research methodology n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ระเบียบวิธีวิจัย(Research Methodology) : PowerPoint Presentation
Download Presentation
ระเบียบวิธีวิจัย(Research Methodology) :

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

ระเบียบวิธีวิจัย(Research Methodology) : - PowerPoint PPT Presentation


 • 275 Views
 • Uploaded on

ชูศรี พิศลยบุตร ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน Mahidol University,Institutional Review Board .(MU IRB). ระเบียบวิธีวิจัย(Research Methodology) :. ขอบเขต : ปัญหาที่พบได้ในการreview. 1.Title 2. Rationale &Background 3.Objectives 4.Sample size calculation(อจุฬาลักษณ์)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ระเบียบวิธีวิจัย(Research Methodology) :


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
research methodology
ชูศรี พิศลยบุตร

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

Mahidol University,Institutional Review Board.(MU IRB)

ระเบียบวิธีวิจัย(Research Methodology):
slide2

ขอบเขต: ปัญหาที่พบได้ในการreview

 • 1.Title
 • 2. Rationale &Background
 • 3.Objectives
 • 4.Sample size calculation(อจุฬาลักษณ์)
 • 5 Recruitment process
 • 6.Subject Allocation
 • 7.Methods
 • 8.Scientific misconduct
 • 9.Ethical misconduct
 • 10.Research misconduct
slide3
ไทย-อังกฤษ ไม่ตรงกัน

- ควรตรงกัน word by word(เพื่อทราบว่าเป็นเรื่องเดียวกัน)

1.Title ชื่อเรื่อง:

slide4

2.Rationale & Background :

Rationale น้อยหากมีคนทำแล้ว แต่ยังไม่มีในคนไทย หรือยังมีคนทำน้อย

ควรตั้งคำถามวิจัยที่ยังไม่รู้คำตอบ นำไปใช้ประโยชน์ได้

การ review ที่ไม่ update ที่จริงอาจมีคำตอบอยู่แล้ว

ควร review updateที่สุด (ถ้ามีถึง 2012 ยิ่งดี)

slide5

3.Objective:วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์กว้าง ไม่เจาะจง เช่นเพื่อศึกษาการใช้เลเซอร์..(ทำให้นึกไม่ออกว่าจะทำอะไร)

ควรชัดเจน เช่นวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการศึกษาประสิทธิผลของการใช้เลเซอร์..ในผู้ป่วย..โดยเปรียบเทียบกับ...

ถ้าตั้งคำถามวิจัยได้ก็ยิ่งดี

เช่น การใช้เลเซอร์ร่วมกับโปรแกรมA จะได้ผลดีในการระงับปวดข้อศอกได้ดีกว่าการใช้โปรแกรมAอย่างเดียวหรือไม่

slide6

4.Sample size calculation :

ไม่คำนวน

ทำไมต้องคำนวน? อจุฬาลักษณ์

ถ้าขนาดตัวอย่างน้อยไป อาจสรุปผิด

- สรุปว่าต่างกัน ผิดได้ไม่เกิน 5/100 alpha error

- สรุปว่าไม่ต่างกัน ที่จริงต่าง ผิดได้ไม่เกิน20/100

(beta error, power ไม่พอ ขนาดตัวอย่างไม่พอที่จะเห็นว่ามันต่างกัน)

ถ้าขนาดตัวอย่างมากไป เสียเวลา เปลืองเงิน เปลืองตัวผู้เข้าร่วมวิจัย

slide7

Pitfalls in Research Methodology

ขนาดตัวอย่าง

- มากกว่า80% ใช้ สูตร หนึ่งในสี่สูตรนี้

n= N

(1+d2N)

1. กลุ่มเดียว

1.1 สำรวจ Yamane

1.2 อุบัติการ

2. สองกลุ่ม เปรียบเทียบ

2.1- เปรียบเทียบ primary outcome เป็น mean,SD

2.2เปรียบเทียบ primary outcome เป็น %, proportion

- ไม่จำเป็นต้องใช้สูตรก็ได้ โดย ใส่ชื่อprogram และparameters ที่ใช้ในprogram ให้ครบ

มีปัญหาต้องการปรึกษาทางสถิติ โทรมา. MU- Cerif

4

slide9

5.recruitment process

ไม่มีรายละเอียด

การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง. ทำที่ใด โดยใคร

 • รบกวนความเป็นส่วนตัว(privacy)?
 • รบกวนข้อมูลความลับ(confidentiality)?
 • ผู้ให้การรักษาเป็นผู้เชิญชวน(coercion, undue influence)
 • โทรศัพท์ไปเชิญชวน ติดตามผลการรักษาเพื่อการวิจัย. เหมาะสมหรือไม่
slide10

Pitfalls in Research Methodology

6. Subject allocation การจัดผู้ร่วมวิจัยเข้ากลุ่มไม่ชัดเจน เช่นการจับฉลาก ไม่ระบุ

การจัดผู้ร่วมเข้ากลุ่มสำคัญอย่างไร?

ถ้าผู้วิจัยทราบก่อนว่าผู้ป่วยคนถัดไปจะอยู่ในกลุ่มไหน ก็จะมีอคติในการเลีอกได้, เลือกคนดีๆเข้ากลุ่มศึกษา = selection bias

การป้องกันไม่ให้ทราบล่วงหน้าได้คือการนำเลขประจำ กลุ่มใส่ซองปิดผนึก แล้วเลือกผู้ป่วยก่อนเปิดซอง

การทำให้เดาไม่ได้ว่าคนต่อไปอยู่กลุ่มไหน โดยให้มีการกระจายใกล้ เคียงกันคือการใช้เลขสุ่มจากคอมพิวเตอร์

4

slide11

Pitfalls in Research Methodology

Subject allocation

 • จับฉลากไม่ดีอย่างไร?ถ้าใช้ฉลาก 2 ใบ, ลูกบอล 2 ลูก จะทำให้ทราบก่อนว่าคนที่จะเข้ามาใหม่จะอยู่ในกลุ่มไหนทำให้เกิดอคติในการเลือก(selection bias)
 • ทำฉลาก 20 ใบ โอกาสที่จะบังเอิญจับได้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากกว่า อีกกลุ่มหนึ่ง เช่น ทำไป 8 รายบังเอิญได้ กลุ่มควบคุม 6 ไปกลุ่มศึกษา 2 ราย ที่เหลือ อีก12 ใบ จะมีกลุ่มศึกษา8ราย กลุ่มควบคุมเพียง4ราย = imbalance probability allocation
 • โอกาสที่จะถูกเลือกเข้ากลุ่มควรจะใกล้เคียงกัน ทุกครั้ง

4

allocation concealment
Allocation concealmentการจัดเข้ากลุ่มอย่างปกปิด

Allocation concealment to prevent selection bias

ปกปิดในการเลือกเข้ากลุ่ม

Blindness to prevent measurement bias

ปกปิดในการวัด outcome

Block randomization to prevent inadequate probability

ทำให้โอกาสถูกเลือกเข้ากลุ่มใกล้เคียงกันตลอด

slide13

วิธีการ:ถ้าคำนวนได้20 คนต่อกลุ่ม,กลุ่มA กับกลุ่มB

1.ทำ Block of 4ก่อน

จะได้6block เสมอ

2.ใส่เลขประจำblock

ABAB

BABA

ABBA

BBAA

AABB

BAAB

3

6

1

2

5

4

slide14

3.จากนั้นเข้าprogram

random.org

ใช้เลข1-6

ได้เลขมาชุดหนึ่ง5,2,1,1,2,5,2,4,4,4

4.เอามาเรียง block ตามเลข

AABB

AABB

ABAB

BABA

BABA

ABAB

5

2

2

5

1

1

BABA

BBAA

BBAA

BBAA

2

4

4

4

slide15

A

A

B

B

B

A

5.จากนั้นเอามาเรียงต่อกันทั้งหมด 40 ตัว

6.นำมาใส่ซอง 40 ซองตามลำดับ

AABBBABAABABABABBABAAABBBABABBAABBAABBAA

slide16

A

A

B

B

B

A

7.จากนั้นเลือกผู้ป่วยตามinclusion criteria

ผู้ป่วยตกลงใจเข้าร่วมแล้วเรียบร้อย

8.ลงID ผู้ป่วยที่หลังซองแล้วค่อยเปิดซอง

slide17

ID01

A

A

B

B

B

จากนั้นเลือกผู้ป่วยตามinclusion criteria

ผู้ป่วยตกลงใจเข้าร่วมแล้วเรียบร้อย

ลงID ผู้ป่วยที่หลังซอง

แล้วค่อยเปิดซอง

slide18

A

B

B

จากนั้นเลือกผู้ป่วยตามinclusion criteria

ผู้ป่วยตกลงใจเข้าร่วมแล้วเรียบร้อย

ลงID ผู้ป่วยที่หลังซองก่อนการเปิดซองเพื่อทราบกลุ่ม

9.ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบ40ค่ะ

ID01

ID02

ID03

slide19

ใช้คำว่า"ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับการสุ่มเข้ากลุ่มโดยใช้เลขสุ่มจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใส่ในซองปิดผนึก"ใช้คำว่า"ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับการสุ่มเข้ากลุ่มโดยใช้เลขสุ่มจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใส่ในซองปิดผนึก"

แทนคำว่า"เข้ากลุ่มโดยการจับฉลากนะคะ"

slide21

Pitfalls in Research Methodology

7.Method วิธีการศึกษา ไม่ได้ระบุว่าผู้ทำการวัดผลทราบหรือไม่ว่าผู้ป่วยอยู่กลุ่มไหน. ฝังเข็มเอง วัดเอง. ฝึกเองวัดเอง

 • ถัาผู้วัดผลทราบอาจมีอคติในการวัด= measurement bias
 • ถ้าผู้เข้าร่วมวิจัยทราบ อาจเกิดอคติในการวัดผลเช่นกัน
 • ดังนั้นถ้าทำได้ควรเป็น randomized double blind placebo controlled trial (RCT)
 • เช่นให้คนอื่นวัด ใช้ยาเทียม การทำเทียม(sham operation)เป็นต้น

4

slide22

Pitfalls in Research Methodology

Method มี 1contamination(การปนเปื้อน) 2confounder(ตัวกวน) 3co- intervention (ตัวช่วย)

 • ผู้วิจัยพัฒนาวิธีการสอนใหม่ นำไปใช้ในนักเรียนม4ห้องก ให้นักเรียนม4ขเป็นกลุ่มควบคุมคือใช้วิธีการสอนแบบเดิม นักเรียนห้องกและขเป็นเพื่อนกัน....?...
 • ผู้วิจัยต้องการพิสูจน์ว่าวิตามินซีป้องกันหวัดได้จริงหรือไม่ จึงทดสอบโดยให้เด็ก กลุ่มหนึ่งกินยาวิตามินซีเม็ด. อีกกลุ่มกินยาเม็ดเทียม แล้ววัดผลว่าเด็กเป็นหวัด กลุ่มละกี่คนเด็กที่กินวิตามินซีกินส้มมากกว่ากลุ่มควบคุม.?..กลุ่มควบคุมกินส้ม มากกว่ากลุ่มศึกษา....?..
 • ผู้วิจัยต้องการพิสูจน์ว่าโปรแกรมการออกกำลังกายที่พัฒนาขึ้นสามารถทำให้ผู้ป่วยอัมพาตสมองใช้งานแขนได้ดีขึ้น จึงแบ่งผู้ป่วยอัมพาตgrade I และII เป็นสองกลุ่ม(grade III exclude) กลุ่มหนึ่งออกกำลังกายด้วยprogram ใหม่ กลุ่มสองใช้programเดิม ผลปรากฎว่ามีคนไข้ grade II อยู่ใน กลุ่มศึกษามากกว่ากลุ่มควบคุม....?...

4

8 scientific misconduct
8.Scientific misconduct
 • "Useless is not harmless" งานวิจัยที่ไม่สามารถตอบคำถามของวัตถุประสงค์อย่างถูกต้องได้ ทำให้เสียเวลา เสียเงิน
 • "No scientific means no ethic" งานวิจัยที่มีปัญหาระเบียบวิธีวิจัยทำให้สรุปผิด ชักนำสังคมไปในทางที่ผิด
slide24

Scientific misconduct

Ethics and science cannot be separated

 • A scientific question but an ethical responsibility
  • จำนวนกลุ่มตัวอย่างมากพอที่จะทดสอบสมมุติฐานหรือไม่
  • การควบคุมการศึกษาถูกต้องหรือไม่
  • กลุ่มประชากรที่ศึกษาถูกต้องหรือไม่
  • การศึกษานั้นวัด outcome ที่ควรวัดหรือไม่
9 ethical misconduct
9.Ethical misconduct
 • 1.Coercion(undue Influence)
 • 2.Undue Inducement
 • 3.Exploitation
coercion
Coercion บังคับทางอ้อม

Ethical misconduct

 • ถ้าไม่เข้าร่วมวิจัยกลัวว่าจะเกิดผลกระทบ
 • มักเกิดกับ vulnerable subjects
 • ผู้ให้การดูแลรักษา- ผู้ป่วย
 • ครู - นักเรียน
 • ผู้ป่วยเรื้อรัง
 • นักโทษ เด็กในสถานสงเคราะห์
undue inducements
Undue Inducements การจูงใจทางอ้อม

Ethical misconduct

 • ส่วนใหญ่มักจะเป็นเงินที่ให้มากเกินไป
 • อาจเข้าโครงการวิจัยเพราะอยากได้เงิน
 • บางครั้งไม่ได้พิจารณาinformed consent
 • นักวิจัยบางคนให้ค่าตอบแทนก้อนใหญ่ครั้งเดียวเมื่อมาพบครั้งสุดท้าย
case study
Case study

Ethical misconduct

 • เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมวิจัย
 • " เนื่องจากผลการศึกษานี้มีความสำคัญมากจึงขอให้ท่านอ่านให้ละเอียด และพิจารณารอบคอบและตอบทุกข้อของคำถาม"
undue inducement
Undue Inducement. การจูงใจทางอ้อม

Ethical misconduct

 • แค่ไหนจะเป็นการ induce ?
 • ไม่มีมาตราฐานระบุไว้
 • IRB จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม
 • โดยเปรียบเทียบกับ risk ที่เกิดขึ้น
 • ระวังการให้ที่ไม่เท่ากันในแต่ละราย หากอาสาสมัครทราบ
exploitation
Exploitation. การหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง เอาเปรียบ

Ethical misconduct

 • งานวิจัยในประเทศด้อยพัฒนา
 • งานวิจัยในกลุ่มผู้ยากจน
 • งานวิจัยในกลุ่ม vulnerable subjects
slide31

10.Research misconduct

 • What is it?:
  • The Department of Health and Human Services defines research misconduct as:
  • Fabrication, falsification, or plagiarism in proposing, performing, or reviewing research results.
   • Fabrication:making up results and recording or reporting them
   • Falsification:manipulation of research materials, equipment, or processes, or changing or omitting results such that the research is not accurately represented in the record.
   • Plagiarism : the appropriation of another’s ideas, processes, results, or words without giving proper credit.
slide32

Research misconduct

Also Include:

- Publishing the same data or results in two or more

publications

- Inappropriately assigning authorship credit

- Withholding details of methodology or results in papers or

proposals

- Using inadequate or inappropriate research designs

- Dropping observations or data points from analyses based

on the feeling that they were inaccurate

- Inadequate record keeping related to research projects

slide33
ตัวอย่าง
 • อาจารย์ A นำภาพของอาจารย์ B ไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต อาจารย์ B ร้องเรียน มีผลให้อาจารย์A ผิดวินัยร้ายแรงและถูกให้ออกจากราชการ
 • อาจารย์ C นำเอา table data ของอาจารย์D ไปนำเสนอโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • อาจารย์ E เอาข้อมูลในงานวิจัยเรื่องที่ตีพิมพ์แล้วของตนเองไปลงซ้ำในงานวิจัยเรื่องถัดไป
 • อาจารย์F เก็บข้อมูลจากการวัดในคนรับการทำตรวจศพ ต่อมาภาควิชาที่ตรวจศพแจ้งว่า อาจารย์F มาน้อยมากไม่น่าจะเป็นไปได้ คิดว่าอาจารย์ F make data ต่อมาอาจารย์Fจำนนต่อหลักฐานและสารภาพ
thank you
Thank you

ขอบคุณค่ะ

คำถาม?