Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cihla – tradiční stavební dílec PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cihla – tradiční stavební dílec

Cihla – tradiční stavební dílec

191 Views Download Presentation
Download Presentation

Cihla – tradiční stavební dílec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cihla – tradiční stavební dílec • 1. Cihla nepálená • Cihla vyrobená z hlíny bohaté na jíl s příměsí plev a někdy vepřových štětin . • Odtud místní názvy – vepřovice, kotovice • Po vytvoření tvaru s cihly sušily na slunci. • Použití především ve vesnickém stavitelství asi od 18. století • Dnes určitá renesance – návrat k přírodě • Vlastnosti: slušná tep. izolace a akumulace, menší pevnost, malá odolnost proti vodě

 2. Cihla pálená • Tradiční prvek stavební výroby • Vlastnosti: dobrá pevnost, výborná schopnost akumulace tepla, malý tepelný odpor, zvuková izolace, požární odolnost, přírodní materiál. • Použití v současnosti – menší • Pro budoucí stavaře – pochopení modulové koordinace, vazeb zdiva, základů prostorové představivosti – učební látka stále nenahraditelná.

 3. Rozměry cihly • Výrobní

 4. Rozměry cihly • Skladebné

 5. Běhounová vazba • Cihla je uložená delším rozměrem rovnoběžně s lícem stěny

 6. Vazáková vazba • Cihly jsou uloženy kolmo k líci stěny

 7. Vazba nároží • Založení rohu – tříčtvrtky

 8. Vazba v pohledu na režné zdivo 1 • Polokřížová vazba

 9. Vazba v pohledu na režné zdivo 2 • Křížová

 10. otázka • 1. nakreslete roh stěny 450 x 300 mm • 2. nakreslete připojení stěny 300 mm na 450 mm

 11. Zdroje • vlastní