slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Un milió d’ arbres? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Un milió d’ arbres?

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Un milió d’ arbres? - PowerPoint PPT Presentation

calla
52 Views
Download Presentation

Un milió d’ arbres?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Un milió d’arbres?

  2. En aquesta activitat intentarem fer una estimació aproximada dels quilometres que poden recórrer els ciclistes del Saunier Duval. Utilitzarem dades que no són del tot precises perquè depenen, per exemple, de la intensitat dels entrenaments, dels dies de descans... i també farem algunes suposicions que després, en el moment de competir, no saben si es donaran o no. Tot i així pensem que els càlculs que farem us poden donar una idea prou clara de si és possible, o no, aconseguir la fita que es proposen.

  3. 2 5 Està clar que si un equip ciclista estigués format per un sol corredor, aquest hauria de recórrer un milió de quilometres. Tenint en compte que el perímetre de la Terra és de 40 000 km, aquest suposat ciclista hauria de donar 25 voltes a la Terra. Una fita difícil d’aconseguir en solitari, oi?. Però el ciclisme és un esport d’equip i quan es comparteixen objectius les fites poden ser difícils, però no impossibles.

  4. El primer que has de saber és el nombre d’esportistes que formen aquest equip perquè tots sumaran distància. Llegeix aquest article i esbrina aquesta dada. Si entre tots han de fer 1000000 de km ara ja pots saber el que li toca fer a cadascú. Et sembla que poden aconseguir-ho entre tots?. Si ho vols comprovar necessites més informació!

  5. Seria interessant saber quants quilòmetres setmanals fa un ciclista quan entrena. Cal tenir en compte que aquesta quantitat ens serveix de referència perquè hem de ser conscients que les distàncies que recorren varien al llarg de l’any en funció de pla que ha dissenyat el preparador físic o la preparadora física. Llegeix el fragment d’aquest article publicat a la revista Irun. Esbrina la quantitat de quilòmetres que fa un ciclista en un entrenament setmanal.

  6. Ara necessitem saber quines proves del circuit ciclista es tindran en compte a l’hora de comptabilitzar quilometratge. L’article que ha donat peu a aquesta activitat ho deixa prou clar: En aquest càlcul suposarem que tots els ciclistes de l’equip corren la cursa. Això vol dir que haurem augmentat el quilometratge perquè la mitjana de quilòmetres en cursa és superior al d’entrenament, però per compensar no tindrem en compte els que realitzen durant els dies de descans que es fan en mig de la prova, ni tampoc els que fan per escalfar abans de les etapes cronometrades.

  7. Finalment tindrem en compte el temps a l’hora de fer els càlculs definitius. Cal saber les setmanes que entrenen, les setmanes que competeixen i i les que descansen. • L’any té 52 setmanes: • En descomptarem 4 com a període vacacional dels ciclistes. • Les grans curses (Tour, Giro i Vuelta) tenen una durada de tres setmanes cadascuna. • Volta a Catalunya, Dauphiné i París-Niça tenen una durada d’una setmana. • Les Clàssiques i el Mundial duren aproximadament una setmana entre totes.

  8. Ara ja tens tot el que necessites per saber si és possible arribar al milió d’arbres. Fes els càlculs i dóna la teva opinió.

  9. Solucionari per al professorat En aquesta taula es poden veure tots els càlculs referit als quilòmetres que pot fer un corredor d’aquest equip: Si multipliquem aquesta distància per 18 tindrem els quilòmetres que fan entre tots: 837918 km. Això vol dir que encara en falten uns 162000 km. Per tant segur que els caldrà esforçar-se molt, ja sigui a l’hora d’aconseguir bonificacions en competició o entrenant per sobre d’aquesta mitjana de 900 km setmanals. Tot i així, hi arribin o no, la iniciativa ens sembla excel·lent, oi?