Download
learning study n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LEARNING STUDY PowerPoint Presentation
Download Presentation
LEARNING STUDY

LEARNING STUDY

146 Views Download Presentation
Download Presentation

LEARNING STUDY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LEARNING STUDY Matematik – Karl Johans skola i Örebro Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

 2. www.karljohansskola.se Anders Sahlin – speciallärare Viktoria Bjurström – Ma/No lärare Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

 3. Bakgrund • Behov av ett utvecklingsarbete. *Hur går det till när elever lär sig? *Hur får vi våra elever att lära sig det vi tänkt oss? Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

 4. Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

 5. (Lärandeobjekt) Att förstå positions-systemet Att förstå att det finns oändligt många tal mellan vilka två decimaltal som helst (Kritiska aspekter) LO-KA i vår studie Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

 6. Val av grupp • År 6 (30 elever) • Vi undervisar inte i denna årskurs • Lärande objektet (decimaltalen) är oprövat. Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

 7. ProjektetFördiagnos för alla 3 klasserna Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

 8. Lektionsplanering • ”det krävs att den lärande erfar variation på ett sånt sätt att det blir möjligt att generalisera och föra upp förståelsen på en mer övergripande nivå…” (Holmqvist, 2006) • Tallinjen förstorades för att hjälpa eleverna att se mönstret, dvs generalisera • För att eleverna skulle få en ökad förståelse byggde lektionen på att de deltog i diskussioner, tex genom att föreslå hur våra exempel kunde användas på ett annat ställe på tallinjen. Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

 9. ProjektetFördiagnos för alla 3 klasserna Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

 10. Diagnosenvar densamma hela tiden • Skriv ett tal emellan 5,20 och 5,30. • Skriv ett tal mitt emellan 2,3 och 2,4. • Skriv minst två tal emellan 19,5 och 19,6. • Skriv minst två tal emellan 0,05 och 0,06 • Hur många tal finns det mellan 1 och 2? • Hur många tal finns det mellan 7,2 och 7,3? • Skriv ett tal mitt emellan 0,078 och 0,079 • Skriv minst två tal emellan 18,368 och 18,369 • Hur många tal finns det emellan 0,035 och 0,037 Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

 11. Klass 6a Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

 12. (LO) Att förstå positionssystemet Att förstå att det finns oändligt många tal mellan vilka två decimaltal som helst (KA) Mer noggrann med att använda ett korrekt matematiskt språket. En ökad betoning på de ”viktiga” orden: delar, tiondelar, hundradelar. Val av siffror på tallinjen varierades. Revidering efter lektion 1 Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

 13. Klass 6b Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

 14. (LO) Att förstå positionssystemet Att förstå att det finns oändligt många tal mellan vilka två decimaltal som helst (KA) Mindre tid lades ner att tydliggöra skillnaden mellan siffra och tal. Införde ordet oändlighet Tydligt slut på lektionen, det generella mönstret synliggjordes ”alla talen som vi skrivit på tavlan och talat om i rummet ligger mellan de heltal vi utgick ifrån” ”man kan välja två andra heltal och där ryms också hur många tal som helst” Revidering efter lektion 2 Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

 15. Klass 6c Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

 16. Jämförelse efterdiagnos Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

 17. Det här har vi lärt oss? • Val av ord, betoning på ord, faktaterminologi har stor betydelse • Att det finns gott om tid på lektionen, så att eleverna får möjlighet att upptäcka och formulera de nya aspekterna (Lärande objektet) Anders Sahlin / Viktoria Bjurström

 18. Intressant arbetssätt för vår egen kompetensutveckling. • Begreppen ”lärande objekt” och ”kritiska aspekter” finns med i vårt tänkande i mötet med eleverna. • Kullberg (2004) - variationsteorin Anders Sahlin / Viktoria Bjurström