Pätevyysluotsi työpaikalla - PowerPoint PPT Presentation

p tevyysluotsi ty paikalla n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pätevyysluotsi työpaikalla PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pätevyysluotsi työpaikalla

play fullscreen
1 / 7
Pätevyysluotsi työpaikalla
100 Views
Download Presentation
caesar-browning
Download Presentation

Pätevyysluotsi työpaikalla

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pätevyysluotsi työpaikalla Työpaikalla tapahtuvan ohjauksen mahdollisuudet, edut, esteet ja haitat Kaijamaija Parviainen koulutussuunnittelija Noste-yhteyshenkilö Kunta-alan ammattiliitto KTV ry kaijamaija.parviainen@ktv.fi p. 010-7703 282 4.11.2004

  2. Pätevyysluotsit • SAK:lainen ay-liike kouluttaa Noste-ohjelman ”Osaava pärjää” hankkeessa 800 pätevyysluotsia työpaikoille • KTV on sitoutunut rekrytoimaan 200 pätevyysluotsia/ koulutettu 130 Kuka pätevyysluotsiksi • Koulutuksesta kiinnostunut • Omakohtaista kokemusta kouluttautumisesta • Omalla työpaikalla • Jossakin muualla • Luottamusmies • Opintotutor • Tutkintotoimikunnan jäsen 4.11.2004

  3. Pätevyysluotsin haastavat tehtävät • Etsii, hakee ja rekrytoi • Innostaa, kannustaaja motivoi • Kuuntelee, tukee ja on kanssakulkija opintojen edetessä • On yhteyshenkilö ja verkottaja • tavoitteena saada työnantaja, työntekijät, oppilaitos ja oppisopimustoimisto saumattomaan yhteistyöhön. • Tiedottaa ja myy Noste-ohjelman mahdollisuuksia • sekä työntekijöille että työnantajalle • Vaikuttaa työntekijöiden ja työnantajan asenteisiin • Pitää huolta omasta osaamisestaan • On esimerkkinä ja mallina omassa toiminnassaan ja kokemustensa avulla • Organisoi oman toimintansa, järjestelykyky on välttämätön! • On tavoitettavissa 4.11.2004

  4. SAK:n kysely pätevyysluotseille syksyllä 2004 • Kyselyyn vastasi 162 pätevyysluotsia Yhteys työnantajaan 69% - ei yhteyttä 24,7% → toimenpiteitä 43.7% → ei seurauksia 56,3% Yhteys oppilaitokseen 49.1% - ei yhteyttä 50.9% Oppilaitoksen edustaja työpaikalla 16.3% - ei 83.7% Käsitelty yhdistyksessä 86% - ei 14% Tiedottanut Nosteesta työpaikalla 92.4 % - ei 7.6% → Nostemateriaalin jakoa 93.2% → Henkilökohtaiset keskustelut 95.4% → Tiedotustilaisuus 27.4 % 4.11.2004

  5. SAK:n kysely pätevyysluotseille syksyllä 2004 • Olen saanut kiinnostumaan 53.8% - en 46.2% → tutkinto tai osa • Joku on lähtenyt koulutukseen 29.8 % - en tiedä 70.2% • TA:n suhtautuminen Nosteeseen → ei tiedä 2.7% → ei kiinnosta 12.2% → pitää työntekijöiden omana asiana 23.6% → on kiinnostunut Nosteesta 27 % → aikoo käyttää Nostetta 12.8% → ei osaa sanoa 21.6% Työntekijöiden suhteutuminen Nosteeseen → hyvin myönteinen 11.6% → jonkin verran myönteinen 50.7% → hieman kielteinen 14.4% → hyvin kieteinen 5.5% → ei osaa sanoa 17.8 % 4.11.2004

  6. Esittelytilaisuudet • kutsut muiden tilaisuuksiin • NOSTE-info 100 hengelle • mielenkiintoista viedä • tietoa työpaikoille! + – PÄTEVYYS- LUOTSIN merkittävimpiä kokemuksia • Työnantaja • tietämättömyys • NOSTE-ohjelmasta • mielenkiinto  • ei käytännön toimia • Onnistuminen motivoinnissa • oma yhdistys, tuttavat • työpaikka; 150, 23, 8, 18 • kutsu valmistujaisiin • koulutuksen käynnistys vireillä • TA: esimiehet + • oppilaitos - palaveri • Kohderyhmä • kiinnostus  • ”minä en rupee mihinkään” • ”kuin puhuisi seinille” • Oppilaitos • mies 51-v., liian vanha • halukas ryhmä, yo-tutkinto  • vaihtoehdot? • henkilö kohtaistaminen  • valmistavan koul. jäykkyys, • näyttöjen ajankohdat KTV:läiset pätevyys- luotsit eivät lannistu! • Oma kehittyminen • saanut uutta tietoa • kouluttautuminen • asenne muuttunut • jokainen voi oppia • Verkostoituminen • oppilaitoksiin • työpaikkoihin • ammattialoihin • Yhdistys • kiinnostus  • passiivisuus 4.11.2004

  7. >> Takaisin ohjelmaan >> 4.11.2004