workshop praktisch en concreet aan de slag met inzetbaarheid binnen het eigen bedrijf n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop Praktisch en concreet aan de slag met inzetbaarheid binnen het eigen bedrijf PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop Praktisch en concreet aan de slag met inzetbaarheid binnen het eigen bedrijf

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 41
Download Presentation

Workshop Praktisch en concreet aan de slag met inzetbaarheid binnen het eigen bedrijf - PowerPoint PPT Presentation

bud
159 Views
Download Presentation

Workshop Praktisch en concreet aan de slag met inzetbaarheid binnen het eigen bedrijf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Workshop Praktisch en concreet aan de slag met inzetbaarheid binnen het eigen bedrijf 18 maart 2010

 2. Doel P&O professionals en leidinggevenden faciliteren om inzetbaarheid binnen hun organisaties op de kaart te zetten en praktisch te operationaliseren m.b.v. het ‘inhouse voorlichtingsprogramma Samen Duurzaam Inzetbaar’

 3. Programma 12.30 - 12.50 welkom, toelichting doel, programma en korte kennismaking 12.50 - 13.30 welke doelen m.b.t. inzetbaarheid heb ik? 13.30 - 14.15 communiceren en overtuigen: hoe zet ik inzetbaarheid op de agenda? 14.15 - 14.30 onderdelen inhouse voorlichtingsprogramma en bouwstenen voor inzetbaarheid 14.30 - 14.45 pauze 14.45 - 15.45 vervolg toelichten van de onderdelen inhouse voorlichtingsprogramma 15.45 - 16.15 klaar voor de praktijk? 16.15 - 16.45 plan van aanpak voor jouw organisatie 16.45 - 17.00 afsluiting en evaluatie

 4. Kennismaking • Naam • Functie • Organisatie • Één woord waarmee je inzetbaarheid associeert

 5. Doelstelling Waar staat jouw organisatie nu m.b.t. het thema inzetbaarheid? Welk doel m.b.t. inzetbaarheid binnen jouw verzekeringsbedrijf/afdeling is gerealiseerd in 2012? (wat is er concreet en zichtbaar verbeterd?) Wat hoop je hiervoor deze workshop te vinden?

 6. Bespreken in duo’s Bespreek het A4-tje met je buurman/-vrouw

 7. Inhoud Elevator Pitch • Welke oplossing bied je (WAT)? • Voor WELK herkenbaar PROBLEEM van de toehoorder? • HOE doe je dit? • Met welk RESULTAAT?

 8. Vorm Elevator Pitch • heeft een prikkelende opening • duurt maximaal 1 minuut • wordt met passie gebracht • eindigt met een vraag of nodigt de ander uit (door nieuwsgierigheid) een gesprek met je te beginnen Stel dat degene die u spreekt maar één ding kan onthouden? Wat moet dat dan zijn?

 9. Opdracht: maak zelf een korte Elevator Pitch voor inzetbaarheid

 10. Waarom is het thema inzetbaarheid belangrijk voor JOU?

 11. Welke overtuigingsstijl hanteer je? rationeel OVERREDEN Men-stijl STELLEN Ik-stijl Duwen introvert extravert Trekken OVERBRUGGEN Wij-stijl INSPIREREN Jij-stijl emotioneel

 12. Inzetbaarheid op de agenda • Niet alleen op rationele gronden • Persoonlijk geloof en enthousiasme! • Aansluiten bij doelen van de lijn • Welke stijl van overtuigen hanteer je? • Bij wie?

 13. Onderdelen Inhouse voorlichtingsprogramma“Samen duurzaam inzetbaar”

 14. Doelstelling Inhouse Voorlichtingsprogramma • Faciliteren van P&O-ers en leidinggevenden om bij medewerkers bewustwording te creëren t.a.v. inzetbaarheid: • waarom is het belangrijk • wat kan ik als medewerker zelf doen om mijn inzetbaarheid te vergroten • op welke wijze kan mijn werkgever me hierbij ondersteunen? Gericht op actie, concrete afspraken en eigenaarschap

 15. Onderdelen

 16. Bouwstenen van inzetbaarheid Ken je kwaliteiten en talenten Weet wat je belangrijk vindt in je werk Zorg voor balans INZETBAARHEID Blijf flexibel en wendbaar Werk aan je ontwikkeling Stippel je loopbaanplan uit

 17. Toelichting bouwstenen (1)

 18. Toelichting bouwstenen (2)

 19. Hoe inzetbaar ben jij?

 20. Hoe inzetbaar ben jij? Ik ben goed in staat om mijn 3 beste talenten/kwaliteiten op te noemen  Eens  Oneens

 21. Hoe inzetbaar ben jij? In mijn werk houd ik mij bezig met dingen die mij écht motiveren Eens  Oneens

 22. Hoe inzetbaar ben jij? Ik weet wat mijn sterke punten zijn en op welke punten ik mij kan ontwikkelen Eens  Oneens

 23. Hoe inzetbaar ben jij? Ik ken de loopbaanmogelijkheden binnen/buiten mijn organisatie die interessant voor mij zijn Eens  Oneens

 24. Hoe inzetbaar ben jij? Ik zie veranderingen als een kans om nieuwe dingen te doen en te leren Eens  Oneens

 25. Hoe inzetbaar ben jij? Ik heb een goede balans tussen werk en privé Eens  Oneens Kijk voor de complete quick scan op www.inzetverzekerd.nl

 26. Quick Scan

 27. Quick Scan Inzetbaarheid • Online beschikbaar via www.inzetverzekerd.nl en in formuliervorm in handleiding workshop • Geeft een eerste, globaal inzicht in eigen inzetbaarheid via persoonlijke score • Bestaat uit 18 stellingen (3 per bouwsteen) • Voor uitgebreidere versie, gebruik de NOA Employabilityscan (onderdeel van het Doe-het-zelf-pakket) Tip: Zet de quick scan in als opdracht vóór of tijdens de workshop

 28. Online brochure voor medewerkers “Jij bent aan zet” • Beschikbaar via www.inzetverzekerd.nl • Uitleg van de 6 bouwstenen (wat is het, waarom belangrijk) • Per bouwsteen: testen, praktijkopdrachten, tips en adviezen • Medewerkers kunnen er zelfstandig mee aan de slag Tip: Laat medewerkers brochure als voorbereiding op workshop doornemen òf geef gerichte verdiepingsopdrachten als vervolg op workshop

 29. 4 korte filmpjes • Beschikbaar via www.inzetverzekerd.nl • Per filmpje is een medewerker (en collega / leidinggevende) aan het woord over inzetbaarheid: • Waarom is het belangrijk? • Wat betekent ‘werken aan je inzetbaarheid’ in de praktijk? Tip: Benut deze filmpjes tijdens de workshop om concrete voorbeelden, beweegredenen en oplossingen te tonen.

 30. De filmpjes van Warner en Pauline http://www.inzetverzekerd.nl/Films-over-medewerkers-uit-de-ve.330.0.html • Beantwoord de volgende vragen: • Op welke manier werken ze aan hun inzetbaarheid? • Wat levert hen dit op?

 31. Workshop medewerkers • Basispresentatie met uitbreidingsmodules • Afhankelijk van gewenste focus, beschikbare tijd, etc. kan op maat workshop samengesteld worden (van 1 uur tot 2 dagdelen) • Interactieve opzet, eindigt met ‘actieplan’ medewerkers • Handleiding beschikbaar • Indeling workshop: A. Wat is inzetbaarheid Hoe inzetbaar ben jij? Waarom is het belangrijk B. Bouwstenen voor inzetbaarheid C. Actief aan de slag met je eigen inzetbaarheid

 32. Overzicht uitbreidingsmodules

 33. Uitwisselen eerste ideeën • Welke ideeën ontstaan er bij je over het inzetten van dit programma binnen je organisatie? • Op welke wijze kan je de beschikbare instrumenten op www.inzetverzekerd.nl voor medewerkers beter bekend maken c.q. in gebruik stimuleren?

 34. Werkvorm “het succesverhaal” Laat deelnemer een succesverhaal vertellen en toehoorders schrijven kwaliteiten op

 35. Werkvorm “Droomberoepen” Deelnemers omschrijven 10 droomberoepen en wat men er zo aantrekkelijk aan vindt

 36. Co-productie van P&O en leidinggevenden

 37. De praktijk • Welke argumentatie hoor je van de lijn: • Waarom ze niet met inzetbaarheid aan de slag kunnen/willen • Waarom ze het lastig vinden met inzetbaarheid aan de slag te gaan • Schrijf elk afzonderlijk argument op een apart geeltje Geen tijd Moeilijk thema

 38. Opdracht • 5 belangrijkste clusters met argumenten • In 5 groepjes wordt één cluster behandeld en bijpassende aanpak verkend • Noteer in 10 minuten op het opdracht-formulier jullie uitwerking • Geef een korte terugkoppeling per groep

 39. Opdracht Voor welk argument gaan jullie een mogelijke aanpak uitwerken? • Hoe denken ze NU, vanuit welk perspectief? • Welke overtuigingen? Welke aanpak is effectief om met deze situatie om te gaan? Welke rol heb je hierbij als P&O professional/leidinggevende?

 40. Persoonlijk plan van aanpak Beantwoord de volgende vragen: • Welk doel wil je in je organisatie bereiken m.b.t. inzetbaarheid? • Wat zijn de 3 belangrijkste inzichten / adviezen uit deze workshop? • Welke gepresenteerde hulpmiddelen spreken je aan? • Hoe ga je de inzichten en hulpmiddelen inzetten om het doel te bereiken? • Wat is de eerste concrete stap die je gaat zetten?

 41. Afsluiting Vragen? Opmerkingen? Korte evaluatie