M kemmel yet l k
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

MÜKEMMELİYETÇİLİK. Mükemmeliyetçilik, değişik araştırmacılar tarafından farklı şekillerde açıklansa da basitçe “Hiç hata ve eksik yapmadan kusursuza ulaşma çabası” olarak tanımlanabilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalara göz atmak gerekirse;.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cain-allen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

M kemmel yet l k


M kemmel yet l k

 • Macmillan farklı şekillerde açıklansa da basitçe “Hiç hata ve eksik yapmadan kusursuza ulaşma çabası” olarak tanımlanabilir.,  “Mükemmeliyetçilik; mükemmelin olduğuna inanma, ona ulaşma çabası ve kişinin kendisi ve başkaları için yüksek standartlar belirleme eylemi olarak tanımlamıştır.

 • Adderholdt-Elliot, insanların mükemmellik için çabaladıklarını, çünkü başarı odaklı olduklarını belirtmiştir.


M kemmel yet l k

 • Hamachek farklı şekillerde açıklansa da basitçe “Hiç hata ve eksik yapmadan kusursuza ulaşma çabası” olarak tanımlanabilir., mükemmeliyetçiliğin, normal ve nevrotik mükemmeliyetçilik olmak üzere iki boyutundan söz etmiştir.

  Normal mükemmeliyetçiler, yüksek kişisel standartlara sahip, mevcut durumun gereklerine göre esnek tavır gösterebilenlerdir. Belirledikleri yüksek standartlara tam ulaşamasalar da  bundan doyum sağlayabilirler.

  Nevrotik mükemmeliyetçiler ise yüksek kaygı ve başarısızlık korkusuna sahiptirler. Onlar çabalarından zevk almazlar çünkü hiçbir şeyin yeterince iyi olmadığını düşünürler. Bu yaklaşıma göre başarı ve başarı motivasyonu mükemmeliyetçiliğin olumlu boyutuyla ilgilidir, demiştir.


M kemmel yet l k

 • Gordon H. Flett ve Paul L. Hewitt farklı şekillerde açıklansa da basitçe “Hiç hata ve eksik yapmadan kusursuza ulaşma çabası” olarak tanımlanabilir. (2002) patolojik bir durum olarak değerlendirmiş ve üç çeşit mükemmeliyetçilik tanımlamıştır:


M kemmel yet l k

1.Kendine yönelik farklı şekillerde açıklansa da basitçe “Hiç hata ve eksik yapmadan kusursuza ulaşma çabası” olarak tanımlanabilir.: Ulaşılması olanaksız ve gerçek dışı standartlar belirleme eğilimi. Kişi kendisine son derece yüksek beklentiler dayatır, hata kabul etmez ve sürekli olarak kendisini eleştirir.


M kemmel yet l k

2.Başkasına yönelik farklı şekillerde açıklansa da basitçe “Hiç hata ve eksik yapmadan kusursuza ulaşma çabası” olarak tanımlanabilir.: Belirlenen gerçek dışı ve yüksek standartlara başkalarının uymasını bekleme eğilimi. Bu kişiler başkalarına iş veremezler, yaptıklarını beğenmez, sürekli hata bulurlar. Genellikle öfke ve doyumlu ilişki kuramama sorunları vardır.


M kemmel yet l k

3.Sosyal beklentiler farklı şekillerde açıklansa da basitçe “Hiç hata ve eksik yapmadan kusursuza ulaşma çabası” olarak tanımlanabilir.: Başkalarının kendilerinden ulaşılması olanaksız beklentileri olduğu inancı. Bu kişiler çevrelerinden onay ve takdir görmek için çok yüksek standartlara ulaşmaları gerektiğine inanırlar. Genellikle öfke, standartlara ulaşamadıklarında depresyon ve başkaları tarafından yargılanma korkusu duyduklarında da sosyal kaygı sorunları vardır.


M kemmel yet l k

 • Slaney ve Ashby  farklı şekillerde açıklansa da basitçe “Hiç hata ve eksik yapmadan kusursuza ulaşma çabası” olarak tanımlanabilir. (1999); Mükemmeliyetçiliğin birçok kişilik bozukluğu ile ilişkili olduğunu vurgulamışlardır.

 • Silverman, “İnsan yaşamını belirleyen şey, yüksek seviyedeki beklentileridir  ve mükemmeliyetçilik sadece yüksek başarı potansiyeli olan kişilerde görülmektedir” demiştir.

 • Missildine (1963), doyumsuzluk ve düşük benlik algısını mükemmeliyetçiliği oluşturan temel öğeler olarak görmektedir


Nedenleri
Nedenleri: farklı şekillerde açıklansa da basitçe “Hiç hata ve eksik yapmadan kusursuza ulaşma çabası” olarak tanımlanabilir.

1.Sosyal beklenti: Küçüklükte başkaları tarafından sevilme/takdir görme/onaylanma ve kabul edilme gereksinimlerinin başarı karşılığında doyum görür. Böylece çocuk kendi kendisine başkalarının kendisine verdiği değer kadar değer vermeyi öğrenir ve özgüveni dış etmenlere bağlı olarak biçimlenir. Kendisini eleştirilerden korumak için de, tek silahının “mükemmel olmak” olduğuna karar verir. Bu kimseler başkalarının düşüncelerine ve eleştirilerine karşı duyarlı ve kırılgan birer yetişkine dönüşürler.


M kemmel yet l k

2. Sosyal öğrenme:  farklı şekillerde açıklansa da basitçe “Hiç hata ve eksik yapmadan kusursuza ulaşma çabası” olarak tanımlanabilir.Anne-babaları mükemmeliyetçi olan çocuklar onları taklit etme eğilimine girerler. Çocuklar mükemmel görünen anne-babalarını yüceltir ve onlar gibi olmak ister.


M kemmel yet l k

3. Sosyal tepki:  farklı şekillerde açıklansa da basitçe “Hiç hata ve eksik yapmadan kusursuza ulaşma çabası” olarak tanımlanabilir.Karmaşa içindeki (örneğin, sürekli kavga eden ana-baba, belirsiz ya da tutarsız kuralların olduğu bir ev ortamı) bir ortamda büyümüş ve çeşitli tacizlere (örneğin, fiziksel şiddet görmek, utanca boğulmak) uğramış çocuklar kendi denetleyemedikleri ve öngöremedikleri şeylerin olduğu bir ortamda denetim duygusu geliştirebilmek amacıyla savunma mekanizması olarak mükemmeliyetçilik geliştirebilirler.


Antony ve swinson 2000 m kemmeliyet ilerin zelliklerini u ekilde belirtmi lerdir
Antony ve Swinson (2000), mükemmeliyetçilerin özelliklerini şu şekilde belirtmişlerdir.

1.  Ya hep ya hiç düşüncesi: Mükemmeliyetçiler olayların karmaşık olabileceğini ve doğru ile yanlış arasında pek çok derece olabileceğini düşünmeden, olayları sadece doğru veya yanlış görme eğilimindedir.

2.  Süzgeçten geçirme: Mükemmeliyetçiler, seçici bir şekilde davranarak olumsuz detayları abartma eğilimindedir. Bu olumlu bilgilerin gözden kaçmasına neden olmaktadır.

3.  Zihin Okuma: Mükemmeliyetçiler, insanların zihinlerini okuduklarını düşünürler ve genellikle insanların kendisi hakkında olumsuz düşündüklerini sanmaktadırlar.

4.  Tünel bakışı: Mükemmeliyetçiler, detaylara fazlaca dikkat ederler ve bu yüzden genel durumu görememektedirler.


M kemmel yet l k

5.  özelliklerini şu şekilde belirtmişlerdir.  Kişisel hassasiyet:

Mükemmeliyetçiler, genellikle başkalarının fikirlerine aşırı önem verirler, beğenilmek isterler.

6.   Felaket olacağını düşünme:

Mükemmeliyetçiler, olumsuz olayları baş edemeyecekleri felaketler olarak nitelendirerek, kaçma davranışında bulunurlar.

7.   Aşırı katı standartlar ve esnek olamama:

  Mükemmeliyetçiler, daha azına razı olmayı yenilmek olarak değerlendirerek, beklentileri esnetme konusunda güçlük yaşarlar.

8.   Aşırı sorumlu hissetme ve kontrol ihtiyacı:

 Mükemmeliyetçiler, çevrelerinde olan insanların hata yapmalarından ve zarar görmelerinden kendini sorumlu görerek, onların davranış ve düşüncelerini kontrol etmenin gerekli olduğuna inanmaktadırlar.


M kemmel yet l k

9.  özelliklerini şu şekilde belirtmişlerdir. Zorunluluklar:

Mükemmeliyetçiler, işlerin nasıl olması gerektiği konusunda kurallar koyarlar, bu kuralları bozduklarında suçluluk ve yetersizlik hissederler.

10. Başkalarına güvenme güçlüğü:

 Mükemmeliyetçiler, bir işi yaparken başkalarına görev verme veya iş paylaşımı konusunda güçlük çekerler.

11. Uygunsuz sosyal karşılaştırma:

Mükemmeliyetçiler, kendilerini sürekli diğer insanlarla karşılaştırmakta ve bu karşılaştırmalar sonucu daha fazla olumsuz duygu hissetmektedirler.


M kemmel yet l k

 • Mükemmeliyetçilikte, aşırı derecede yüksek ve gerçekçi olmayan hedeflere yoğunlaşılan, kendini yenilgiye uğratıcı bir dizi düşünce ve davranışa yönelten bir yapı söz konusudur. Eleştirilmeye tahammülleri yoktur. Bu yüzden kusursuz davranma çabasına girerler. İşlerin yolunda gitmediği fark ettikleri anda da kaygı yaşamaya başlarlar. Genellikle kendilerine zarar verdiklerinin farkına varmazlar.


M kemmel yet l k

 • Mükemmeliyetçi kişiler mükemmel olma isteklerinin kendilerine başarı, takdir ve sevgi kazandıracağını düşünürler fakat, başarı gösterseler de kullandıkları yöntemler yüzünden takdir göremez, sevgi kazanamazlar.

 • Mükemmeliyetçi insanların işleri yarıda kalır. Çünkü sonu gelmeyen ve idealize edilmiş hedefleri vardır. Bu hedefler hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmez ve gerçekleşme olanağı yoktur. Bunun yanı sıra işleri erteleme ve yeterince üretken olamama gibi sorunları vardır.


M kemmel yet l k

 • Mükemmeliyetçilerin, mükemmeliyetçi olmayan kişilerden daha başarılı olduklarına ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Tam tersine, mükemmele ulaşmak için çabalayanların, aynı yetenek, beceri ve zekâ düzeyine sahip, ancak mükemmeliyetçi olmayan kişilerden daha başarısız olduklarına ilişkin kanıtlar bulunmaktadır.


M kemmel yet l k

 • “Son ürün" üzerinde odaklaşmaları üretkenlik ve başarıya giden yolda onlar için önemli engeller oluşturur. Oysa ki bir şeyi elde etmeye çalışırken yaşananlardan zevk almak, o sürecin kendisinden doyum almak, süreç sonunda elde edileceklerden daha önemlidir. Yolun sonundaki amaç için verdikleri yoğun çaba mükemmeliyetçilerin en zayıf yönleridir. Kafalarına, yalnızca, sonuçtaki başarıyı ya da başarısızlık korkusunu taktıkları için, süreç içinde yaşadıkları yoğun kaygı, tüm çabalarını sabote eder. 


M kemmel yet l k

Gerçek başarı sahipleri, hataları, başarısızlıkları ve zayıflıkları, insan olmaktan kaynaklanan özellikler olarak değerlendirirler.


M kemmeliyet i insanlarda g r len yayg n psikolojik sorunlar

Depresyon ve zayıflıkları, insan olmaktan kaynaklanan özellikler olarak değerlendirirler.

Sosyal içe çekilme

Performans yitimi

Öfke kontrolünde güçlük

Sosyal fobi

Anksiyete

Eleştiricilik

Sınav kaygısı

İfade güçlüğü

Yeme sorunları

Dışlanmışlık

Yalnızlık duygusu

Mükemmeliyetçi insanlarda görülen yaygın psikolojik sorunlar:


M kemmeliyet ilik ve aile hayat
Mükemmeliyetçilik ve aile hayatı ve zayıflıkları, insan olmaktan kaynaklanan özellikler olarak değerlendirirler.

 • Beğenme sorunu nedeniyle geç evlenilir.

 • Evin düzeni ve görünümü birincil ihtiyaçların önüne geçer.

 • Eşler arasında tatminsizlik duygusu baş gösterir. Daha iyisini yapma düşüncesi ve çabası çatışmalara neden olur.


M kemmeliyet i anne babalar
Mükemmeliyetçi anne babalar: ve zayıflıkları, insan olmaktan kaynaklanan özellikler olarak değerlendirirler.

 • Çocukla ilgili her şey kontrol altında olmalıdır.

 • Aşırı müdahaleci ve koruyucudurlar.

 • Çocuklarının yaşamının her alanına dahil olmak isterler. Bu da çocukların bunalıma girmelerine neden olabilir.

 • Çocuk ebeveynin belirlediği yoldan gitmek zorundadır çünkü en kusursuzu budur.


M kemmel yet l k

 • Anne babaların hataya izin vermeyen tutumları çocukta kaygı yaratmaktadır.

 • Mükemmeliyetçi ebeveynlerin çocukları sürekli kendilerini ispat etme çabasına girmektedirler.

 • Çocuk anne babaya öfke geliştirebilmekte veya bu öfke kendine yönelebilmekte, dolayısı ile uyum sorunları yaşayabilmektedir.

 • Mükemmeliyetçi tutum ile büyüyen genç, bağımsız olma ve arkadaş edinmede zorlanır.


Anne babalara neriler
Anne babalara öneriler: kaygı yaratmaktadır.

 • Beceriler ancak hata yapılarak geliştirilebilir. Çocukları yapamadıkları şeylerden dolayı aşağılamayın, utandırmayın. Yapmak istediği şeyleri destekleyin.

 • Çocuğu başarılı olmaya yönlendirirken onu başkalarıyla değil, kendi içinde değerlendirin. Böylece yetersizlik hissi ve kaygı yaşamasına engel olun.

 • Çocuğunuzun başarılı olduğu yanları vurgulayın.

 • Sonuç başarısız olsa da çabasını ödüllendirin.


Hayat nda m kemmeliyet ilik
İş hayatında mükemmeliyetçilik kaygı yaratmaktadır.

 • Hata yapmamayı amaç edinen kişiler olarak tam bir görev adamıdırlar. Risk almayı sevmezler. Bu nedenle risk oluşturacak görevlerden kaçınırlar. Ancak bu kişiler hedeflerine ulaşamadıklarında büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar.  Özgüven duyguları başarıları ile paraleldir. Başarılı olduklarında kendilerini güvende hissederler. Başarısız olduklarında ise güven duygusu derinden sarsılır.


M kemmel yet l k

 • Bu kişiler iş yaşamında çok sorumluluk üstlendikleri ve aşırı çalıştıkları için ailelerine yeteri kadar zaman ayırmazlar ve problemler yaşarlar.

 • En küçük eleştiriye bile tahammülleri olmadığı için günlerce başka bir işe odaklanamayabilirler.

 • İşlerinin  nasıl olması gerektiği konusunda kurallar koyarlar, bu kuralları bozduklarında suçluluk ve yetersizlik hissederler.

 • Birlikte çalıştıkları kişileri sürekli kontrol etme  ihtiyacı hissederler.


M kemmel yet l k


Ne yap lmal d r
Ne yapılmalıdır? giyinme tutumları takıntılı davranışlara neden olabilmektedir.

 • Öncelikle mükemmeliyetçiliğin istenmeyen bir özellik olduğunun farkına varılmalıdır.

 • İstek ve gereksinimlere uyan gerçekçi hedefler belirlenmelidir. Böylece bireyin kendine duyduğu güven artacaktır.

 • Art arda birbirini takip eden hedefler konulmalıdır.

 • Bir işten yüzde yüz başarı sağlamadığınız durumlarla yüzleşilmeli ve bu durumun getirileri veya kaybettirdikleri değerlendirilmelidir..


M kemmel yet l k

 • Sonuca değil, sürece konsantre olunmalı,yapılan işten zevk alma öğrenilmelidir.

 • Mükemmeliyetçiliğin arkasındaki korkularla yüzleşilmelidir. (neden korkuyorum?)

 • Hatalardan neler öğrenilebileceği değerlendirilmelidir.

 • İşler önem sırasına göre planlanmalıdır.

 • Dış çevrenin değerlendirmelerine karşı aşırı hassas yaklaşım yerine kişinin kendi kapasitesi ölçüsünde performans hedefini belirlemesi de oldukça önemlidir.


M kemmel yet l k

 • Her insanın ilgi, yetenek ve gereksiniminin farklı olduğu kabul edilmelidir.

 • Hayatın “Hep ile Hiç” arasındaki bir anlayıştan ibaret olmadığını fark etmek gerekir.

 • Kaybetmeyi göze almak gerekir.

 • Katı zaman sınırlamaları konulmamalıdır.

 • Eleştirilerle nasıl başedileceği öğrenilmelidir.M kemmel yet l k

TEŞEKKÜRLER kabul edilmelidir.


ad