fylkesplanprosessen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Fylkesplanprosessen!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Fylkesplanprosessen! - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Fylkesplanprosessen!. Vi har lært mye fra perioden vi har vært igjennom. Øvd oss på samarbeid, tar nå skrittet mot samhandling med flere om utviklingen av Trøndelag Vi har fått understreket nødvendigheten av tettere samhandling i regionen (senest OECD rapporten).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fylkesplanprosessen!' - buffy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fylkesplanprosessen
Fylkesplanprosessen!
 • Vi har lært mye fra perioden vi har vært igjennom.

Øvd oss på samarbeid, tar nå skrittet mot samhandling med flere om utviklingen av Trøndelag

 • Vi har fått understreket nødvendigheten av tettere samhandling i regionen (senest OECD rapporten)
tr ndelagsr det har sagt
”det blir viktig å ha noe som inspirerer og fanger interessen i arbeidet med ny Fylkesplan.

Trøndelagsrådet understreket viktigheten av å involvere kompetansemiljøene i Nord- og Sør-Trøndelag  i arbeidet med å foreta analyser og lage scenarieperspektiver  for Trøndelag 2020.”

I prosessarbeidet med ny fylkesplan bør det fokuseres på å involvere kommunene sterkere slik at de føler eierskap og engasjement, samt fokusere på det kommunene i felleskap kan bidra med inn i prosessen.

Vi skal bidra til en balansert utvikling av Trøndelag”

Trøndelagsrådet har sagt:
arbeidsgruppe nedsatt
Arbeidsgruppe nedsatt:

Roald Lysø, TFoU

Kirsten Wergeland Brekke, NTNU

Steinar Klev, Bondelaget

Jon Uthus, NHO

Britt Skjelbred, FMST

Roald Huseth, FMNT

Elise Nordskag, UFU

Karen Havdal, STFK

Kirsten Haugum, NTFK

Sigmund Knutsen, Trondheim

Heidi Fossland, STFK

 • FoU: NTNU & Trøndelag forskning og utvikling,
 • Fylkesmennene i Sør- og Nord-Trøndelag,
 • Næringslivet: NHO & Bondelaget,
 • Ungdomsrepresentant, leder for UFU i Sør-Trøndelag,
 • Sekretariatet: NTFK, STFK og Trondheim kommune.

Arbeidsgruppen og prosessen ledes av Sør-Trøndelag fylkeskommune

fylkesplanen framover
Fylkesplanen – framover!

VALG

Arbeid med regional planstrategi/ dialogdokument

Regional planstrategi legges ut på høring

Nye fylkesting tar stilling til planstrategi

Planarbeid

Arbeid med scenarier

1.1.2009 fylkesplan

1. Mai

Mid. Feb 2007

Juniting

Regional planstrategi/

dialogdokument

tas opp i fylkestinget

Scenarier

Trøndelag 2020

scenarieprosessen
Scenarieprosessen

Oppstart 10.11.2006 , Arbeidsgruppen

 • Presentasjon: Om scenariometoden og de viktigste verktøyene
 • Om fordeler og fallgruver ved bruk av scenariometoder
 • Gjennomgang av en typisk scenarioprosess og enkelte aktiviteter
 • Infojakt og analyse, Scenarier for Trøndelagsplanen 2009-2013
  • Definere behov for informasjonsinnhenting
  • Valg av personer for intervjuing, 5-10 personer
  • Hvordan involverer vi lokale fagmiljøer
  • Fordeling av oppgaver
  • Hvordan skal scenariene bli presentert og brukt?
scenarieprosessen forts
…….Scenarieprosessen, forts.

18.12.06 – Forankring og problemstilling med Trøndelagsrådet og Arbeidsgruppen

 • Om scenariometoden
 • Hovedpunkt fra Infojakt presenteres
 • De viktigste utfordringene/temaene som scenariene skal belyse diskuteres
scenarieprosessen forts1
Scenarieprosessen, forts.

18.-19.1.07 – Work – Shop: Utvikle scenarier

Deltagere: Totalt 40-45 deltagere. Trøndelagsrådet, inviterte deltagere, arbeidsgruppe og MTG.

Mål: Utarbeide grunnstruktur og scenarieskisser

 • Viktigste drivkrefter
 • Viktigste usikkerheter
 • Viktige hendelser
 • Hvordan ble det slik?
scenariene
Ekstra scenarieutgaveScenariene

Debatthefte, 12.02.2006

 • Forord fra Trøndelagsrådet
 • Scenarier, kort- og lang scenarieversjon
 • Analyser/ Fakta

Trøndelag 2020

 • viljen skaper virkeligheten !
oppsummering 1 fase tr ndelagsplan
Oppsummering 1. fase - Trøndelagsplan:
 • Scenariene blir til gjennom dialog!
 • Scenariene skal skape engasjement
 • Stor del av partnerskapet i regionen involveres
ad