belanjawan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BELANJAWAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
BELANJAWAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

BELANJAWAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 277 Views
 • Uploaded on

BELANJAWAN. Apa Itu Belanjawan ?. SATU PERNYATAAN HASIL DAN PERBELANJAAN BAGI MASA HADAPAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT PERANCANGAN DAN PENGURUSAN SUMBER-SUMBER EKONOMI NEGARA UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN RAKYAT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BELANJAWAN' - caelan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
apa itu belanjawan
ApaItuBelanjawan?

SATU PERNYATAAN HASIL DAN PERBELANJAAN BAGI MASA HADAPAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALATPERANCANGAN DAN PENGURUSAN SUMBER-SUMBER EKONOMI NEGARA UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN RAKYAT

slide3

SATU PERANCANGAN EKONOMI TAHUNAN YANG BERTUJUAN MELAKSANAKAN DASAR-DASAR SOSIO-EKONOMI NEGARA SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM RANCANGAN-RANCANGAN LIMA TAHUN MALAYSIA.

belanjawan kurangan
BelanjawanKurangan
 • Jumlahperbelanjaanmelebihijumlahhasilbagisatutahunfiskaltertentu
 • Berlakuapabilakerajaanmeningkatkanperbelanjaanataumengurangkancukai- cukaiataukedua- duanyasekali.
 • Pembiayaankurangandilakukanmelaluipinjaman.
belanjawan lebihan
BelanjawanLebihan
 • Jumlahhasilkerajaanmelebihijumlahperbelanjaanbagisatutahunfiskaltertentu
 • Berlakuapabilakerajaanmengurangkanperbelanjaan, menaikkancukaiataukedua-duanyasekali.
belanjawan seimbang
BelanjawanSeimbang
 • Keadaan yang unggul
 • Jumlah perbelanjaan sama dengan jumlah hasil satu tahun fiskal tertentu
 • Biasanya jarang berlaku.
dasar belanjawan
DasarBelanjawan
 • Pengurusan ekonomi yang cekap

- penting dalam menjamin kedudukan kewangan dan imbangan pembayaran yang kukuh.

- Cth: kemelesetan ekonomi tahun 1980-an

 • Pengawalan Perbelanjaan

- perbelanjaan mengurus dan pembangunan kian meningkat yang selalunya tidak dapat ditampung oleh hasil

slide8

Kestabilan harga dan kawalan inflasi

- keadaan ekonomi yang teguh mendorong permintaan dalam negeri terus meningkat akibat peningkatan pendapatan  tekanan harga tinggi  jangkaan inflasi.

- usaha membendung inflasi

peranan belanjawan
PERANAN BELANJAWAN

Sebagai Alat Pengurusan:

a) Alat Mengurus Sumber

Kewangan;

b) Dokumen Kawalan Perbelanjaan

Kewangan; dan

c) Alat Pengukuran

Prestasi.

 • Sebagai Alat Dasar Fiskal:
 • a) Fungsi Peruntukan;
 • b) Fungsi Agihan; dan
 • c) Fungsi Penstabilan.
perbelanjaan sektor awam
PerbelanjaanSektorAwam
 • Perbelanjaanolehkerajaanpersekutuan, kerajaannegeridan Perusahaan AwambukanKewangan (PABK)
 • Terbahagikepadadua: PerbelanjaanMengurusdanPerbelanjaan Pembangunan
 • Sebelum DEB (1965-70), meningkat 1.4 kali, (1970-75) – 2.5 kali, (1975-80)- 2.9 kali.
 • Akhirfasa DEB (1980-85)- 1.5 kali,(1985-90)-1.1 kali
 • Selepas DEB, naiksemula – 1.5 kali
perbelanjaan negara
PERBELANJAAN NEGARA
 • PERBELANJAAN MENGURUS

Perbelanjaan bagi aktiviti yang berulang dan berterusan

 • PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

Perbelanjaan Modal (capital outlay) dan perbelanjaan tidak berulang dan bukan perbelanjaan penggunaan

slide13

Perbelanjaan bagi menguruskan operasi/ aktiviti berulang dan berterusan/ perbelanjaan pengguna (Perkara 100 Perlembagaan/ Rang Undang-undang Perbekalan)

 • Dikelaskan mengikut objekdansektor
 • Objek (Tanggungan) – gaji, pencen dan ganjaran, khidmat bayaran hutang luar dan dalam negeri, pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri, subsidi, biasiswa.
 • Sektor (Bekalan)- sektor keselamatan, sosial, ekonomi
perbelanjaan mengurus
PERBELANJAAN MENGURUS
 • Perbelanjaan Bekalan – perbelanjaan untuk menguruskan operasi atau untuk menampung keperluan harian Kementerian/ Jabatan sama ada berterusan atau one-off
 • Perbelanjaan Tanggungan : perbelanjaan yang dipertanggungkan terus kepada Kumpulan Wang Disatukan (Perkara 98 Perlembagaan) atau perbelanjaan yang perlu dijelaskan
perbelanjaan tanggungan
PERBELANJAAN TANGGUNGAN
 • PERBELANJAAN YANG TELAH DISEBUT DALAM ARTIKEL 98 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN. DI ANTARANYA IALAH:
  • PERUNTUKAN DIRAJA
  • GAJI KETUA HAKIM NEGARA
  • HAKIM BESAR DAN HAKIM-HAKIM
  • KETUA AUDIT NEGARA
  • SURUHANJAYA-SURUHANJAYA
  • PENCEN
  • ELAUN BERSARA
  • GANJARAN
perbelanjaan perbekalan
PERBELANJAAN PERBEKALAN
 • SEMUA JENIS PERBELANJAAN KEGIATAN HARIAN KEMENTERIAN/JABATAN DALAM MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN UNTUK RAKYAT.
 • DILULUSKAN DI BAWAH AKTA BEKALAN ATAU ENAKMEN BEKALAN.
slide17

Meningkat dengan kadar purata 5.2% setahun (sblm DEB). Fasa awal DEB( 1970-80)- 52.6% setahun. Awal 1980-an , 7.0% setahun akibat kemelesatan ekonomi. Selepas DEB (1991-94), 4.6% setahun. Peningkatan yang sedikit setiap tahun

 • Purata keseluruhan pertambahan pesat dalam fasa awal DEB disebabkan oleh perkembangan pesat sektor awam.
slide18

Dekad 1980-an, pertambahan pada kadar yang rendah kerana langkah kerajaan

 • 1991-1994, kadar peningkatan masih lagi perlahan.
perbelanjaan tanggungan1
PERBELANJAAN TANGGUNGAN
 • Komponen utama adalah pembayaran gaji kepada kakitangan kerajaan termasuk mereka yang berkhidmat di badan berkanun (31%-35%)
 • Kedua terbesar- bayaran khidmat hutang , meningkat daripada 17.3% (1983) kepada 23.2%(1990).
perbelanjaan perbekalan1
PERBELANJAAN PERBEKALAN
 • Komponen utama- perkhidmatan sosial, meningkat daripada 25% (1990) kepada 29% (1994).
 • Perbelanjaan untuk perkhidmatan pendidikan, kesihatan dan perumahan.
 • Perbelanjaan keselamatan (13%), Pentadbiran Am dan Perkhidmatan Ekonomi (7.2%)
slide21

Merupakan bahagian yang besar daripada jumlah perbelanjaan kerajan (68%- 1965), (59%- 1985)

 • Meningkat semula pada tahun 1990 dan turun ke paras 55% pada tahun 2000.
 • Pengurangannya menyumbang ke arah penjimatan perbelanjaan kerajaan.
 • Peningkatan kerana kenaikan gaji tahunan,belanjawan mengurus yang tinggi.
perbelanjaan pembangunan
PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
 • Perbelanjaan modal yang mendatangkanpulangandalamjangkapanjangdantidakberulangsertabukanperbelanjaanpenggunaan.
 • Lebihrendahdaripadaperbelanjaanmengurus
 • PerludibentangkanuntukkelulusanDewan Rakyat sebagaisatuAktaPerbekalanbagisetiaptahunperbelanjaan
  • Fizikal – pembinaanbangunan, jalanrayadll.
  • BukanFizikal – penyertaandalamekuitisyarikat
ciri ciri perbelanjaan pembangunan
CIRI-CIRI PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
 • PERUNTUKAN YANG BESAR
 • ALIRAN WANG BERJANGKA PANJANG
 • DIBIAYAI DARI PINJAMAN YANG BERJUMLAH BESAR
 • PERLU KEPADA PENYELIAAN DAN PENYELENGGARAAN
 • IMPLIKASI ALIRAN FAEDAH DAN KOS KEPADA RAKYAT DAN NEGARA
perbelanjaan pembangunan1
PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
 • Komponen utama ialah untuk perkhidmatan ekonomi ( dr 47% hingga 63% daripada keseluruhan)
 • Sektor pengangkutan merupakan yang terbesar ( antara 17% hingga 26%)
 • 1997, 33% digunakan untuk projek infrastruktur
slide25

Kedua terbesar – pembangunan pertanian dan luar bandar (11% - 15%)

 • Menurun selaras dengan penurunan relatif sumbangan sektor ini kepada pembangunan negara.
 • Kemudahan awam dan perdagangan serta perindustrian (7%-8%).
slide26

Perkhidmatan sosial ( 24% hingga 27%)

 • Meliputi bidang pendidikan, kesihatan dan perumahan.
 • 2001, perbelanjaan meningkat sejajar dengan dasar fiskal mengembang.
 • Teras dasar perbelanjaan memberi tumpuan kepada pembangunan sumber manusia serta infrastruktur industri dan fizikal.
perbelanjaan pembangunan cont
Perbelanjaan Pembangunan (cont..)
 • Sentiasa lebih rendah kerana bersifat pelaburan jangka panjang
 • Antara 29% hingga 41% daripada peruntukan perbelanjaan kerajaan.
 • Fasa awal DEB (1970-1980) meningkat dgn besar, 90.2% setahun
 • Fasa akhir DEB (1981-1990) penurunan dengan kadar 0.4% setahun, tetapi meningkat semula pada kadar 16.5% setahun
perbelanjaan pembangunan cont1
Perbelanjaan Pembangunan (cont..)
 • Perbelanjaan pembangunan terus meningkat dengan pesat di akhir 1990-an.
 • Tahun 2001, peruntukan pembangunan terus memberi penekanan terhadap pembangunan perindustrian, infrastruktur, pertanian dan pembangunan luar bandar.
 • Juga peruntukan pembangunan untuk sektor sosial iaitu pendidikan dan latihan, perumahan, kesihatan dan perkhidmatan kebajikan.
arah aliran belanjawan
Arah Aliran Belanjawan
 • Secara keseluruhan, Malaysia mencatat belanjawan kurangan meliputi tahun 1965-1998.
 • Mengalami belanjawan lebihan hanya dalam tempoh 7 tahun daripada 34 tahun keseluruhan.
 • Sebelum DEB, kurangan sebanyak RM415 hingga RM572 juta
 • Fasa DEB (1971-1990), kurangan meningkat drpd RM1068 juta (1971) kepada RM1276 juta (1983).
 • Akhir fasa DEB, kurangan menurun daripada RM12525 juta ( 1986) kepada RM1595 juta (1989).
arah aliran belanjawan1
Arah Aliran Belanjawan
 • Belanjawan lebihan RM400 juta (1990) dan RM572 juta(1991) tetapi kurangan RM22 juta (1992).
 • Lebihan yang memberangsangkan , RM2588 (1995), RM9301(1996),RM5429 (1997).
 • Tahun 2000, belanjawan kurangan sebanyak RM4596 juta.
arah aliran belanjawan2
Arah Aliran Belanjawan
 • Pembangunan yang pesat terutama dalam fasa awal DEB (1970-1980) telah menyumbang kepada belanjawan kurangan.
 • 1990-an,peningkatan dalam jumlah hasil berbanding jumlah perbelanjaan disebabkan belanjawan berhemat dan pengukuhan fiskal yang menjadi teras pengurusan kewangan sektor awam.
slide35
Tahun 2000, ekonomi kembali kukuh selepas krisis kewangan, tetapi merosot semula sejak awal tahun 2001.
 • Kerajaan meningkatkan rangsangan fiskal bagi menggalakkan pertumbuhan.
 • Dasar Fiskal Mengembang : membolehkan kerajaan meneruskan belanjawan mengembang bagi 4 tahun berturut-turut tanpa menyebabkan tekanan ke atas harga serta tidak melemahkan potensi pertumbuhan dalam jangka masa sederhana dan jangka panjang.
slide36
Selain itu,kerajaan turut mengamalkan dasar fiskal berhemah dan berdisiplin dalam pengurusan kewangannya bagi menjamin kedudukan kewangan yang mapan.
 • Defisit keseluruhan belanjawan juga dikekalkan, di samping pembiayaian defisit melalui sumber-sumber dalam negeri yang tidak membawa kesan inflasi, hutang luar dan nisbah khidmat hutang Kerajaan Persekutuan kekal rendah.
slide37
Kedudukan kewangan sektor awam mencatatkan lebihan dalam akaun semasa.
 • Akaun semasa Kerajaan Persekutuan kekal mencatat lebihan berikutan prestasi hasil yang lebih baik walaupun perbelanjaan mengurus meningkat dengan besar.
 • Tetapi, keseluruhan,setelah mengambil kira perbelanjaan pembangunan, kewangan Kerajaan Persekutuan mencatat defisit.
hasil sektor awam hasil negara
HASIL SEKTOR AWAM(HASIL NEGARA)
 • Hasil Negara adalah meliputi semua jenispendapatanyang diterima oleh Kerajaandalam bentukcukai, yuran dan lesen.
 • a) Hasil Kerajaan Persekutuan
 • b) Hasil Kerajaan Negeri
 • c) Hasil Kerajaan Tempatan
hasil sektor awam hasil negara1
HASIL SEKTOR AWAM(HASIL NEGARA)
 • HASIL CUKAI
 • HASIL BUKAN CUKAI
 • TERIMAAN BUKAN HASIL
hasil cukai
HASIL CUKAI
 • Hasil yang dikutip berasaskan perundangan yang diluluskan oleh Parlimen.
 • Kategori Hasil Cukai
     • Cukai Langsung
     • Cukai Tidak Langsung
cukai langsung
CUKAI LANGSUNG
 • Cukai pendapatan individu
 • Cukai pendapatan petroleum
 • Cukai harta pusaka,
 • Cukai pendapatan syarikat
 • Cukai keuntungan lebihan
slide42

RM Juta199920002001

Cukai Pendapatan 25,159 (92.3%) 27,706 (92.9%) 31,596 (93.5%)

Syarikat 15,742 (57.8%) 14,767 (49.5%) 16,250 (48.1%)

Individu 6,419 (23.6%) 7,213 (24.2%) 7,620 (22.5%)

Petroleum 2,856 (10.5%) 5,575 (18.7%) 7,567 (22.4%)

Koperasi 142 ( 0.5%) 151 ( 0.5%) 159 ( 0.5%)

Lain-Lain 2,088( 7.7%) 2,102 ( 7.1%) 2,206 ( 6.5%)

Duti Setem 1,566 ( 5.7%) 1,678 ( 5.6%) 1,762 (5.2%)

Lain-Lain 522 ( 1.9%)424 ( 1.5%)444 ( 1.3%)

Jumlah Cukai 27,247 29,808 33,802

Langsung

cukai tidak langsung
CUKAI TIDAK LANGSUNG
 • Duti eksport
 • Duti import dan tokok
 • Cukai jualan
 • Cukai perkhidmatan
 • Cukai perjudian
slide44

RM Juta199920002001

Duti Eksport 670 ( 3.7%) 1,133 ( 6.1%) 1,203 (6.1%)

Duti Import 4,720 (26.1%) 3,919 (21.0%) 3,962 (19.9%)

Duti Eksais 4,723 (26.1%) 3,671 (19.6%) 3,947 (19.9%)

Cukai Jualan 4,488 (24.8%) 5,993 (32.0%) 6,471 (32.5%)

Cukai 1,459 ( 8.1%) 1,771 ( 9.5%) 2,042(10.3%)

Perkhidmatan

Lain-Lain 2,040 (11.3%) 2,215 (11.8%) 2,256(11.3%)

Jumlah 18,100 18,702 19,881

cukai
CUKAI
 • Hasil cukai merupakan hasil yang terbesar (72%- 87%)
 • Cukai tidak langsung adalah sumber utama hasil cukai (47%-59%)
 • 1960, duti eksport tinggi (24%) , tetapi merosot ( 2.5%) (1994) hingga 1.5% (1998)
 • Hasil yang banyak juga diperolehi daripada duti import (33%).
 • Cukai pendapatan syarikat menjadi sumber utama (60%-80%), selain cukai pendapatan perseorangan
cukai1
CUKAI
 • Peningkatan cukai tidak langsung kerana komponennya mencatatkan kenaikan yang agak tinggi.
 • Keanjalan semua jenis cukai menurun kepada kurang1.0%, dan kemerosotan berterusan
 • Tahun 2001, prestasi hasil paling tinggi semenjak krisis kewangan (11.6%).
 • Secara keseluruhan, cukai tidak langsung meningkat sedikit
hasil bukan cukai
HASIL BUKAN CUKAI
 • HASIL YANG DIKUTIP DARI PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH KERAJAAN:
 • LESEN, BAYARAN PENDAFTARAN dan PERMIT.
 • PEROLEHAN DARI JUALAN BARANG-BARANG
 • SEWAAN (sewa pelbagai tanah, bangunan dll.)
 • DENDA DAN HUKUMAN
terimaan bukan hasil
TERIMAAN BUKAN HASIL
 • TERIMAAN YANG BUKAN BERASASKAN AKTAATAU UNDANG-UNDANG :
 • PULANGAN BALIK PERBELANJAAN
 • TERIMAAN UNTUK PERKHIDMATAN
 • BAYARAN BALIK
 • JUALAN BARANG
slide49

199920002001

Lesen/Permit 4,612 (34.6%) 6,070 (40.5%) 6,765(42.5%)

Perkhidmatan/ 457 ( 3.4%) 487 ( 3.2%) 474 ( 3.0%)

Bayaran

Pendapatan 7,007 (52.6%) 7,104 (47.4%) 7,264 (45.6%)

Pelaburan

Lain-Lain 1,254 ( 9.4%) 1,329 ( 8.9%) 1,424 ( 8.9%)

Jumlah 13,330 14,990 15,927

hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil
HASIL BUKAN CUKAI dan TERIMAAN BUKAN HASIL
 • Menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi menurun daripada 13.9% (1971) kepada 8.2% (1980) dan meningkat semula pada tahun 1994.
 • Tahun 2001, hasil bukan cukai menyumbang satu perempat daripada jumlah keseluruhan hasil.
pembiayaan sektor awam
PEMBIAYAAN SEKTOR AWAM
 • Meliputi aspek bagaimana kerajaan membiayai defisit yang dialami negara.
 • HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN
  • Hutang Dalam Negeri
  • Hutang Luar Negeri
hutang dalam negeri
HUTANG DALAM NEGERI
 • Pinjaman jangka pendek dan sederhana
 • Tempoh pembayaran yang singkat
 • Diperoleh daripada orang ramai dan institusi kewangan dalam negeri.
 • Komponen-komponen :- bil perbendaharaan, surat jaminan kerajaan, etc..
hutang luar negeri
HUTANG LUAR NEGERI
 • Pinjaman jangka sederhana dan jangka panjang kerajaan daripada institusi kewangan luar negeri.
 • Komponen: pinjaman pasaran, projek, kredit pembekalan dan pembiayaan tabung kewangan (IMF)
 • Tempoh matang lebih setahun
arah aliran hutang
ARAH ALIRAN HUTANG
 • Akhir 1960-an hutang terkawal kerana ekonomi yang menggalakkan.
 • Kemelesetan ekonomi menggugat pendapatan eksport negara dan menyebabkan hutang meningkat.
 • Hutang dalam negeri adalah komponen terbesar (64%-85%)
 • Sebahagian besar hutang adalah untuk membiayai projek-projek kerajaan persekutuan yang meningkat.
 • Hutang luar negeri meningkat berikutan tiada bayaran balik dari sektor awam dan kekukuhan mata wang asing berbanding ringgit.
sumber pinjaman
SUMBER PINJAMAN
 • Berbeza mengikut jenis pinjaman dalam negeri dan luar negeri.
 • Sumber pinjaman dalam negeri diperoleh daripada :- surat jaminan kerajaan ( 86%-89%), bil perbendaharaan (2-3%) dan lain-lain(3-6%)
 • KWSP adalah penyumbang utama kira-kira 51%.
sumber pinjaman1
SUMBER PINJAMAN
 • Bil perbendaharaan – bank perdagangan adalah sumber terbesar
 • Surat jaminan kerajaan- KWSP pemegang sekuriti terbesar
 • 57-62% daripada hutang luar negeri adalah untuk kerajaan persekutuan
 • Sebahagian besarnya diperolehi daripada pasaran luar negeri (59-67%)
 • 17.8% (hutang projek) dan 68.6% (pinjaman pasaran).
 • Kemerosotan nilai ringgit terhadap dollar US
hutang negara
HUTANG NEGARA
 • Menggabungkan hutang luar negeri sektor awam dan sektor swasta.
 • Sebahagian besar adalah untuk pembiayaan sektor awam, meliputi kerajaan persekutuan dan PABK (73%-90%)
 • Hutang meningkat sebanyak 11% kerana pergantungan pembiayaan luar oleh PABK dan sektor swasta.
 • Pinjaman luar negeri oleh sektor swasta semakin meningkat.
nisbah khidmat hutang
NISBAH KHIDMAT HUTANG
 • Jumlah bayaran pokok dan faedah pinjaman luar negeri dengan pendapatan eksport barang- barang dan perkhidmatan.
 • Aliran nisbah khidmat hutang yang meningkat dalam tempoh 1981-1986.
 • Nisbah menurun dalam tempoh 1987-1990
 • Selaras dengan khidmat hutang yang rendah dan eksport barangan yang kukuh, nisbah khidmat hutang berkurangan pada tahun 1993.
 • 2000, meningkat melebihi paras tahun-tahun selepasnya.