Download
de loopbaancoach van 2020 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De loopbaancoach van 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
De loopbaancoach van 2020

De loopbaancoach van 2020

126 Views Download Presentation
Download Presentation

De loopbaancoach van 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. De loopbaancoach van 2020 Welke oplossing voor welk probleem? Jaap Jongejan www.sbi.nl

  2. Trends? • 2020 is maar 8 jaar verder, 8 jaar in de toekomst is als 3 keer 8 jaar in het verleden • Wat zorgt voor de snelheid, waar heb je grip op? wereldeconomie, flexibiliteit, productiviteit • scenario’s definiëren Jaap Jongejan www.sbi.nl

  3. Werkelijkheid? • Andere verhouding kapitaal versus arbeid? Meer gelijkwaardig, minder afhankelijkheid werkenden (werkgever wordt werknemer, werknemer wordt werkgever) • Collectieve keuze via werkgever (O&O, pensioen, ziektekostenverzekeringen, intermediairs) Jaap Jongejan www.sbi.nl

  4. Nieuwe werkelijkheid? • Werkende beheert eigen budget op gebied van loopbaan • Werkende maakt zelf keuze in intermediair(nu via werkgever) Jaap Jongejan www.sbi.nl

  5. Werknemer of werkende • Uitzendkracht wordt sterker (flexibiliteit) • ZZP er organiseert zich • Werkende heeft diverse contracten (echte onbepaalde tijd) met meer werkgevers (en is daarnaast ZZP er) • Werknemer in de kern wordt outsider Jaap Jongejan www.sbi.nl

  6. Werkend leren en lerend werken • Nieuwe zekerheid is ‘vaste contract’ opleidingsinstituut • Leren is aan het werk blijven • Alleen werken is werkloos worden Jaap Jongejan www.sbi.nl

  7. Werkend leven of leven en werken • Werk meenemen naar privé leven is het nieuwe werken • Privé leven meenemen naar het werk is het nieuwe leven • 2020 is nieuwe leven en nieuwe werken Jaap Jongejan www.sbi.nl

  8. Wonen waar je werkt of werken waar je woont • Niet wonen waar het werk is, maar werken waar het goed wonen is • Effect op randstad en provincie Wonen en werken onder één dak Jaap Jongejan www.sbi.nl

  9. Dus mensen investeren in • Gezondheid • Veilig werken • Duurzaam (samen) leven Jaap Jongejan www.sbi.nl

  10. Loopbaancoach 2020 Nieuwe werken, nieuwe wonen, nieuwe leven samen levert nieuwe basis en is dus het terrein van de nieuwe basiscoach Jaap Jongejan www.sbi.nl