GOAC?

 • Tijdens opname in ziekenhuis ondersteuning van dhr. en familie, maar ook team ten aanzien van delier

 • Begeleiding in de thuissituatie op behoefte van familie

  Inschakeling regionaal palliatief team:

 • Bij deze casus niet aan de orde geweest


Casus start in thuissituatie
Casus start in thuissituatie

 • Vrouw van 90 jaar bekend met AF en ernstige aortaklepstenose in het verleden een depressie en toename van klachten verwardheid

 • Na THP (2 jaar geleden) delier doorgemaakt

 • Vraagstelling diagnostiek verwardheid: conclusie gevorderd dementie syndroom


Betrokken hulpverleners1
Betrokken hulpverleners

 • Huisarts

 • Thuiszorg

 • Dagbehandeling

 • Cardioloog

 • Diëtist

  Betrokken mantelzorg:

 • Buren

 • Familie (schoondochter)


Casemanagement1
Casemanagement

Beloop traject:

 • Meerdere ziekenhuisopnames vanwege benauwdheid, longontsteking

 • Inzet van familie vermindert door ziekte van zoon en verminderde contacten

 • Inzet van dagbesteding vanwege conditieverlies moeten stoppen

 • Weigering van opname; geen BOPZ mogelijk, verzet


Casemanagement2
Casemanagement

 • Thuiszorg geeft aan de zorg niet te kunnen bieden en willen voor veiligheid van mw., liefst een opname, die mw. weigert

 • Eindstadium van hartfalen

 • Traject inzet regionaal palliatief team om de thuissituatie te objectiveren, thuiszorg te begeleiden en 24 uurs zorg in te zetten

  Meerwaarde inzet palliatief team:

 • Problemen meer op voorgrond door eindstadium hartfalen dan dementie

 • Meer mogelijkheden om zorg/vrijwilligers in te zetten

 • Ondersteunend naar thuiszorg


Casuistiekbespreking dementie en palliatieve zorg
GOAC

 • Geriatrisch Onderzoek en Advies Centrum


Casuistiekbespreking dementie en palliatieve zorg
GOAC

 • Diagnostiek

 • Omgangsadvies

 • Indicatieadvies

 • Casemanagement bij dementie

  Voor wie:

  Cliënten met klachten op gebied van

  geheugen, stemming, gedrag, somatisch

  gebied en overbelasting van mantelzorg


Spin in het web
Spin in het web

 • Observeren

 • Inventariseren

 • Rapporteren

 • Coördineren

 • Volgen of

 • Overdragen


Literatuur
Literatuur

 • Vilans ea 2013: Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementie zorg

 • Richtlijn Pallialine 2010 Dementie


Even herinneren
Even herinneren…

“ Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard”.Enkele getallen
Enkele getallen

 • De Gezondheidsraad schat dat in 2020 in Nederland ongeveer 230.000 personen lijden aan dementie, met een verwachte stijging naar 400.000 personen in 2050.

 • Bij dementie is genezing van de onderliggende aandoening niet mogelijk. Mensen met dementie sterven aan complicaties van de dementie bv. een longontsteking of aan comorbiditeit.

 • Slechts veertien procent van de mensen met dementie

  overlijdt in de laatste fase van deze ziekte.

 • Overlap dementiezorg en palliatieve zorg.

 • Regio Waardenland 6000 dementerenden.


Gevolgen van dementie
Gevolgen van dementie

Problemen met eten en drinken: oorzaak?

Pijn: effecten, ondersignalering,-behandeling

Pneumonie: old men’s friend

Paratonie: mobiliteit

Probleemgedrag: DDD

“Polifarmacie”

Participatie: wikken en wegen

Functieverlies > PZ < conditieverlies


Integrale zorg
Integrale zorg

 • Focus op kwaliteit van leven, zoals het controleren van de symptomen (pijn, stress, ongemak) en het creëren van veiligheid en vertrouwen.

 • Holistische benadering waarbij rekening wordt gehouden met de levenservaringen van de cliënt en zijn of haar huidige situatie.

 • Zorg voor zowel de persoon met dementie als voor zijn of haar mantelzorger(s) en naasten.

 • Respect voor de keuzes van de cliënt en of zijn mantelzorger(s) en naasten. Mate van wilsbekwaamheid.

 • Nadruk op open communicatie, naar de zorgvrager maar ook naar de mantelzorgers en naasten en naar collega’s.

 • Anticiperend beleid.

 • Casemanagement: van de diagnose tot in de terminale fase.


Waar moeten we heen
Waar moeten we heen?

 • Het verbinden van een keten dementie met het netwerk palliatieve zorg op organisatorisch en uitvoerend vlak.

 • Deskundigheidsbevordering van zorgmedewerkers op het gebied van palliatieve zorg bij mensen met dementie.

 • De keten dementie (geriatrie) en het netwerk palliatieve zorg hebben samenwerkingsafspraken.

 • Het consultatieteam palliatieve zorg en het casemanagement dementie hebben afspraken over expertise-uitwisseling en casuïstiek bespreking.

 • Laagdrempelige verwijzing en consultatie.

  PZ is integraal deel van dementiezorg (e.a. chronische ziekten)


Stellingen
Stellingen

1. Na de diagnose dementie gaat het alleen om de kwaliteit van leven en niet om de behandeling van het ziektebeeld.

2. Een delier (al dan niet in de terminale fase) verloopt bij een dementerende cliënt net zoals bij een niet-dementerende cliënt.

3. Wat zijn de taken en de rollen van de verschillende functionarissen die betrokken kunnen zijn bij de zorg rondom een dementerende cliënt in de palliatieve (terminale) fase?