t lesa v elektrick m poli n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tělesa v elektrickém poli PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tělesa v elektrickém poli

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Tělesa v elektrickém poli - PowerPoint PPT Presentation

cachet
213 Views
Download Presentation

Tělesa v elektrickém poli

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tělesa v elektrickém poli

  2. V elektrickém poli se posouvají VOLNÉ ELEKTRONY přes celé těleso • Jeden konec tělesa je nabitý KLADNĚ • Druhý konec ZÁPORNĚ

  3. U nevodičů se posouvají ELEKTRONY POUZE V ATOMECH

  4. Jestliže přiblížíme nabitou tyč k nenabitému elektroskopu, objeví se na elektroskopu výchylka

  5. Jestliže nabitou tyč oddálíme, výchylka zmizí

  6. Jestliže přiblížíme nabitou tyč k elektroskopům spojeným vodičem, objeví se na obou elektroskopech VÝCHYLKY

  7. Jestliže oddálíme nabitou tyč i vodič, výchylka na obou elektroskopech ZŮSTANE

  8. Tento jev se nazývá ELEKTROSTATICKÁ INDUKCE