بخش پنجم
Download
1 / 25

??? ????? ???? OFDM - PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on

بخش پنجم. روش مالتی پلکس OFDM. جایگاه مدولاتور OFDM. مقدمه(1). آنچه سبب توجه به شیوه های نوین مالتی پلکس گردید: نرخ بیت بسیار بالای داده های مورد نظر برای انتقال بهبود استفاده از پهنای باند

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??? ????? ???? OFDM' - burke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ofdm

بخش پنجم

روش مالتی پلکس OFDM

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

جایگاه مدولاتور OFDM

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

مقدمه(1)

 • آنچه سبب توجه به شیوه های نوین مالتی پلکس گردید:

 • نرخ بیت بسیار بالای داده های مورد نظر برای انتقال

 • بهبود استفاده از پهنای باند

 • اثرات محدود کننده انتشار چند مسیره که توان ارسال نرخ بیت بالا را بسبب ISI کاهش میدهد , ]ُهنگامی به حالت بحرانی میرسد که max>>S باشد، که در چنین مواقعی اکولایزیشن بسیار مشکل خواهد بود.

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

مقدمه(2)

یک راه حل استفاده از شیوه چند کاریرmulti-carrier به جای تک کاریر single carrier است:

اما اشکال این شیوه ICI (Inter-channel Interference)میباشد که با استفاده از کاریر های متعامدorthogonal Multi-Carrier Transmission (OFDM) این مشکل مرتفع می گردد:

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

ارتوگونالیتی

قبلا در حوزه زمان دیدیم توابع سینوس و کوسینوس ارتوگونال هستند، اگر در دایره مثلثاتی به این دو تابع نگاه کنیم، همواره دو بردار عمود هستند که با سرعت  میچرخند. اگر به شکل آنها نیز نگاه کنیم هنگامیکه یکی max(یا min)است دیگری از دامنه صفر برخوردار است.

برای هر دو سیگنال نیز میتوان در حوزه فرکانس نیزتعامد را قائل شویم:

همانطور که میدانیم یک سیگنال سینوسی که در بازه زمانی محدودی(0,Tu) قرار دارد دارای طیف سینک شیفت یافته ایی حول فرکانس سینوس میباشد و صفرهای این طیف بطور تناوبی، در فواصل 1/Tu تکرار میشوند حال اگر فرکانس دو پالس همزمان به فاصله از هم باشند این دو طیف متعامد خواهند بود:

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm
روش های مالتی پلکس دیجیتال- OFDM

Orthogonal Frequency Division Multiplexing

با توجه به دو ویژگی انتقال سیگنال به شیوه DVB-T که عبارت از (الف)حجم بالای داده و (ب) امکان وقوع فیدینگ گزینشی در دریافت پرتابل و موبایل، تنها شیوه ایی که قابلیت غلبه بر این مسایل را بطور ذاتی دارا بود ، شیوه ایی بنام OFDM میباشد.

اگر مدولاسیون را یک نگاشت اطلاعات بصورت تغییرات فرکانس، دامنه و یا فاز کاریر بدانیم، مالتی پلکس در واقع روشی مبتنی بر تسهیم پهنای باند بین چندین کانال دیتای مستقل از هم می باشد.

اما تکنیک OFDM ترکیبی از هر دوی مدولاسیون و مالتی پلکس میباشد، مالتی پلکس عموماً بر ایجاد رابطه بین سیگنالهای مستقلی که توسط منابع مستقل تولید شده باشند اشاره دارند.

در OFDM تفاوتی که با مالتی پلکس دارد اینست که، سیگنالهای مستقل از منابع مستقل تولید نشده و در واقع زیر مجموعه ائی از یک سیگنال اصلی و مادر می باشند.

در ادامه مراحل تولید سمبل های OFDM بطور مفصل ارایه میگردد.

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

مراحل اجراءOFDM(1)

1) ابتدا دنباله بیت های ورودی با نرخ بیت Rb بر اساس اینکه از چه مدولاسیونی استفاده شود(مثلا 16QAM)، طی فرآیند Parallel to Serial به کدواژه هایی kبیتی دسته بندی شده و هر کدواژه در کانستلیشن مربوطه اش متناظر با یک کاریر با دامنه و فاز منحصر بفرد خواهد بود.

2) در مرحله بعد این کدواژه ها به تعداد تعریف شده مدهای 2kو یا 8k در یک بافر زمانی با طول زمانی Tu و تعداد جایگاه مشخص مد مربوطه، نگهداری میشوند.

مشخصات مربوط به کانال با پهنای باند 7MHz

3)پس از پر شدن بافر فوق(زمان Tu) بطور یکجا این اطلاعات (Ii ,Qi)ها در جایگاههای فرکانسی معینی که ساب کانال های OFDM نامیده میشوند نگاشت میگردند، این عمل بطور نرم افزاری طی آلگوریتمی بنام IFFT اجرا میگردد.

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

مراحل اجراءOFDM(2)

پس از این عملیات در حوزه زمان سیگنالی با زمان حضور Tuپدید می آید که آنرا سمبل OFDMمینامیم.

4) برای افزایش حفاظت زمانی سمبلهای OFDM پس از تولید هر سمبل، با هدف تامین مصونیت زمانی در برابر ISI، باندازه مشخصی درنگ نموده که به آن Guard Interval گفته میشود و معمولاً کسری از Tuمیباشد و با ∆ نمایش داده میشود.

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

مثال:

مدولاسیون 4-QAM را در نظر میگیریم ، در اینصورت در هر TQAMکه برابر 2Tb میباشد، صرفنظر از اینکه سمبل چه باشد،یک سیگنال داریم که با دو دامنه ولتاژی افقی و عمودی(Quadrature) متمایز قابل تعریف است: Symbol=(Ii ,Qi)

در مرحله بعد به جای تولید سریال نمونه های QAM با فرکانس های یکسان و در زمان های پشت سرهم، ابتدا اطلاعات IوQ چهارنمونه پی در پی را ذخیره و بطور یکجا چهار کاریر فرعی با چهار فرکانس مشخص و دامنه و فاز متناظر با نمونه های ذخیره شده QAM بهمراه دو کاریر پایلوت در ابتدا و انتهای کانال ارسال میکنیم.

این عمل در واقع همان IFFT میباشد که اینجا نقاط IFFT برابر 6 نقطه میباشد.

در ادامه به تشریح فرآیند IFFT خواهیم پرداخت.

نتیجه: با دو تکنیک در دو مرحله افزایش راندمان پهنای باند محقق گردید.

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

Pilot

1,0

1,1

0,1

1,0

Pilot

مثال(ادامه):

(0,1)

Pilot#1

(1,1)

(1,0)

(1,0)

Pilot#2


Ofdm

یادآوری تبدیل فوریه سیگنالهای پیوسته

 • نگاشتی از زمان به حوزه فرکانس برای توابع (سیگنالهای پیوسته زمان (نا متناوب))تبدیل فوریه نامیده میشود:

 • Continuous Fourier Transform:

Analogue Fourier Transform

بینهایت نمونه پیوسته فرکانس

بینهایت نمونه پیوسته زمان

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

تبدیل فوریه توابع مشهور (1)

Gaussian

Gaussian

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

تبدیل فوریه توابع مشهور (2)

Sinc function

Square wave

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

تبدیل فوریه سیگنالهای گسسته(دیجیتال) DFT

 • نگاشتی از زمان به حوزه فرکانس برای توابع (سیگنالهای گسسته زمان (نا متناوب))تبدیل فوریه نامیده میشود:

 • Discrete Fourier Transform:

Discrete Fourier Transform

N نمونه گسسته فرکانسی

N نمونه گسسته زمانی

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

بلوک دیاگرام یک سیستم فرستنده OFDM

 • بطور معادل میتوان عملکرد مدولاتور OFDM را بصورت زیر، معادل با ایجاد یک طیف مصنوعی در یک محدوده زمانی Tu متناظر دانست:

BPF

Serial

Data

Stream

BPF

Serial

to

Parallel

Converter

M-QAM

Encoder

BPF

BPF

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

تبدیل فوریه سریع FFT(1)

 • تبدیل FFT الگوریتمی است عددی که نمونه های فرکانسی DFT را بر اساس نمونه های محدود زمانی سیگنال (در یک زمان محدود که پنجره زمانی میگویند) با سرعت بالایی محاسبه میکند. قادرست طیف سیگنال را در یک فضای گسسته بر اساس دقت مدنظر ما تخمین بزند.

 • در واقع این فرآیند سبب پدیدآمدن یک سمبل OFDM در حوزه زمان و در زمان معین Tu، از روی تعداد معین زوج های (I,Q) خروجی مدولاتور QAM میگردد.

 • این تعداد معین که نقاط IFFT خوانده نیز میشوند در مد 2k و8k بترتیب زیر میباشند:

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

تبدیل فوریه سریع FFT(2)

نتایج FFT یک سیگنال سینوسی نمونه برداری شده با زمان حضور 0 تا 30s به کمک MATLAB با تعداد نقاط نمونه برداری”N=64 & 128”ارایه شده است.

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

ملاحظات طراحی OFDM(1)

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

ملاحظات طراحی OFDM(2)

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

ملاحظات طراحی OFDM(3)

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

ملاحظات طراحی OFDM(4)

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

ملاحظات طراحی OFDM(5)

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

بلوک دیاگرام یک سیستم گیرنده OFDM

BPF

BPF

Parallel

to

Serial

Converter

Output

Data

M-QAM

Demodulator

BPF

BPF

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

سیستم فرستنده رادیوی دیجیتال DAB

Service

Information

FIC

Trans-

mission

Multi-

plexer

Multiplex

Information

OFDM

Trans-

mitter

MSC

Multi-

plexer

Audio

Services

Audio

Encoder

Channel

Coder

Radio Frequency

Packet

Mux

Channel

Coder

Data

Services

FIC: Fast Information Channel

MSC: Main Service Channel

OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh


Ofdm

استانداردهای و کاربردهای COFDM

Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh