Download
toepassing n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Toepassing PowerPoint Presentation

Toepassing

215 Views Download Presentation
Download Presentation

Toepassing

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Toepassing • Gegevens:De onderneming FELICE is een kleinhandel in champagne. Ze voert haar boekhouding aan de hand van de centralisatiemethode en gebruikt hiervoor 4 hulpdagboeken: • Het boek ‘Aankopen en creditnota’s’ • Het boek ‘Verkopen en creditnota’s’ • Het bankboek • Diversenboek De onderneming past een systeem van niet-permanente inventaris toe. Alle aan- en verkopen gebeuren op termijn tenzij anders vermeld. Het BTW-percentage bedraagt steeds 21% tenzij anders vermeld. De hulpdagboeken worden maandelijks gecentraliseerd. Er wordt gebruik gemaakt van kruispostrekeningen. Het centralisatiejournaal wordt enkel gebruikt bij het centraliseren van de verschillende hulpdagboeken. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

 2. Gevraagd:Boek alle verrichtingen van onderneming FELICE van de maand december 1999 via de centralisatiemethode. Boekingen gebeuren steeds in gehele getallen. (Er wordt verondersteld dat alle nodige documenten ter staving van de verrichtingen aanwezig zijn). • 01/12:De onderneming verkoopt 25 kisten champagne aan N.V. Van Rossum aan 8600 BEF/stuk.400 HD 260.150 @ 700 verkopen 215.000 499.1 verschuldigde BTW 45.150 (in hulpdagboek verkopen) • 07/12:Aangezien N.V. Van Rossum een erg goede klant is, verstuurt FELICE een creditnota waarbij een commerciële korting toegekend wordt van 5% met betrekking tot de factuur van 01/12.708 Toegek. Kort. 10.750499.4 Reg. Versch. BTW 2.258 @ 400 HD 13.008 (in hulpdagboek verkopen en creditnota’s)

 3. 12/12:Aankoop van 17 kisten champagne bij leverancier Laurence Perrier aan 3500 BEF/stuk. Er wordt een financiële korting gegeven van 2% wanneer betaald wordt binnen de 30 dagen. We betalen Laurence Perrier contant via de bank. Het vervoer wordt door de vervoersfirma N.V. Schoupe gedaan. Deze vervoersfactuur bedraagt 12.100 BEF incl. BTW (te betalen binnen de 30 dagen)604 Aankoop HG 59.500499.2 Terugv. BTW 12.245 @ 440 Lev. 71.745 (hulpdagboek aankopen en creditnota’s) 440 Leveranciers 71.745 @ 5500 KI R/C 70.555 759 Div. fin. opbr. 1.190 (hulpdagboek bankboek) 602 AK Diensten 10.000499.2 Terugv. BTW 2.100 @ 440 Lev. 12.100 (hulpdagboek diversenboek)

 4. 22/12:De onderneming verkoopt een bottelmachine voor 151.250 BEF (incl. BTW) aan N.V. Milsa (schuld te vereffenen binnen een termijn van 1 jaar). Deze machine werd aangekocht in 1993 en wordt lineair over 8 jaar afgeschreven. De (cumulatief) geboekte afschrijvingen bedragen 300.000 BEF. 416 Diverse vorderingen 151.25023.9 Geboekte afschr. 300.000 @ 23.0 Inst. Mach. 400.000 499.1 Versch. BTW 26.250 763 MW op real. VA 25.000 (hulpdagboek diversenboek) • 26/12:Bij ontvangst van de levering van de aankoop van 12/12 blijken er 5 kisten het verkeerde merk champagne te bevatten. We sturen ze terug naar N.V. Perrier.759 Div. fin. Opbr. 350440 Lev. 20.752 @ 604 AK HG 17.500 499.3 Reg. Terugv. BTW 3.602 (hulpdagboek aankopen en creditnota’s)

 5. 31/12:De onderneming koopt 40 kisten champagne aan bij N.V. Lançon voor een totaal bedrag van 150.000 (excl. BTW en kortingen). De goederen werden reeds ontvangen, maar de factuur nog niet. Het BTW percentage bedraagt uitzonderlijk 6%. Er wordt een commerciële korting toegekend van 10%. Bij betaling binnen de maand geniet men bovendien nog van een financiële korting van 5%.604 AK HG 150.000 @ 444 Te ontv. Fact. 135.000 608 Ontv. Kortingen 15.000 (hulpdagboek aankopen en creditnota’s)

 6. 31/12:Centraliseer al de geboekte verrichtingen vanuit de verschillende hulpdagboeken. • Centralisatie vanuit het hulpdagboek ‘Aankopen en CN’604 AK HG 192.000499.2 Terugv. BTW 12.245759 Div. fin. opbr. 350 @ 440 Lev. 50.993 499.3Reg. Terugv. BTW 3.602 608 Ontv. Kortingen 15.000 444 Te ontv. fact. 135.000 • Centralisatie vanuit het hulpdagboek ‘Verkopen en CN’400 HD 247.142708 Toeg. kort. 10.750499.4 Reg. Versch. BTW 2.258 @ 700 VK 215.000 499.1 Versch. BTW 45.150

 7. Centralisatie vanuit het bankboek440 Leveranciers 71.745 @ 5500 KI R/C 70.555 759 Div. fin. opbr. 1.190 • Centralisatie vanuit het diversenboek23.9 Geb. afschr. 300.000416 Diverse vord. 151.250602 AK diensten 10.000499.2 Terugv. BTW 2.100 @ 23.0 Inst., mach. en uitr. 400.000 440 Lev. 12.100 499.1 Versch. BTW 26.250 763 Meerw. op real. VA 25.000

 8. Boek ‘Aankopen en creditnota’s’ Mutatie: C 50.993 D 192.000

 9. Boek ‘Verkopen en creditnota’s’ Mutatie: D 247.142 C 215.000

 10. Bankboek

 11. Diversenboek