eindpresentatie initieel ontwerp bsc 6 re h n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eindpresentatie initieel ontwerp BSc 6 RE&H PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eindpresentatie initieel ontwerp BSc 6 RE&H

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25
bunme

Eindpresentatie initieel ontwerp BSc 6 RE&H - PowerPoint PPT Presentation

145 Views
Download Presentation
Eindpresentatie initieel ontwerp BSc 6 RE&H
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eindpresentatie initieel ontwerpBSc 6 RE&H ‘Herontwikkelingsplan voor Schiebroek-Zuid’ Desirée Markiet 1018116

 2. opgave LOCATIE referenties Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Appartement ontwerp kosten haalbaar heid • Schiebroek: gebouwd in de jaren ’60 als tuinstad kampt nu met problemen.Woningen en voorzieningen zijn verouderd, in onbruik geraakte buitenruimten en een snel transformerende bewonersgroep. Nu 40 jaar later vraagt de buurt om een nieuwe herontwikkeling.

 3. LOCATIE opgave referenties Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Appartement ontwerp kosten Gedeelte wat herontwikkeld moet worden. De gefaseerde herontwikkeling kan het best beginnen op de kruising van de twee ontsluitingswegen haalbaar heid

 4. opgave referenties Opgave Het vervaardigen van een bouwkundig herontwikkelingsplan met investeringsvoorstel voor de stedelijke bouwlocatie namelijk Schiebroek-Zuid. • 130 woningen slopen • 130 woningen ontwikkelen zodat er een verschillende woningvoorraad bestaat in de wijk • Groenzones verbeteren • Geen eenzijdig woningaanbod meer, veilig gevoel bij de bewoners, hierdoor zullen zij zich meer betrokken voelen bij de buurt. Minder criminaliteit • 3 schaalniveaus: • Stedenbouwkundig • Complex • appartement Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Appartement ontwerp kosten haalbaar heid

 5. uitgangspunten opgave referenties • Doelgroep : starters en gezinnen met kinderen • Het karakter van de tuinstad moet bewaard blijven • Woningenvoorraad zal bestaan uit appartementen en maisonnettes • De nieuwbouw hoort tot het middelduur/dure segment • Bebouwing moet een andere gevelbeeld krijgen dan nu het het geval is, niet zo eentonig!! Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Appartement ontwerp kosten haalbaar heid

 6. 1 2 4 3 Referentie: pendrecht opgave referenties • Na-oorlogse wijk, gebouwd als tuinstad • Zelfde problematiek als Schiebroek • Gefaseerd bezig met herontwikkeling, tot 2012 Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Appartement ontwerp kosten haalbaar heid

 7. Nieuwbouw gemengd met bestaande bebouwing Situering bouwblokken blijft gehandhaafd. Groenzones tussen de blokken wordt collectief groen. Nieuwbouw opgeleverd en woningen zijn verkocht. Referentie: pendrecht opgave referenties Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Appartement ontwerp kosten haalbaar heid

 8. opgave Referentie: pendrecht Collectief groen tussen de bouwblokken, referenties Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Appartement ontwerp Privé buitenruimte(tuinen) kosten haalbaar heid Openbaar groen, omringd door bomen en heggen duidelijk doel: recreatie

 9. 3kamerhuurappar- tementen 93m2 BVO gem. €84.058 €904 p/m2BVO Huur €401-€491 4kamer eengezinswoning 138m2 BVO €92.916 €639 p/m2BVO €173.000 opgave Referentie: pendrecht referenties Grondprijs: 22% van de VON-prijs Helft huurwoningen bereikbaar Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Appartement ontwerp kosten haalbaar heid

 10. opgave Referentie : complex Rabijn Maarsenplein, Architect: Jose Rafael Moneo referenties Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Appartement ontwerp kosten • Centrum Den Haag, onderdeel van het spuimarkt project • 79 appartementen • Koop en huur in 1 complex • Plint : 2000m2 winkeloppervlak • Ondergrondse parkeergarage bestemd voor de bewoners haalbaar heid

 11. Legenda plattegrond 1e verdieping huurwoningen koopwoningen Buitenruimte ontsluiting opgave Referentie : complex Rabijn Maarsenplein referenties Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp N Appartement ontwerp kosten haalbaar heid

 12. type woning BVO per woning Aanneemsom kosten/m2 BVO VON/Huur huurappartement 90 m2 €81.000,- € 900,- €8,25 /m2 GBO--> €949,-/maand koopappartement 130 m2 €117.000,- €900,- €299.000,- opgave Kosten, appartementen Referentie : complex Rabijn Maarsenplein, referenties Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Appartement ontwerp kosten haalbaar heid

 13. tramhalte Halte RanstadRail Openbaar groen Ontwerp Schiebroek -Zuid opgave referenties Toekomstige herontwikeling met alleen nieuwbouw 1duidelijke as Alleen voor voetgangers+ fietsers Halte randstadrail-tramhalte Bouwblokken hebben een duidelijke collectieve ruimte Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Appartement ontwerp kosten haalbaar heid n

 14. Ontwerp locatie opgave referenties Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Appartement ontwerp kosten haalbaar heid

 15. Ontwerp locatie opgave referenties • 124 parkeerplaatsen onder het maaiveld • Uitsluitend bestemd voor de bewoners • Ontsluiting bouwblokken sluit aan op de parkeergarage Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Appartement ontwerp kosten haalbaar heid

 16. Ontwerp complex opgave concept referenties 13 woningen 6 koopappartementen 7 huurappartement Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Appartement ontwerp kosten Rubix kubus Buitenkant straalt niet uit dat er zoveel verschillende woningen in het complex gehuisvest zijn. Complex wordt interessant door de gevels die allemaal verschillend zijn haalbaar heid

 17. opgave Gevelbekleding baksteen referenties Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Appartement ontwerp kosten haalbaar heid

 18. Ontwerp complex opgave referenties Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Appartement ontwerp kosten haalbaar heid

 19. opgave Ontwerp complex referenties Stedenbk ontwerp Type A Starters woning 65m2 GBO Comlex ontwerp Appartement ontwerp kosten haalbaar heid Type C Maisonnette 126m2 GBO kelder BG

 20. Ontwerp complex opgave Type B: Startersappartement 85m2 GBO referenties Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Appartement ontwerp kosten haalbaar heid TypeD 128m2 GBO 1e verdieping 2e verdieping

 21. opgave Ontwerp complex referenties Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Type E 130 m2 GBO Appartement ontwerp kosten haalbaar heid 3e verdieping 4e verdieping

 22. Appartement type D opgave referenties Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp 4 kamerappartement 128 m2 GBO Loggia als buitenruimte Appartement ontwerp kosten haalbaar heid

 23. Kosten, Re-Pro opgave referenties Grondprijs € 353.360,- Bouwkosten/m2 BVO € 820,- (gem) Bouwkosten/m2GBO €1.247,- Bouwkosten all-inn 6 starters appartementen € 455.715 Bouwkosten all-inn 7 eengez. appartementen € 496.010,- Totale investering complex (excl.BTW) ruim €1,3mln Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Appartement ontwerp kosten haalbaar heid

 24. Haalbaarheid opgave referenties Huurprijs +/- €9,- /m2GBO/Woning/maand VON-Prijs €2100,-/m2GBO/Woning Type A huur: €585,- Type B huur: €765,- Type C VON-prijs €258.300,- Type D VON-prijs €273.000 Type E VON-prijs €270.900 Totale opbrengsten- Totale kosten €129.314,- Totale opbrengsten / Totale investering * 100% = 9,9% Stedenbk ontwerp Comlex ontwerp Appartement ontwerp kosten haalbaar heid

 25. ?