kar t rma ve kar mlama makinalar n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Karıştırma ve Karışımlama Makinaları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

Karıştırma ve Karışımlama Makinaları - PowerPoint PPT Presentation


 • 475 Views
 • Uploaded on

Karıştırma ve Karışımlama Makinaları. Karıştırma ve karışımlama işlemleri birbirinden farklı işlemlerdir. Karıştırma (agitating), kap içindeki bir fazın içerden ya da dışardan bir etki ile dairesel hareketi şeklinde tanımlanabilir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Karıştırma ve Karışımlama Makinaları' - cade-mcfadden


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kar t rma ve kar mlama makinalar
Karıştırma ve Karışımlama Makinaları
 • Karıştırma ve karışımlama işlemleri birbirinden farklı işlemlerdir.
 • Karıştırma (agitating), kap içindeki bir fazın içerden ya da dışardan bir etki ile dairesel hareketi şeklinde tanımlanabilir.
 • Tereyağı üretiminde kullanılan döner tip yayıkların sütü çalkalaması, silo tanklarda duran süt, şeker şurubu ve yemeklik yağ gibi ürünlerin homojenliğinin bozulmaması için sürekli karıştırılması gibi.
kar mlama
Karışımlama
 • Karışımlama (mixing veya bleding) ise, çoğu kez karıştırma birim işleminden hemen sonra yapılan, iki ya da daha çok fazın içerden bir etki ile hareket ettirilerek birbirleri içinde dağılması, bir başka deyişle heterojen yapının bozulması ve tekdüze bir karışım elde edilmesidir.
 • Eritme (krem) peyniri, dondurma, çukulata miksleri ve fırıncılık (ekmek, bisküvi, peksimet, kraker vb.) ürünleri ile ilgili hamurların hazırlanması gibi.
kar mlamada kullan lan terimler
Karışımlamada kullanılan terimler
 • Karışımlama işlemi için yabancı dillerde farklı terimler ile tanımlanmaktadır.
 • Örneğin, iki fazın boyutlarının küçültülerek karıştırılması (blending, kneading, milling),
 • ürünün dispers hale getirilmesi (dispersing) ve
 • çalkalama (shaking)
 • Şekerin çay içinde kaşıkla karıştırılarak (stirring) eritilmesi gibi
g da end strisinde r nlerin kar t r lmas ve kar mlanmas n n ama lar
Gıda endüstrisinde ürünlerin karıştırılması ve karışımlanmasının amaçları
 • Birbirine karışmayan iki sıvı ya da yarı-sıvı fazı birbiri içinde dağıtmak (sıvı-sıvı emülsiyonu ya da suspansiyonu),
 • Birbirine karışabilen sıvı ya da yarı-sıvı fazları karışımlamak,
 • Katı ya da yarı katı fazların sıvı ya da yarı-sıvı fazlar içinde düzenli dağılımını sağlamak (sıvı-katı süspansiyonu),
 • Sıvı faz içine gaz fazının dağılımını sağlamak,
 • Sıvı faz ile onu çevreleyen kabın çeperi arasında ısı aktarımı sağlamak (ısıl iletim, ısıl taşınım).
tanklar
Tanklar
 • Genelde tank veya tekne olarak tanımlanan ve karışımın ya da karışımlama işleminin içinde gerçekleştirildiği kaplar yerine göre işlem tankı, silo tank, mayalama teknesi, mikser kazanı gibi çeşitli adlar alırlar.
 • Yatay ya da düşey eksenli olabilen tanklar, 5 -100.000 litre hacminde sıvı ürün silo tanklarına kadar çeşitli büyüklükte yapılırlar.
 • Kap, sabit ya da hareketli, yatay ya da düşey eksenli, işlemin özelliğine göre tepesi atmosfere açık ya da kapalı, tek ya da çift ceketli yalıtımlı ya da yalıtımsız genellikle paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olabilir
tank aksesuarlar
Tank aksesuarları
 • Genellikle tepeden veya yandan giriş yapan ve bir elektrik motoru ile tahrik edilen şafta (mile) bağlı “karıştırıcı” (pervane, palet, turbin vs) ile ürünün hareketi sağlanır.
 • Tanka ayrıca, amaca göre sıcak su, buhar, soğuk su giriş ve çıkış boğazları, vanalar, sıcaklık ve vakum ölçerler ile gözetleme camı gibi elemanlar bağlanır.
slide8

Şekil 4.57 (a) Yalıtımlı ve paletli karıştırıcılı silo tank, (b) Çift cidarlı soğutmalı veya ısıtmalı tank (c) İçinde sıyırıcı tip karıştırıcılı buhar ceketli özel işlem tankı.

kar t r c lar
Karıştırıcılar
 • Karıştırıcılar sıvı üründe oluşturdukları akıma göre ikiye ayrılırlar. Karıştırıcı şaftına paralel akım oluşturanlara “üst akım karıştırıcılar”, karıştırıcı şaftına teğetsel ya da yarıçap yönünde sıvı akımı oluşturanlara ise “merkezkaç akım karıştırıcılar” denir.
 • Karıştırıcılar pervaneler, çarklar ve türbin karıştırıcılar olarak üçe ayrılır.
pervaneler
Pervaneler
 • Üst akım oluşturan ve düşük viskoziteli ürünler için kullanılan yüksek devirli karıştırıcılardır.
 • Dönen pervane sıvı içinde bir heliks oluşturur. Pervanenin bir tam devri sonunda, sıvı, pervane kanatlarının eğimine bağlı olarak uzunlamasına belirli bir uzaklığa iletilmektedir. Bu uzaklığın pervane çapına oranına “pervanenin atış uzaklığı” denir.
ekil 4 58 ekil 4 58 a kare at l standart kanatl b zel iki kanatl c zel kanatl kapal
Şekil 4.58. Şekil 4.58 (a) Kare atışlı standart üç kanatlı, (b) Özel iki kanatlı, (c) Özel üç kanatlı kapalı
arklar
Çarklar
 • Çarklar iki ya da çok bıçaklı (paletli), bağlı oldukları şafta dikey konumlandırılmış, orta viskoziteli sıvılar için kullanılan karıştırıcılardır.
 • Çift ceketli ısı aktarımlı işlem tanklarında, ısıya karşı hassas ürünlerin iç cidara yapışarak esmerleşmesini önlemek amacıyla sıyırmalı bıçaklı karıştırıcılar kullanılır.
ekil 4 59 arkl kar t r c lar a d z arkl b at l arkl c apal arkl
Şekil 4.59 Çarklı karıştırıcılar a) Düz çarklı, b) Atışlı çarklı, c) Çapalı çarklı
t rbinler
Türbinler
 • Tank eksenindeki bir şafta bağlı çok sayıda bıçak ya da kanatçıktan oluşan karıştırıcılardır.
 • Kanatçıklar düz, eğri, açık, yarı açık ya da örtülü olabilirler.
 • Güçlü akımlar oluşturan türbinler geniş bir viskozite alanı içinde etkilidirler (Şekil 4.60)
 • Türbinli karıştırıcıda, sıvının kanatçıkları çevrelediği bölgede yüksek kargaşalı ve sürtünmesi fazla olan hızlı bir akım oluşmaktadır. Asıl sıvı akımı yarıçap yönündedir.
slide15
Şekil 4.60 Türbinli karıştırıcılar (a) Açık düzgün bıçaklı, (b) Kanatlı diskli, (c) Kıvrık bıçaklı, (d) Kıvrık bıçaklı difüzörlü
kar t r c l tanklarda ak m tipleri
Karıştırıcılı Tanklarda Akım Tipleri
 • Karıştırıcılı bir tanktaki akım tipi, karıştırıcının tipine, sıvı ürünün özelliklerine, tankın, karıştırıcının ve engellerin boyutlarına göre değişir.
 • Karıştırıcı şaft tank eksenine yerleştirilmiş ise sıvı yüzeyinde girdap oluşturur.
 • Girdap, bazı durumlarda istenmeyen bir olaydır. Örneğin çikolata ve dondurma miksinde fındık parçaları varsa, parçalar merkezkaç kuvveti ile dışa doğru atılır, oradan aşağı inerek tankın merkezinde toplanırlar.
girdap olay n nlemenin yollar
Girdap olayını önlemenin yolları
 • Küçük tanklarda karıştırıcı, tankın merkezi dışına yerleştirilebilir.
 • Büyük tanklarda karıştırıcı, tankın yan tarafından giriş yapar.
 • Dikey ve merkezi karıştırıcılı olan tankların çevresel iç yüzeyinde dikey engeller (dalgakıran) koyulabilir.
ekil 4 62 a aft merkez hatt d nda b yandan giri li aft c merkez aftl dalgak ranl tank
Şekil 4.62 (a) Şaft merkez hattı dışında, (b) Yandan girişli şaft, (c) Merkez şaftlı dalgakıranlı tank
ekme t pleri
Çekme Tüpleri
 • Karıştırıcılarda akım yönü ve hızının kontrolü istendiğinde çekme tüpleri kullanılır
 • Tüpler pervaneli karıştırıcılarda pervanenin etrafına, türbinli olanlarda karıştırıcının üzerine yerleştirilir.
 • Belli emülsiyonların hazırlanmasında kullanılır
dola m sirk lasyon h z
Dolaşım (sirkülasyon) Hızı
 • Karıştırıcı tarafından birim zamanda yeri değiştirilen sıvı hacmine karıştırıcının “karıştırma kapasitesi” ya da “dolaşım hızı” denir.
d ner kapl kar t r c lar
Döner Kaplı Karıştırıcılar
 • Bir elektrik motoru ile tahrik edilen karıştırıcı, kap merkezine yerleştirilmiş bir şaftın ucundaki çok sayıda bıçakçık veya parmakçıktan oluşmuştur.
 • Karıştırıcı çalışırken kap, karıştırıcının ters yönünde dönmektedir.
boyut k ltme makinalar
Boyut Küçültme Makinaları
 • “Küçültme” terimi katı, yarı katı, sıvı içinde yarı katı ve sıvı içinde sıvı bulunan ve karıştırılamayan parça ve parçaların daha küçük parça ve/veya parçacıklar haline dönüştürülmesi işlemlerini tanımlamakta kullanılır.
kat veya yar kat maddelerin boyutlar n n k lt lmesi amac yla uygulanan i lemler
Katı veya yarı katı maddelerin boyutlarının küçültülmesi amacıyla uygulanan işlemler
 • Sıkıştırma (ezme)
 • Vurma
 • Sürtme (ovalama)
 • Kesme
par alar n boyutlar n n k lt lmesi ile g da end strisine sa lad yararlar
Parçaların boyutlarının küçültülmesi ile gıda endüstrisine sağladığı yararlar
 • Maddenin kimyasal tepkime yeteneği artar.
 • Kurutma, ısıtma veya soğutma, ekstraksiyon hızları ve etkileri artar.
 • Herhangi bir ürün için önceden belirlenmiş parçacık boyutunun dağılımı sağlanır (baharatlar, mısır nişastası).
 • Benzer boyuttaki bir parçacık dağılımı ve bileşenlerin daha iyi karıştırılması sağlanır (kuru çorba, kek karışımları).
 • Emülsiyon süspansiyon stabilitesi sağlanır
boyut k ltme i lemi
Boyut küçültme işlemi
 • Katı parçaların boyutlarının küçültülmesi
 • Yarı katı parçaların boyutlarının küçültülmesi
 • Sıvı içindeki yarı katı, sıvı ve karıştırılamayan parçaların boyutlarının küçültülmesi

Şeklinde gerçekleştirilebilir.

boyut k ltme makinalar1
Boyut küçültme makinaları
 • kırıcılar,
 • öğütücüler,
 • ince öğütücüler ve
 • kesme makinaları

olmak üzere genelde dört ana grup altında toplanabilir

bilyal de irmenler ball mills
Bilyalı Değirmenler (Ball Mills)
 • Gıda endüstrisinin genellikle tahıllarla uğraşan işletmelerin konusunu oluşturan ince öğütücüler, ürünü toz haline getiren makina ve düzenlerdir.
 • Gıda boyaları gibi ince partiküllü ve toz halindeki ürünlerin üretiminde kullanılırlar.
eki li de irmenler hammer mills
Çekiçli Değirmenler (Hammer Mills)
 • Çekiçli değirmenler daha çok baharat ve şeker gibi kristal yapıdaki veya lifli gıdalarda yaygın olarak kullanılırlar.
valsli de irmenler disc mills
Valsli Değirmenler (Disc Mills)
 • Valsli değirmenler yaygın olarak buğday öğütmek için kullanılırlar.
 • İki ya da daha çok sayıda paslanmaz çelik valsbirbirine doğru döner ve gıda parçacıklarını valsler arasındaki boşluktan dışarı atar.
 • Burada kullanılan ana kuvvet valsler arasında bırakılan boşluğun yarattığı sıkıştırmadır ancak, eğer valsler değişik hızlarda dönerlerse, gıdaya ilave kesme kuvvetleri de etki eder.
 • Vals aralığı değiştirilerek işlenen gıdaya özgün özellik geliştirmek üzere istenen şekilde ayarlanabilir.
boyut k ltmede kullan lan valsler
Boyut küçültmede kullanılan valsler
 • Kırma valsleri
 • Öğütme valsleri

Kırma valsleri dişli, öğütme valsleri dişsiz, düz valslerdir.

slide33

1,4,6,8-elevatör

2-Tohum temzileme ve ön ayırma

3-Toz siklonu

5- Triyör

tme i lemi
Öğütme işlemi
 • Öğütme işlemi, un ya da irmik üretimi esas alınarak buğdayın, bir seri ve aralıkları giderek küçülen vals ve elek sistemlerinden geçirilmesi ile gerçekleşir.
 • Buğday ilk aşamalarda kırma valslerinden geçirilir. Önce danenin kabuk tabakası kırılır, protein ve nişastadan oluşan endosperm parçalanır ve embriyo ayrılır.
 • İkinci ve üçüncü kırımlarda endosperm parçaları küçülürken daha plastik bir yapıya sahip olan embriyo ezilir (yassılaşır) ve kepeği oluşturan kabuk parçacıkları (pulcuklar) giderek ufalanır.
yar kat g dalar n boyutlar n k ltmek i in
Yarı katı gıdaların boyutlarını küçültmek için
 • Yarı katı gıdaların (et, meyve,sebze) Sıkıştırma, kesme, parçalama ya da yırtma işlemlerinden birisi ile ufalayan makina veya ekipmanlara “Kesme Makinaları” denir.

Kesme makina ve ekipmanları dört gruba ayrılır.

 • pul (flake) haline getiren dilimleme makinaları
 • Küp yapanlar,
 • Şerit (shreding) yapanlar ve
 • Pulp yapan makinalar.
dilim ve pul haline getiren flaking makinalar
Dilim ve Pul Haline Getiren (Flaking) Makinalar
 • Elma gibi bazı sert meyveler için de değişik tipte kesiciler kullanılır.
 • Balık, fındık ve etlerin pul (flake) haline getirilmesinde kullanılan ekipmanlar
 • Peynir dilimleri, salam dilimleri yapanlar
k p yapan dicing makinalar
Küp Yapan (Dicing) Makinalar

Sebze, meyve ve etler, küp şekli verilmek üzere önce dilimlenirler, daha sonra da döner bıçaklar ile şerit haline getirilirler.

pulp yapan makinalar pulpers
Pulp Yapan Makinalar (Pulpers)
 • Meyve ve sebze suyu ekstraksiyonunda (sıkıp çıkarma), yemeklik yağ üretiminde, püre ve et imalatında ön işlemlerde kullanılırlar.
 • Silindirik yatay bir gövde içinde yine yatay konumlandırılmış yüksek devirle dönen bir şaftın üzerine, uçları sertleştirilmiş çelikten yapılmış bıçaklar yerleştirilmiştir.
 • Her bıçağın karşısında gövde üzerinde birer bıçak yastığı konulmuştur. Bıçak uçları ile bıçak yastıkları arasındaki boşluk, ürünün istenilen boyuta indirgenmesi amacı ile ayarlanabilir. Ürün, dönen bıçaklar tarafından yüzlerce kez kesilerek ufalanır ve silindirik elekten aşağıya geçer.
presler yap lar na ve al ma ilkelerine g re
Presler yapılarına ve çalışma ilkelerine göre
 • Kesikli çalışan presler
  • Dik sepetli presler
  • Yatık gövdeli presler
  • Paketli presler
 • 2. Sürekli çalışan presler
  • Vidalı presler
  • Bant presler
kesikli al an presler
Kesikli Çalışan Presler
 • Preslenecek hammadde partiler halinde beslenir. Preslemeden sonra kalan “posa” boşaltılır ve yerine yeni bir parti konur. Daha çok meyve suyu, zeytin yağı üretiminde kullanılan kesikli çalışan presler çok çeşitlidir.
 • Kesikli çalışan presler içinde en eski ve ilkel olanı dik sepetli prestir.
 • Yatık gövdeli preslerde pres gövdesi, delikli paslanmaz çelikten yapılmış ve yatay olarak konumlandırılmıştır (Şekil 4.70).
slide43

Şekil 4.70. Willmes ABC presinin şematik çalışma ilkesi 1) Pres tabanı, 2) Basınç tablası, 3) Pres gövdesi, 4) Süzme ve karıştırma sicimleri

slide44
Paketli presler her türlü meyvenin preslenmesine uygundur ve yaygın olarak kullanılır.
 • Mayşe (püre haline getirilmiş meyve),zeytinler vb sentetik malzemeden bezler içerisinde, bohçalar halinde ve her bohça arasına birer kafes konularak ve üst üste yerleştirilerek, bir paket halinde hidrolik yöntemle sıkıştırılır.
 • Pres bezleri su emmeyen sentetik malzemeden yapılır (koku ve tadı etkilemeyen malzemeler tercih edilir)
 • Basınç kademeli olarak artırılır 25 dak. Da presleme tamamlanır
s rekli al an presler
Sürekli Çalışan Presler
 • Sürekli çalışan presler vidalı ve bantlı preslerdir.
 • Vidalı presler genelde yatık delikli bir silindir ile gövde içinde döner hareketli sonsuz bir vidadan oluşur.
 • Hammadde delikli gövde ile bu vida arasında sıkışarak preslenir.
 • Ayçiçeği, pamuk gibi yağlı tohumların ön preslemesi vidalı presle, ikinci presleme ise bir filtre pres ile yapılır (Şekil 4.72).
slide46

Şekil 4.72. Vidalı presin kesit görünümü 1) Pres gövdesi 2) Posa çıkış boğazıhidrolik kapağı, 3) Ham ürün girişi, 10) Su-ham yağ ön çıkışı, 11) Su-ham yağ çıkış boğazı

vidal presler
Vidalı presler
 • Vidalı preslerde vida adımı giderek daraldığından başlangıçtaki düşük basınç giderek yükselir.
 • Böylece pres basıncı presleme silindiri boyunca yükselir.
 • Preslenmiş olan posa ya da küspe, ayarlı basınç değerini aştığında, kapak açılır ve dışarı atılır
bant presler
Bant presler
 • Bant preslerde ilke, mayşenin iki bant arasına sıkıştırılmasıdır.
 • Şekil 3.26’da görüldüğü gibi iki bant arasındaki aralık mayşenin girişinden itibaren azalmakta ve mayşe giderek artan bir basınçla karşı karşıya kalmaktadır.
preslemede i lemini etkileyen fakt rler
Preslemede işlemini etkileyen faktörler
 • Preslenen maddenin yapısı
 • pres basıncı
 • alınan suyun ya da ham yağın viskozitesi
 • pres kekinin kalınlığı
 • Presleme sıcaklığı
s v g dalarda boyut k ltme em lsifikasyon ve homojenizasyon
Sıvı Gıdalarda Boyut Küçültme (Emülsifikasyon ve Homojenizasyon)
 • Emülsifikasyon, dispers fazı sürekli faz içinde çok küçük damlacıklar halinde bulunacak şekilde birbiri ile karıştırılamayan iki veya daha fazla fazın stabil (kararlı) bir emülsiyon oluşturmasıdır.
homojenizasyon ve homojenizat rler
Homojenizasyon ve homojenizatörler
 • Sıvı faz içinde emülsiyon fazında dağılmış bulunan parçacıkların çaplarını küçülterek ortamın emülsiyonunu stabil hale getirmek, bir başka deyişle emülsiyon fazındaki parçacıkların sıvı faz içindeki doğal sedimentasyonunudurdurmak veya yavaşlatmak amacıyla yapılan mekanik işleme homojenizasyon denir (0.5-30 µm).
 • Meyve suyu ve süt end. sıklıkla kullanılır.
homojenizasyon
Homojenizasyon
 • Sütü doğal olarak kendi haline bıraktığımızda ise yapısındaki süt yağı globülleri, negatif sedimentasyon etkisi ile bir krema tabakası oluşturacak şekilde yüzeyde birikirler.
 • Pastörize içme sütlerinde şişenin boğazında toplanan kaymak, halk arasında sütün yağlı olduğu kanısını uyandırırsa da bu nitelik, gerçekte pastörize içme sütlerinde istenmeyen bir görüntüdür.
 • İyi homojenize edilmemiş sterilize sütlerde krema, kutu köşelerinde kümeleşir. Süt yağının, sıvı faz içersinde belli oranda bulunması ve homojen olarak yapıya dağılmış olması istenir.
homojenizasyonun ama lar
Homojenizasyonun amaçları
 • Sütün homojenize edilmesinde ana amaç, yoğunluğu akışkan fazdan daha az olan ve doğal olarak yüzeyde toplanma eğiliminde bulunan yağ taneciklerinin çaplarını küçülterek hareketlerini durdurmak veya çok yavaşlatmaktır.
 • Süt ürünlerinin cinslerine göre rengin beyazlaştırılması, viskozitenin arttırılması yani kıvam veya koyuluğun sağlanması, tadın iyileştirilmesi gibi genellikle süt yağının homojenize edilmesi sonucunda ulaşılan diğer amaçları da vardır.
tam ve k smi homojenizasyon
Tam ve kısmi homojenizasyon
 • Homojenizasyon, tam veya kısmi homojenizasyon olarak ikiye ayrılır. Tam homojenizasyonda sütün tamamı homojenizatörden geçirilir.
 • Sütün yağ oranı düşükse yağ taneciklerinde birleşme olmaz. Bu süte “mikronize” süt denir.
 • Kısmi homojenizasyonda daha önce tamamı sütten ayrılmış olan krema homojenize edilir.
 • Kremada yağ oranı %12’yigeçmemelidir. Aksi halde yağ taneciklerinde birleşme hemen başlar.
ekil 4 73 homojenizasyonun ya glob lleri zerindeki etkileri
Şekil 4.73. Homojenizasyonun yağ globülleri üzerindeki etkileri

Homojenize edilmiş (viskolize ve mikronize yağ globülleri)

Homojenize edilmemiş ve edilmiş yağ globülleri

homojenizasyonu etkileyen fakt rler
Homojenizasyonu Etkileyen Faktörler
 • Sıcaklık

50-60 derece ve üzeri ?

 • Basınç (pastörize sterilize sütler ?)

∆t=P*100/ρ*c

 • Meme Yapısı

Düşük basınçta yüksek kavitasyon yaratmalı

homojenizasyon1
Homojenizasyon
 • Homojenizasyonu gerçekleştiren yüksek basıncı sağlayan pompa, güçlü bir elektrik motoru ile tahrik edilmektedir.
 • Elektrik motorunun dönüş hareketi, bir krank mili yardımıyla pompanın piston kollarına iletilerek gidip-gelme hareketine dönüştürülür.
homojenizasyon2
Homojenizasyon

Homojenizasyon olayı üç faktöre bağlı olarak oluşmaktadır.

 • 1. Yağ globülleri, homojenizasyon kafasındaki çok dar aralıktan yüksek hızla geçerken çok güçlü bir bölünme kuvvetinin etkisinde kalarak önce uzar sonra bölünür, daha sonra da küresel tanecikler oluştururlar.
 • 2. Akışkanın bu dar aralıkta hızlanışı, yağın buharlaşma basıncı değerinin de altındaki değerde bir basınç kaybı ile birleşir. Bu birleşme, yağ taneciklerinin çok güçlü çökme kuvveti ile karşı karşıya kalmaları anlamında olan kavitasyonu yaratmaktadır.
 • 3. Sonunda yağ tanecikleri, dar aralık içersinde çok yüksek hıza ulaştığında bölünme olayı gerçekleşmektedir.
ekil 4 75 homojenizat r n kesit g r n m
Şekil 4.75. Homojenizatörün kesit görünümü
 • 1. Sistem motoru, 9. homojenizatör kafası
homojenizasyon i leminde kullan lan ekipmanlar
Homojenizasyon işleminde kullanılan ekipmanlar
 • 1. Yüksek hız karıştırıcıları
 • 2. Basınçlı homojenizatörler
 • 3. Kolloid öğütücüler
 • 4. Ultrasonik homojenizatörler
 • 5. Hidrolik kesme ve mikro akışkan yatak homojenizatörler
gelecek derste
Gelecek derste,
 • Sürekli ısı aktarım düzenleri
 • Borulu ve plakalı ısı değiştiriciler
 • Evaporatörler
 • Deaeratörler
 • Deodorizatörler
 • Yoğuşturucular

anlatılacaktır