seksualitet og funksjonshemming l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seksualitet og funksjonshemming PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seksualitet og funksjonshemming

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Seksualitet og funksjonshemming - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

Seksualitet og funksjonshemming. SEKSUELL HELSE. Seksualitet er en integrert del av ethvert menneskes personlighet. Det er et basalt behov og en del av det å være menneske, som ikke skal skilles fra andre deler av livet. Seksualitet virker på den fysiske og psykiske helse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seksualitet og funksjonshemming' - butch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
seksualitet og funksjonshemming

Seksualitet og funksjonshemming

Bente Væren - Spesialist i sexologi

seksuell helse
SEKSUELL HELSE
 • Seksualitet er en integrert del av ethvert menneskes personlighet.
 • Det er et basalt behov og en del av det å være menneske, som ikke skal skilles fra andre deler av livet.
 • Seksualitet virker på den fysiske og psykiske helse.
 • Seksualitet virker på tanker, følelser, handling og samhandling.
 • Seksualitet som en menneskerett. (WHO – 1975)

Bente Væren - Spesialist i sexologi

funksjonshemmedes rettighet til et seksualliv
Funksjonshemmedes rettighet til et seksualliv
 • Alle, også mennesker med funksjonshemminger, har rett til et seksualliv.
 • Hvordan tilrettelegge forholdene slik at funksjonshemmede barn, unge og voksne skal få et harmonisk forhold til denne siden av livet.
 • Seksualitet rommer sterke følelser, grenseoppgang mellom personlig integritet, både for tjenesteyter og tjenestemottager.
 • RETT TIL PLIKT TIL

Bente Væren - Spesialist i sexologi

etiske sp rsm l
ETISKE SPØRSMÅL
 • Retten til et seksualliv?
 • Hva innebærer det for tjenesteyter/mottager?
 • Hvilke plikter kan pålegges tjenesteyterne?
 • Passiv/aktiv holdning i forhold til andres seksualitet?
 • Plikt/ansvar?
 • Aktiv deltagelse i seksuell opplæring – seksuell tilfredsstillelse
 • Forventninger fra den funksjonshemmede og pårørende?

Bente Væren - Spesialist i sexologi

dagens seksualforskning deler opp seksualiteten i
Den seksuelle identitet

Selvoppfattelse

Utvikling

Kjønnsrolle-identifisering

Attraktiv

De seksuelle behov

Lik andre medfødte behov

Varierende i intensitet

Oppleves som lystfølelse

Skille mellom følelse og fysisk behov

Dagens seksualforskning deler opp seksualiteten i:

Bente Væren - Spesialist i sexologi

det funksjonshemmede barnet er seksuelt fra det er f dt
Det funksjonshemmede barnet er seksuelt fra det er født
 • Barnet gjennomgår:
  • En fysisk seksuell utvikling
  • En psykisk seksuell utvikling
 • Barnet må ”møtes” på dette av:
  • Foreldre/søsken
  • Helse- og omsorgspersonell
  • Pedagoger
  • Spesialisthelsetjenesten
  • Fritids- og støtteapparatet

Bente Væren - Spesialist i sexologi

den seksuelle utvikling
Den seksuelle utvikling
 • 0 - 11/2 ÅR: Trygghets- og sansefasen
  • Trygghet
  • Nærhet
  • Sansing
 • 11/2 - 4 ÅR: Selvstendighetsfasen
  • Selvstendighet
  • Selvsikkerhet
  • Selvtillit
 • 4 - 6 ÅR: Kjønnsidentifikasjonsfasen
  • Aktiv og initiativrik
  • Utprøvende
 • 6 - 12 ÅR: Den skjulte fasen
  • Undersøkende
  • Vitebegjærlig
  • Interessert
 • 12 - 18 ÅR: Pubertetsfasen
  • Sikkerhet og integrert personlighet
  • Egen livsstil

Bente Væren - Spesialist i sexologi

seksuell skjevutvikling hos funksjons hemmede
0-11/2 år Trygghets - og Sansefasen

- Avvisning Overbeskyttelse

11/2- 4 år Selvstendighetsfasen

Stilles ikke relevante krav

Barnet gis for mye hjelp

Negativ opplevelse av egen kropp, avføring, sex, osv.

4- 6 år Kjønnsidentitetsfasen

Stimuleres og utfordres ikke

Knytter seg følelsesmessig til foreldrene

Liten kjønnsidentitetsfølelse

6- 12 år Den skjulte fase

Første intelektuelle nederlag

Holdes utenfor den seksuelle nyskjerrighet

Blir gjerne maskot, eller utestengt

Opplever seksuelt misbruk

12- 18 år Pubertetsfasen

Finner ikke egen livsstil

Forblir barn. ”Små” barn - ”store” barn - ”gamle” barn

Hjernen forstår ikke det som skjer

Kroppen full av uforløst seksualitet

Seksuell skjevutvikling hos funksjons hemmede

Bente Væren - Spesialist i sexologi

den funksjonshemmede niv og l ringsprosess
Den funksjonshemmedeNivå og læringsprosess
 • Barnet må gies relevant opplæring gjennom:
  • Kunnskap om egen kropp
  • Egen identitet
  • Kjønnsidentitet
  • Identitet som funksjonshemmet
  • Sosiale ferdigheter og samhandling
  • Lære å si adekvat JA/NEI (bli tatt på alvor)
 • Adekvat kompetanse for gjennomkjøring av dette bør forefinnes hos:
   • 1.Pedagogisk personell i barnehager/skoler
   • 2.Omsorgs- og helsepersonell i basistjenester

Bente Væren - Spesialist i sexologi

seksualitet definisjon
Seksualitet – definisjon.
 • Følelser
 • Flørting
 • Erotikk
 • Kunnskap om kropp
 • Pubertet
 • Hygiene
 • Menstruasjon
 • Onani

Bente Væren - Spesialist i sexologi

seksualitet definisjon11
Seksualitet – definisjon
 • Kan også handle om:
  • Normer, lover, regler, etikk
  • Seksuelle overgrep
  • Pornografi
  • Kjøp/salg av seksuelle tjenester
  • Seksualtekniske hjelpemidler

Bente Væren - Spesialist i sexologi

plissit modellen
PLISSIT MODELLEN:

Intensive

Therapy

Specific Suggestions

Limited Information

Permission Given

Bente Væren - Spesialist i sexologi

plissit modellen13
Plissit modellen
 • Det bredeste feltet beskriver P for Permission Given , TILLATELSE.
 • Omfatter ALT som har med seksualitet å gjøre; anatomi,fysiologi, helse, prevensjon, hygiene, venner, kjærester, familie, følelser, onani, identitet, tenningsmønstre, samleie, overgangsalder, lyst….

Bente Væren - Spesialist i sexologi

p permission
P - Permission
 • Populasjon: ”Alle” befinner seg innenfor dette feltet, er målgruppe.
 • Utdannelsesnivå: Grunnutdanning, HOLDNING.
 • Institusjon: Helse,- sosial- og trygdevesenet; basis i velferdssystemet.
 • Behandlingsstrategier: ”Permission” til å ta opp seksuelle spørsmål i møte med klient.

Bente Væren - Spesialist i sexologi

li limited information
LI - Limited Information
 • Begrenset informasjon; omfatter ”mange” i populasjonen.
 • Utdannelsesnivået krever ”INFORMASJONSFORMIDLING”.
 • Dette skjer innenfor visse institusjoner, som skole.

Bente Væren - Spesialist i sexologi

ss spesific suggestions
SS - Spesific Suggestions
 • Dette gjelder ”noen” i populasjonen.
 • Utdannelsesnivået krever ”rådgiverutdanning”
 • Og ”institusjon” betegnes som ”sentrale institusjoner”. Helse- og sosiale enheter.

Bente Væren - Spesialist i sexologi

it intensive therapy
IT – Intensive Therapy
 • Nivået gjelder noen ”få” i populasjonen.
 • Utdanningsnivået ligger innenfor feltet ”spesialist”.
 • Institusjonen betegnes som ”sexologisk klinikk”.

Bente Væren - Spesialist i sexologi

hvordan gi r d innen feltet p og li
Hvordan gi råd innen feltet P og LI?
 • Alle temaer innenfor eksisterende skoleplaner.
 • Elever med særskilte behov – blir særskilt behandlet innen Plissit;
 • Spesifikke opplæringsprogram:

Bente Væren - Spesialist i sexologi