ILIRIKA ŠTEDNJA PLUS
Download
1 / 18

ILIRIKA DZU a.d. Beograd - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

ILIRIKA ŠTEDNJA PLUS. ILIRIKA DZU a.d. Beograd. Beograd, 2010. ILIRIKA Jugoistočna Evropa (JIE). ILIRIKA ŠTEDNJA PLUS Programirane uplate u OIF Ilirika Jugoistočna Evropa kroz plan štednje. ILIRIKA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ILIRIKA DZU a.d. Beograd' - caitir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ilirika dzu a d beograd

ILIRIKA ŠTEDNJA PLUS

ILIRIKA DZU a.d. Beograd

Beograd, 2010


Ilirika jugoisto na evropa jie
ILIRIKA Jugoistočna Evropa (JIE)

ILIRIKA ŠTEDNJA PLUS

Programirane uplate u OIF Ilirika Jugoistočna Evropa

kroz plan štednje


Ilirika
ILIRIKA

ILIRIKA je jedna od najvećih nezavisnih finansijskih institucija u regionu jugoistočne Evrope.


Ilirika1
ILIRIKA

ILIRIKA je prisutna više od 15 godina u segmentima brokerskog poslovanja i upravljanja investicionim fondovima.

ILIRIKA pod upravom ima 19 investicionih fondova u regionu jugoistočne Evrope (akcijski, balansirani, obveznički, regionalni, sektorski fondovi).


Ilirika u srbiji
ILIRIKA u Srbiji

Finansijska grupacija ILIRIKA prisutna je u Srbiji od 2002. godine preko Brokersko-dilerskog društva ILIRIKA INVESTMENTS a.d. Beograd, jednog od najaktivnijih učesnika na srpskom tržištu kapitala.

Krajem 2007. godine, ILIRIKA postaje još prepoznatljiviji brend domaćoj investicionoj javnosti, otvaranjem Društva za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU a.d. Beograd i među prvima pokreće razvoj investicionih fondova u Srbiji organizovanjem otvorenog investicionog fonda ILIRIKA Jugoistočna Evropa (JIE).


Partneri dru tva
PARTNERI DRUŠTVA

 • Banke, brokersko-dilerska društva i druga pravna lica koja su među prvima prepoznale potencijal tržišta fondova u Srbiji i trenutno imaju vodeću ulogu u saradnji sa investicionim fondovima:


Ulaganje u investicione fondove
ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE

 • SIGURNOST - imovina Fonda je odvojena od imovine Društva i nalazi se na računu kod kastodi banke koja dodatno kontroliše da se sa imovinom raspolaže u skladu sa Zakonom;

 • PRINOS - viši prinosi u odnosu na ostale vidove ulaganja, kao što su depoziti, zapisi trezora, obveznice...;

 • LIKVIDNOST - sredstva uložena u investicione fondove su Vam uvek dostupna. U svakom trenutku možete dati nalog za otkup investicionih jedinica po vrednosti na dan davanja naloga. Društvo je, po Zakonu, dužno da u roku od 5 radnih dana isplati sredstva na račun člana Fonda;

 • DIVERSIFIKACIJA - ulaganjem u veći broj različitih kompanija, sektora i država obezbeđuje se smanjenje rizika, odnosno disperzija rizika;


Ulaganje u investicione fondove1
ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE

 • PROFESIONALNO UPRAVLJANJE IMOVINOM - investicionim fondovima upravljaju dokazani stručnjaci sa iskustvom na finansijskom tržištu: portfolio menadžeri, finansijski analitičari, investicioni savetnici...

 • NIŽI TROŠKOVI INVESTIRANJA - institucionalni investitori imaju povoljnije uslove ulaganja na finansijskom tržištu od individualnih investitora, u pogledu, brokerskih i bankarskih provizija;

 • JEDNOSTAVNOST ULAGANJA - uplaćivanje novčanih sredstava na račun Fonda u vreme kada Vama to odgovara i u iznosu koji Vi želite; za pristup Fondu potreban je samo lični dokument (lična karta ili pasoš) za fizička lica, a za pravna lica osnovna dokumentacija firme;

 • PRISTUP FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA - investicionim fondovima je omogućeno da plasiraju sredstva na svetskim finansijskim tržištima - članovi fondova su vlasnici udela u svetskim kompanijama!

 • NADZOR DRŽAVNIH INSTITUCIJA - poslovanje investicionih fondova regulisano je Zakonom o investicionim fondovima RS i podzakonskim aktima koje donosi Komisija za HOV RS; stroga kontrola Komisije za HOV RS, kontrola kastodi banke, kontrola Narodne banke Srbije, interni i eksterni revizor;

 • TRANSPARENTNOST – dnevni pregled kretanja vrednosti imovine (www.ilirika-dzu.rs, Privredni Pregled, www.moj-fond.rs, www.mojnovac.rs, www.investicioni-fondovi.com, www.b92.net....).Investiciona politika fonda
Investiciona politika Fonda

Investicioni cilj fonda Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE) je ostvarivanje visoke stope prinosa u dugom roku, odnosno rast vrednosti imovine Fonda putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda. Ilirika JIE kao fond rasta vrednosti imovine, ulaže najmanje 75% svoje imovine u akcije kompanija kojima se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.

Investiciona politika fonda Ilirika JIE je fokusirana na ulaganje prvenstveno u akcionarska društva na perspektivnim tržištima kapitala u regionu JIE.


Sektorska i geografska struktura fonda
Sektorska i geografska struktura Fonda

Izvor: Mesečni izveštaj Fonda na dan 31.5.2010.


Ilirika tednja plus
ILIRIKA Štednja Plus

 • Specijalni vid ulaganja u investicioni fond Ilirika JIE

 • Štedni plan predstavlja najsmisleniji oblik dugoročnog investiranja na finansijskom tržištu

 • Programirane uplate u fond

 • Investitor bira:

  • proizvoljni period štednje

  • proizvoljni iznos godišnjih uplata, ali najmanje 25 EUR mesečno, odnosno 75 EUR u tromesečnom periodu, 150 EUR na pola godine i 300 EUR godišnje,

  • proizvoljni period uplaćivanja (mesečno, tromesečno, na pola godine ili godišnje).


Kome je namenjena ilirika tednja plus
Kome je namenjena ILIRIKA Štednja Plus?

 • Ispunjenje određenih finansijskih (životnih) ciljeva: dodatna penzija, školovanje dece, stambeno pitanje, automobil...


Ilirika tednja plus prednosti
ILIRIKA Štednja Plus – PREDNOSTI:

 • Redovnim uplatama manjih sredstava (već od 25 EUR mesečno) na duži rok možete ostvariti Vaše ciljeve - umesto da odlaze u dnevnu potrošnju, ova sredstva vremenom postaju ozbiljan iznos;

 • Sami birate koliko i kada uplaćujete, prema Vašim potrebama i mogućnostima, a sve to uz niže troškove ulaganja na duži rok;

 • Jednostavnim otvaranjem trajnog naloga u banci, banka brine o Vašoj redovnosti uplate u fond. Trajni nalog kod banke možete promeniti u bilo kom trenutku;

 • Sredstva uplaćena u fond kroz Ilirika Štednja Plus možete u svakom trenutku podići u celosti ili delimično.


Da li se isplati upla ivati u fond 25 eur mese no
Da li se isplati uplaćivati u fond 25 EUR mesečno?

U narednoj tabeli dat je prikaz ukupno ušteđenih sredstava mesečnom uplatom u fond od 25 EUR, za različite periode ulaganja koje možete sami izabrati:

* Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u fond nisu osigurane kod Agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući. Prinos investitora od ulaganja u Fond zavisi od prinosa Fonda kao i od visine naknada koje naplaćuje Društvo za upravljanje.


Prednost dugoro nog investiranja
PREDNOST DUGOROČNOG INVESTIRANJA

Izvor: www.schwab.com

Strateški pristup investiranju u vreme krize, u smislu pravilne vremenske diversifikacije (postepeno ravnomerno periodično investiranje) i čuvanje investicionih jedinica u portfelju na duži rok, može ponuditi investitorima nadprosečne prinose. Što je duži vremenski period ulaganja to je mogućnost prosečnog godišnjeg dobitka veća u odnosu na mogućnost gubitka.Ilirika jugoisto na evropa jie1
ILIRIKA Jugoistočna Evropa (JIE)

OTVORENI INVESTICIONI FOND

ILIRIKA DZU a.d. Beograd,

Društvo za upravljanje investicionim fondovima

Knez Mihailova 11-15/V, Beograd

T: +381 11 330 10 79

F: +381 11 330 10 70

Besplatan info telefon: 0800 110 000

info-fond@ilirika.rs

www.ilirika-dzu.rs

Poverenje koje obogaćuje.