Agressie tegen hulpverleners Wat bezielt Nederland? - PowerPoint PPT Presentation

byron-stewart
agressie tegen hulpverleners wat bezielt nederland n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agressie tegen hulpverleners Wat bezielt Nederland? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Agressie tegen hulpverleners Wat bezielt Nederland?

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Agressie tegen hulpverleners Wat bezielt Nederland?
139 Views
Download Presentation

Agressie tegen hulpverleners Wat bezielt Nederland?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Agressie tegen hulpverlenersWat bezielt Nederland? Wim van Amerongen Plv. korpschef Politie Gelderland-Zuid

 2. Wat bezielt Nederland • Uit onderzoek van eind 2005 blijkt dat in een jaar tijd achttien procent van de brandweermensen te maken kreeg met fysiek geweld. Tien procent werd serieus bedreigd en 48 procent werd uitgescholden. • Bij een steekproef in Amsterdam bleek een jaar eerder dat ambulancepersoneel daar in drie maanden tijd vijftien keer het slachtoffer was van fysiek geweld: slaan, spuwen en schoppen

 3. Voorbeeld

 4. Persbericht 12-01-2007 • Hulpverleners en andere beroepsgroepen die vaak onder vuur liggen, kunnen zich voortaan verzekeren tegen de gevolgen van geweld. Er is een speciale 'agressiepolis' in het leven geroepen.

 5. Onderzoek “Hoezo rustig” • Geweld concentreert zich: • in oude volkswijken • hechte sociale gemeenschappen binnen de zogenaamde ‘bible belt’.

 6. Wat is de beste aanpak • Technische oplossingen • Multidisciplinaire voorbereiding • Gedragsverandering • Maatschappelijk debat

 7. Technische oplossingen

 8. Multidisciplenaire preparatie • Positief verschil 2007 en 2008 in de Bommelerwaard • Gezamenlijke preparatie van • Fysieke veiligheid • Sociale veiligheid (security <-> safety)

 9. Meervoudig kijken • Jan van Eyck, 'Portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw Giovanna Cenami', uit 1434 • Een portret van een heer en een dame met op de achtergrond een spiegel waarin de schilder zelf te zien is • Oftewel: de waarnemer is altijd een onderdeel van hetgeen hij waarneemt

 10. Gedragsverandering • Onderzoek “Hoezo rustig” • Otto Adang e.a. • Er is een doorgeslagen cultuur in veel plaatsen van ‘alles moet kunnen’, waarbij ook ouders het gedrag van hun kinderen goedkeuren of goedpraten.

 11. Veiligheidsutopie • I want it all • I want it now • Veiligheid en vitaliteit • Bungeejumper • Maximale veiligheid • Maximale bescherming door overheid

 12. Mensbeeld 2008 • Fundamentalistisch individualisme • Grenzen stellen aan anderen, • maar nooit aan onszelf

 13. Burgerschap verzilverd • Verslag ombudsman 2007 Burger is object en geen subject (98% heeft positieve houding t.o.v. overheid), • Maar vertrouwt de overheid de burger wel? • Kern verhouding overheid-burger • Het persoonlijke • Het behoorlijke • Participatie

 14. Transitie van denken • Besef over de grote invloed van de “code van de straat” • Respect dwing je af door het vermogen en de bereidheid om geweld te gebruiken • Gerichte vorming van democratisch burgerschap • Kleine contexten kleine waarheden maken

 15. Alleen spotjes helpen niet voor uw aandacht